Бюджет 2016

Отчетпърво тримесечие

Отчетвторо тримесечие

Отчеттрето тримесечие

Отчетчетвърто тримесечие

Бюджет 2017

Отчетпърво тримесечие

Отчетвторо тримесечие

Отчет за изпълнението на бюджета на 132. СУ „ВАНЯ ВОЙНОВА” към 31.12.2017г.

Бюджет 2018