ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ за ученици в индивидуална форма на обучение, 2018г.ТУК

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ - МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ за ученици в индивидуална, дневна и самостоятелна форма на обучение, 2018г.ТУК

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ през учебната
2017 / 2018 г.ТУК