Изпитна сесия за ученици в Самостоятелна форма на обучение


График за изпити за определяне на годишна оценка на ученици от 1 -ви до 11-ти клас, в самостоятелна форма на обучение, сесия април , учебна 2017/2018г.

ОТВОРЕТE ТУК

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ през учебната
2017 / 2018 г.ТУК


Изпитна сесия за ученици в Самостоятелна форма на обучение

Уважаеми родители и ученици, от 04.01.2018г. започва изпитната сесия за ученици в Самостоятелна форма на обучение. Заявление за допускане до изпити може да изтеглите от ТУК