ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ МЕСЕЦ ЮЛИ, 2018г.Отворете ТУК



ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК МЕСЕЦ ЮНИ, 2018г.Отворете ТУК


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ ЗА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ НА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК МЕСЕЦ ЮНИ, 2018г.Отворете ТУК


ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ през учебната
2017 / 2018 г.ТУК