РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители, на 13.12.2018г. /четвъртък/ от 18:00ч. ще се проведе родителска среща за всички класове.
Очакваме Ви!

ОБЯВА

132. СУ „Ваня Войнова”, удължава срокът за извънкласна дейност Футбол от 15.11.2018 г. до 22.11.2018 г. по обявения конкурс за ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ / ИД/ за учебната 2018/2019 г. за ученици на 132. СУ приети на педагогически съвет с протокол №21/14.09.2018 г. и при подадени от родителите на заявления за ползване на съответната ИД. Пълният текст на обявата: ТУК

ЗАСТРАХОВКА ,,Злополука на учащи"

ПРОЦЕДУРА по регистриране на събитие по застраховка ,,Злополука на учащи". Пълният текст на процедурата: ТУК

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

Уважаеми родители, от учебната 2018-2019 г., 132.СУ ,,Ваня Войнова“ въвежда използването на електронен дневник – Школо, www.shkolo.bg. Използването на електронния дневник като родители ще Ви даде достъп до оценките, отсъствията и получаване на съобщения от класния ръководител. Достъп до информацията и получаване на съобщения ще имате след като се регистрирате.
Регистрират се родители, които не са използвали досега платформата. Родители, които имат регистрация от предишно училище използват съответните потребителско име и парола. В профила на детето трябва автоматично да е отразено новото училище. Подробна инструкция ще намерите на: www.shkolo.bg – Ръководство. При две или повече деца се запознайте предварително с ръководството за ползване на платформата.
Достъп до платформата на електронния дневник има и от сайта на училището.

СЪОБЩЕНИЕ!

УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО СРЕЩАТ ЗАТРУДНЕНИЯ ДА СИ ОТКРИЯТ БАНКОВИ СМЕТКИ, ЗА ДА МОГАТ ДА ПОЛУЧАВАТ ПРЕВОДИ НА СВОИТЕ СТИПЕНДИИ, МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ СРЕЩУ ЛИЧНА КАРТА В ОБЩИНСКА БАНКА НА УЛ. „ДЕНКОГЛУ“ № 28. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПИТАЙТЕ В СЧЕТОВОДСТВОТО.

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА“, ИНИЦИИРАНА ОТ ДАЗД

Уважаеми родители,
от началото на новата 2018/2019 учебна година стартира Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“. Кампанията ще включва различни инициативи, чрез които да се повиши обществената информираност за правата на децата и начините за оказване на закрила и подкрепа, сигнализирането на националната телефонна линия за деца 116111 при необходимост. За реализирането на Кампаниятае а създаден специален еайт - www.decabg.eu, за публикуване на информационни материали, наръчници за работа и добри практики свързани с превенцията и справянето с насилието над деца.
На 17 септември 2018 г. стартира конкурс за вълнуващи истории за позитивния пример при справяне с агресията и насилието и позитивното общуване между децата, в който могат да се включат децата и учениците от страната.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ГИМНАСТИКА
ОРГАНИЗИРА МАСОВ ПОДБОР НА ДЕЦА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ГИМНАСТИКА
За повече информация ОТВОРЕТЕ ТУК
Уважаеми родители и ученици, от учебната 2017/2018 година в 132.СУ ,,Ваня Войнова" е сформиран Екип за допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в училището: