НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

         2016 – 2017 година

Дати за провеждане на национално външно оценяване за учениците в 4. клас през учебната 2016-2017 година:
    Български език и литература – 10.май 2017г.
    Математика – 12. Май 2017г.
    Човекът и природата – 15. Май 2017г.
    Човекът и обществото – 16. Май 2017г.

Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в 7. клас през учебната 2016-2017 година:
    • Български език и литература – 19. май 2017 г.
    • Математика – 22. май 2017 г.
    • Английски език – 29. Май 2017г.
Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в 8. клас с интензивно изучаване на чужд език клас през учебната 2016-2017 година:
    Английски език – 23. Юни 2017г.
Провеждане на онлайн оцяняване на дигиталните компетентности на учениците от 10. клас
    12- 16. Юни 2017г.