Коледната ваканция започва от 23.12.2017г. (събота) до 02.01.2018 г. (вторник) включително. Учебните занятия да бъдат възстановени на 03.01.2018 г. /сряда/ при седмично разписание по график.


Ръководството на 132. СУ ,,Ваня Войнова"

Пожелава на всички ученици, родители и учители весели коледни празници!
Нека посрещнем новата 2018 година с мечти, да я изживеем с удовлетворение и да я изпратим с успехи и веселие!


Организация на учебния ден на 22.12.2017г.

Уважаеми родители и ученици, на 22.12.2017г./петък/, учебните занятия за учениците от 1-4 клас ще приключат в 12:30ч. За учениците от 5 до 12 клас - редовни учебни занимания. В този ден няма да има целодневна организация на учебните занимания за учениците от 1 -7 клас.
Весели празници!


Изпитна сесия за ученици в Самостоятелна форма на обучение

График на изпитите за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение на сесия януари-февруари, учебна 2017/2018 г. ТУК


Изпитна сесия за ученици в Самостоятелна форма на обучение

Уважаеми родители и ученици, от 04.01.2018г. започва изпитната сесия за ученици в Самостоятелна форма на обучение. Заявление за допускане до изпити може да изтеглите от ТУК


Родителска среща

Уважаеми родители, на 11.12.2017г./понеделник/ от 18:00ч. ще се проведе родителска среща за класовете от 1. до 12.клас. Очакваме Ви!

Обява!

132. СУ „Ваня Войнова“ обявява конкурс за ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ / ИД / за учебната 2017/18г. за ученици на 132. СУ приети на педагогически съвет с протокол №16/01.09.2017 г. и при подадени от родителите заявления за ползване на съответната ИД.

Необходимите документи и сроковете за подаване на документи за участие в конкурса може да изтеглите от ТУК!

Уважаеми родители и ученици, от учебната 2017/2018 година в 132.СУ ,,Ваня Войнова" е сформиран Екип за допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в училището:


Свободни места по класове за учебната 2017г.-2018г. към 12.07.2017г.

1.а клас – 28 свободни места
2.а клас – 9 свободни места
2.б клас – 7 свободни места
3.а клас – 1 свободно място
4.а клас – няма свободни места
5.а клас – няма свободни места
6.а клас – няма свободни места
7.а клас –няма свободни места
8.а клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки с разширено изучаване на английски език“ – 10 свободни места
8.б клас – профил „ФВС“ – 10 свободни места
9.а клас – 8 свободни места
9.б клас – 7 свободни места
9.в клас – 14 свободни места
10.а клас -7 свободни места
10.б клас – 8 свободни места
10.в клас – 8 свободни места
11.а клас – 6 свободни места
11.б клас – 7 свободни места
12.а клас – няма свободни места
12.б клас – 6 свободни места
12.в клас – 1 свободно място

Резултати от външно оценяване по английски език


След една учебна година интензивно изучаване на английски език, учениците от 8а клас профил ,,Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език" се представиха много добре на изпита за външно оценяване. Петима ученика са издържали изпита с оценка ,,Много добър" и един ученик с оценка ,,Отличен"
с