СЪОБЩЕНИЕ!

УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО СРЕЩАТ ЗАТРУДНЕНИЯ ДА СИ ОТКРИЯТ БАНКОВИ СМЕТКИ, ЗА ДА МОГАТ ДА ПОЛУЧАВАТ ПРЕВОДИ НА СВОИТЕ СТИПЕНДИИ, МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ СРЕЩУ ЛИЧНА КАРТА В ОБЩИНСКА БАНКА НА УЛ. „ДЕНКОГЛУ“ № 28. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПИТАЙТЕ В СЧЕТОВОДСТВОТО.

ОБЯВА

132. СУ „Ваня Войнова” обявява конкурс за ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ / ИД/ за учебната 2018/2019 г. за ученици на 132. СУ приети на педагогически съвет с протокол №21/14.09.2018 г. и при подадени от родителите на заявления за ползване на съответната ИД. Пълният текст на обявата: ТУК

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА“, ИНИЦИИРАНА ОТ ДАЗД

Уважаеми родители,
от началото на новата 2018/2019 учебна година стартира Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“. Кампанията ще включва различни инициативи, чрез които да се повиши обществената информираност за правата на децата и начините за оказване на закрила и подкрепа, сигнализирането на националната телефонна линия за деца 116111 при необходимост. За реализирането на Кампаниятае а създаден специален еайт - www.decabg.eu, за публикуване на информационни материали, наръчници за работа и добри практики свързани с превенцията и справянето с насилието над деца.
На 17 септември 2018 г. стартира конкурс за вълнуващи истории за позитивния пример при справяне с агресията и насилието и позитивното общуване между децата, в който могат да се включат децата и учениците от страната.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ГИМНАСТИКА
ОРГАНИЗИРА МАСОВ ПОДБОР НА ДЕЦА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ГИМНАСТИКА
За повече информация ОТВОРЕТЕ ТУК
Уважаеми родители и ученици, от учебната 2017/2018 година в 132.СУ ,,Ваня Войнова" е сформиран Екип за допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в училището: