ВЪЛНУВАЩА НОВИНА

ТОВА СА НОВИТЕ ГРАДСКИ ШАМПИОНИ ПО ВОЛЕЙБОЛ ЗА ЮНОШИ 11 - 12 КЛАС.
ТЕ ЩЕ ПРЕДСТАВЯТ СОФИЯ НА ФИНАЛИТЕ ПО ВОЛЕЙБОЛ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ДОБРИЧ ОТ 08.05 ДО 12 .05 2019 ГОДИНА.


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици,
изпитите за ученици на самостоятелна форма на обучение и на индивидуална форма на обучение на 18.04.2019 година ще започнат от 10.00 часа.


ПОКАНА

Уважаеми родители,
Имаме удоволствието да Ви поканим на 20.04.2019 година от 10.00 ч. до 12.00 ч. на Деня на отворените врати в нашето мечтано училище, където ще очакваме бъдещите първокласници и децата от подготвителната група за учебната 2019/2020 година. На този ден ще се информирате за учебния процес при нас, за да бъдете спокойни и улеснени в избора за Вашето дете.


ПОКАНА

Уважаеми родители,
Заповядайте на 18.04.2019 година от 17.30 часа в читалище "Средец" на празника
на "Любителското изкуство".
Денят е неучебен за учениците.
Всички ученици участници в концерта идват в училище в 14.00 часа., а всички останали ученици
от 5 до 12 клас идват в читалище "Средец" в 17.00 часа.


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
подаването на документи за кандидатстване за първи клас е от 15.04.2019 г. до 15.05.2019г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЗАВЪРШВАТ 7 КЛАС И СА С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ,С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ И НА УЧЕНИЦИТЕ СЪС СОП

За повече информация ОТВОРЕТЕ ТУК
ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ НА ДЗИ ПРЕЗ СЕСИЯ МАЙ - ЮНИ 2019г.!

От 05.03.2019г. до 15.03.2019г. се подават заявления от учениците за допускане до ДЗИ, СЕСИЯ МАЙ - ЮНИ 2019г. на място в 132.СУ от 8:30ч. до 16:30ч.
Заявления подават и всички ученици, неуспешно положили държавни зрелостни изпити през изминали години.

Уважаеми зрелостници, моля посетете секция Учебен процес/ДЗИ, за да се запознаете с основна информация относно явяването на държавните зрелостни изпити!


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, във връзка с патронният празник на 132 СУ"Ваня Войнова" на 11.03.2019г.
/понеделник/ ще има следната организация:
1. Продължителността на учебните часове за ПГ и на 1 до 4 клас се запазват.
2. Край на учебните занятия за ПГ и на 1 до 4 клас - 16.05 часа
3.Родителите взимат децата до 16.30 часа
4. Учебните занятия на 5 - 12 клас са както следва:
1.8.00 - 8.35
2. 8.45 - 9.20
3. 9.30 - 10.05
4. 10.30 - 11.05
5. 11.15 - 11.50
6. 12.00 - 12.35
7. 12.45 - 13.20
5. Край на учебните занятия за 5 - 7 клас 16.05 часа.
6. Родителите взимат децата до 16.30 часа

ЗАСТРАХОВКА ,,Злополука на учащи"

ПРОЦЕДУРА по регистриране на събитие по застраховка ,,Злополука на учащи". Пълният текст на процедурата: ТУК

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

Уважаеми родители, от учебната 2018-2019 г., 132.СУ ,,Ваня Войнова“ въвежда използването на електронен дневник – Школо, www.shkolo.bg. Използването на електронния дневник като родители ще Ви даде достъп до оценките, отсъствията и получаване на съобщения от класния ръководител. Достъп до информацията и получаване на съобщения ще имате след като се регистрирате.
Регистрират се родители, които не са използвали досега платформата. Родители, които имат регистрация от предишно училище използват съответните потребителско име и парола. В профила на детето трябва автоматично да е отразено новото училище. Подробна инструкция ще намерите на: www.shkolo.bg – Ръководство. При две или повече деца се запознайте предварително с ръководството за ползване на платформата.
Достъп до платформата на електронния дневник има и от сайта на училището.

СЪОБЩЕНИЕ!

УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО СРЕЩАТ ЗАТРУДНЕНИЯ ДА СИ ОТКРИЯТ БАНКОВИ СМЕТКИ, ЗА ДА МОГАТ ДА ПОЛУЧАВАТ ПРЕВОДИ НА СВОИТЕ СТИПЕНДИИ, МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ СРЕЩУ ЛИЧНА КАРТА В ОБЩИНСКА БАНКА НА УЛ. „ДЕНКОГЛУ“ № 28. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПИТАЙТЕ В СЧЕТОВОДСТВОТО.

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА“, ИНИЦИИРАНА ОТ ДАЗД

Уважаеми родители,
от началото на новата 2018/2019 учебна година стартира Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“. Кампанията ще включва различни инициативи, чрез които да се повиши обществената информираност за правата на децата и начините за оказване на закрила и подкрепа, сигнализирането на националната телефонна линия за деца 116111 при необходимост. За реализирането на Кампаниятае а създаден специален еайт - www.decabg.eu, за публикуване на информационни материали, наръчници за работа и добри практики свързани с превенцията и справянето с насилието над деца.
На 17 септември 2018 г. стартира конкурс за вълнуващи истории за позитивния пример при справяне с агресията и насилието и позитивното общуване между децата, в който могат да се включат децата и учениците от страната.

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че със заповед № РД03-265/15.05.2018 г. на началника на РУО-София-град са определени училищата за прием след основно образование на заявленията на учениците (училища-гнезда) Отворете ТУК

Служебните бележки с резултатите от положените изпити ще се получават от 13.06.2018 г. до 19.06.2018 г. в 132.СУ ,,Ваня Войнова" .

Резултатите от национален/ областен кръг на олимпиадите по физика, химия и ООС, биология и ЗО и география и икономика, както и от Пролетно състезание по физика и от Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“, които са балообразуващи за кандидатстване в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, ще бъдат въведени служебно.
След получаване на служебната бележка с оценките от изпитите и свидетелството за завършен VII клас, се подава заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране в срок от 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г. Заявлението може да бъде подадено online или на хартиен носител в училище-гнездо.
Заявлението на хартиен носител може да получите в избраното от Вас училище-гнездо или да изтеглите от

ТУКРазширено заявление

ТУК


Обръщаме внимание, че ако има вече въведено заявление(online или на хартия) системата не позволява въвеждането на ново заявление.
Медицинско свидетелство е необходимо при кандидатстване в паралелки с професия/ специалност.
Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно и добре обмислено. Подредбата на училищата трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните профили, професии и специалности на конкретните училища.

132.СУ ,,Ваня Войнова" е едно от училищата гнезда. За повече информация посетете секция Прием след основно образование. Очакваме Ви!

Уважаеми кандидат-гимназисти!

Може да се запознаете с проверените и оценени изпитни работи от националното външно оценяване само в присъствието на родител /настойник/, както следва:
по БЕЛ в 22. СУ „Г. С. Раковски“, район „Триадица“, бул. "Витоша" № 134
по математика в 18. СУ „Уилям Гладстон“, район „Възраждане“, ул."Пиротска" № 68
по следния график
• 06.06.2018 г., сряда, от 14,00 ч. до 18,00 ч.
• 07.06.2018 г., четвъртък, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.
• 08.06.2018 г., петък, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.
• 11.06.2018 г., понеделник, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.
• 12.06.2018 г., вторник, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.
Обръщам внимание, че не се разрешава по време на запознаване с изпитната работа изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитна работа и на рецензиите/бележките на оценителите.

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЩЕ КАНДИДАТСТВАТ ЗА ПАРАЛЕЛКА ,,ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“ в 132.СУ

Уважаеми родители, напомняме Ви, че от 3.08.2018г. до 3.09.2018г., в 132.СУ се подават документи за явяване на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт. За повече информация посетете секция Прием след основно образование.

Уважаеми родители и ученици,

ИЗПИТЪТ за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт за прием след основно образование в паралелка ,,Физическо възпитание и спорт" ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 4.09.2018г. /вторник/ ОТ 9.00ч. В ДВОРА НА 132.СУ“ВАНЯ ВОЙНОВА. Всички ученици трябва да се явят в 8:30ч. със спортно облекло. Трябва да имат медицинско за работа и застраховка - злополука за деня на изпита, както и служебна бележка за допускане до изпит.

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ СЕДМОКЛАСНИЦИ!

Уважаеми ученици и родители, моля посетете секция Учебен процес/НВО, за да се запознаете с основна информация относно явяването на Национално външно оценяване по български език и литература и математика!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЗАВЪРШВАТ 7 КЛАС

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ПО ЧЛ. 120, АЛ.7 ОТ ЗПУО, ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ, И ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА:


За повече информация ОТВОРЕТЕ ТУК
Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ.
ОТВОРЕТЕ ТУК
Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности за приемане на ученици след завършено основно образование след VII клас на територията на област София-град.
ОТВОРЕТЕ ТУК
ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ НА ДЗИ ПРЕЗ СЕСИЯ АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ 2018г.!

От 2.07.2018г. до 13.07.2018г. се подават заявления за допускане до ДЗИ СЕСИЯ АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ 2018г. в 132.СУ

Уважаеми зрелостници, моля посетете секция Учебен процес/ДЗИ, за да се запознаете с основна информация относно явяването на държавните зрелостни изпити!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ГИМНАСТИКА
ОРГАНИЗИРА МАСОВ ПОДБОР НА ДЕЦА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ГИМНАСТИКА
За повече информация ОТВОРЕТЕ ТУК
Уважаеми родители и ученици, от учебната 2017/2018 година в 132.СУ ,,Ваня Войнова" е сформиран Екип за допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в училището: