Бюджет 2016

Отчетпърво тримесечие

Отчетвторо тримесечие

Отчеттрето тримесечие

Отчетчетвърто тримесечие

Бюджет 2017

Отчетпърво тримесечие

Отчетвторо тримесечие

Отчет за изпълнението на бюджета на 132. СУ „ВАНЯ ВОЙНОВА” към 31.12.2017г.

Бюджет 2018

Отчет – първо тримесечие

Отчет – второ тримесечие

Отчет – трето тримесечие