ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЩЕ КАНДИДАТСТВАТ ЗА ПАРАЛЕЛКА ,,ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“ в 132.СУ

Уважаеми родители, напомняме Ви, че от 4.07.2018г. до 6.07.2018г., в 132.СУ се подават документи за явяване на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт. За повече информация посетете секция Прием след основно образование.

Уважаеми родители и ученици,

ИЗПИТЪТ за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт за прием след основно образование в паралелка ,,Физическо възпитание и спор" ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 9.07.2018г. /понеделник/ ОТ 9.00ч. В ДВОРА НА 132.СУ“ВАНЯ ВОЙНОВА. Всички ученици трябва да се явят в 8:30ч. със спортно облекло. Трябва да имат медицинско за работа и застраховка - злополука за деня на изпита, както и служебна бележка за допускане до изпит.

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ НА ДЗИ ПРЕЗ СЕСИЯ АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ 2018г.!

От 2.07.2018г. до 13.07.2018г. се подават заявления за допускане до ДЗИ СЕСИЯ АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ 2018г. в 132.СУ

Уважаеми зрелостници, моля посетете секция Учебен процес/ДЗИ, за да се запознаете с основна информация относно явяването на държавните зрелостни изпити!

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ СЕДМОКЛАСНИЦИ!

Уважаеми ученици и родители, моля посетете секция Учебен процес/НВО, за да се запознаете с основна информация относно явяването на Национално външно оценяване по български език и литература и математика!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЗАВЪРШВАТ 7 КЛАС

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ПО ЧЛ. 120, АЛ.7 ОТ ЗПУО, ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ, И ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА:


За повече информация ОТВОРЕТЕ ТУК
Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ.
ОТВОРЕТЕ ТУК
Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности за приемане на ученици след завършено основно образование след VII клас на територията на област София-град.
ОТВОРЕТЕ ТУК


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ПРАЗНИКА НА БУКВИТЕ

НА 1,, А" КЛАС

НА 11.05.2018Г. ОТ 10:00ч.
В този ден учениците няма да имат учебни занятия.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ГИМНАСТИКА
ОРГАНИЗИРА МАСОВ ПОДБОР НА ДЕЦА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ГИМНАСТИКА
За повече информация ОТВОРЕТЕ ТУК

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Уважаеми родители, във връзка с организационни дейности по приема на деца и ученици за новата 2018 - 2019 година, в училище ще се проведат следните родителски срещии:
За прием в подготвителна група - 23.04.2018г./понеделник/ от 17:30ч.

За прием в 1.клас - 3.05.2018г. /четвъртък/ от 18:00ч.

За прием в 5. клас - 24.04.2018г./вторник/ от 18:00ч.

За прием след 7.клас - 26.04.2018г./четвъртък/ от 18:00ч.

.

График за изпити за определяне на годишна оценка на ученици от 1 -ви до 11-ти клас, в самостоятелна форма на обучение, сесия април , учебна 2017/2018г.

ОТВОРЕТE ТУК

„Мартеничка с кауза”

Националният конкурс „Мартеничка с кауза”, който е част от проекта „Култура за всички деца” се организира от ННЕК – ЮНЕСКО в помощ на деца с онкологични заболявания. В подкрепа на инициативата се включиха и петокласниците от 132 СУ. „Ваня Войнова”, София. Учениците благотворително разпродадоха изработените от тях тематични мартенички и преведоха събраните средства за децата. Едните тематични мартеници бяха по повод „140 г. от Освобождението на България”, а другите – изобразяващи 9-те български материлни обекта, включени в „Списъка на световното културно и природно наследство” на ЮНЕСКО.
Сред подрастващите се съзпита чувство за социална солидарност и съпричастност, като придобиха и нови знаия по история и културното наследство на България, като създадоха уникални тематични мартеници.


Уважаеми родители и ученици, от учебната 2017/2018 година в 132.СУ ,,Ваня Войнова" е сформиран Екип за допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в училището:


Свободни места по класове за учебната 2017г.-2018г. към 16.03.2018г.

Подготвителна група - 6 свободни места
1. клас – 2 свободни места
2. клас – 16 свободни места
3. клас – няма свободни места
4. клас – няма свободни места
5. клас – няма свободни места
6. клас – няма свободни места
7. клас – няма свободни места
8.а клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език“ – 6 свободни места
8.б клас – профил „Физическо възпитание и спорт“ – 7 свободни места
9.а клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език“ – 7 свободни места
9.б клас – профил ,,Информационни технологии" с прием след основно образование - няма свободни места
10.а клас - профил „Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език“ - 7 свободни места
10.б клас – профил ,,Информационни технологии" - няма свободни места
11.а клас – профил „Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език“ - 6 свободни места
11.б клас – профил ,,Информационни технологии" - 7 свободни места
12.а клас – профил „Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език“ - 1 свободно място
12.б клас – профил ,,Информационни технологии" - 6 свободни места
12.в клас – Непрофилирана паралелка - 1 свободно място