ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕТА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ за ученици в дневна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение, 2018г.


3.10.2018г. История и цивилизация, 24.кабинет
4.10.2018г. Български език и литература, 27.кабинет
5.10.2018г. Испански език, 24.кабинет
Всички изпити са от 13:30ч.

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ през учебната
2017 / 2018 г.ТУК