Изпитна сесия за ученици в Самостоятелна форма на обучение

График на изпитите за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение на сесия януари-февруари, учебна 2017/2018 г. ТУК


Изпитна сесия за ученици в Самостоятелна форма на обучение

Уважаеми родители и ученици, от 04.01.2018г. започва изпитната сесия за ученици в Самостоятелна форма на обучение. Заявление за допускане до изпити може да изтеглите от ТУК