РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители, на 21.02.2019г. /четвъртък/ от 18:00ч. ще се проведе родителска среща за всички класове. За подготвителна група родителската среща ще бъде от 17:15ч.
Очакваме Ви!


СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми родители, във връзка с определена дата за състезанието „Аз и числата“ СБНУ Ви уведомяваме, че ще има две дати за провеждане на 31.01.2019 г. и на 07.02.2019 г. Учениците, които могат да участват на 31.01.2019 г. състезанието ще се проведе в 132. СУ „Ваня Войнова“ в зала № 13 и зала № 15 от 10.00 часа. Учениците, които не успеят да участват, имат възможност за участие на 07.02.2019 г. в 132. СУ „Ваня Войнова“ в зала № 31 от 15.15 часа. Уведомяваме Ви, че изборът за дата е Ваш!


СЪОБЩЕНИЕ!

Столична РЗИ информира, че считано от 28.01.2019 г. е обявена грипна епидемия за гр. София и съпътстващо преустановяване на учебния процес във всички столични училища за срок от 28.01.2019 г. до 04.02.2019 г.
05.02.2019г. – междусрочна ваканция
Учебният процес се възстановява на 06.02.2019г./ сряда /
Седмичното разписание за втори учебен срок по класове ще бъде качено в сайта на училището.
Изпитната сесия за ученици ИФО и СФО се прекратява.
График за нова изпитна сесия от 06.02.2019г., очаквайте на сайта на училището.


АНКЕТИ

SELFIE България: Инструмент в подкрепа на училищата в ерата на дигиталните технологии
Нашето училище използва ли в максимална степен цифровите технологии за целите на обучението?


Анкети за попълване – отговорите са анонимни и защитени 17 дек 2018 – 23 дек 2018

ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ

ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ

ЗА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ

Училищни ръководители

Учители

Ученици

=========================================================================================

ОБЯВА

132. СУ „Ваня Войнова”, удължава срокът за извънкласна дейност Футбол от 15.11.2018 г. до 22.11.2018 г. по обявения конкурс за ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ / ИД/ за учебната 2018/2019 г. за ученици на 132. СУ приети на педагогически съвет с протокол №21/14.09.2018 г. и при подадени от родителите на заявления за ползване на съответната ИД. Пълният текст на обявата: ТУК

ЗАСТРАХОВКА ,,Злополука на учащи"

ПРОЦЕДУРА по регистриране на събитие по застраховка ,,Злополука на учащи". Пълният текст на процедурата: ТУК

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

Уважаеми родители, от учебната 2018-2019 г., 132.СУ ,,Ваня Войнова“ въвежда използването на електронен дневник – Школо, www.shkolo.bg. Използването на електронния дневник като родители ще Ви даде достъп до оценките, отсъствията и получаване на съобщения от класния ръководител. Достъп до информацията и получаване на съобщения ще имате след като се регистрирате.
Регистрират се родители, които не са използвали досега платформата. Родители, които имат регистрация от предишно училище използват съответните потребителско име и парола. В профила на детето трябва автоматично да е отразено новото училище. Подробна инструкция ще намерите на: www.shkolo.bg – Ръководство. При две или повече деца се запознайте предварително с ръководството за ползване на платформата.
Достъп до платформата на електронния дневник има и от сайта на училището.

СЪОБЩЕНИЕ!

УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО СРЕЩАТ ЗАТРУДНЕНИЯ ДА СИ ОТКРИЯТ БАНКОВИ СМЕТКИ, ЗА ДА МОГАТ ДА ПОЛУЧАВАТ ПРЕВОДИ НА СВОИТЕ СТИПЕНДИИ, МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ СРЕЩУ ЛИЧНА КАРТА В ОБЩИНСКА БАНКА НА УЛ. „ДЕНКОГЛУ“ № 28. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПИТАЙТЕ В СЧЕТОВОДСТВОТО.

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА“, ИНИЦИИРАНА ОТ ДАЗД

Уважаеми родители,
от началото на новата 2018/2019 учебна година стартира Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“. Кампанията ще включва различни инициативи, чрез които да се повиши обществената информираност за правата на децата и начините за оказване на закрила и подкрепа, сигнализирането на националната телефонна линия за деца 116111 при необходимост. За реализирането на Кампаниятае а създаден специален еайт - www.decabg.eu, за публикуване на информационни материали, наръчници за работа и добри практики свързани с превенцията и справянето с насилието над деца.
На 17 септември 2018 г. стартира конкурс за вълнуващи истории за позитивния пример при справяне с агресията и насилието и позитивното общуване между децата, в който могат да се включат децата и учениците от страната.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ГИМНАСТИКА
ОРГАНИЗИРА МАСОВ ПОДБОР НА ДЕЦА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ГИМНАСТИКА
За повече информация ОТВОРЕТЕ ТУК

Уважаеми родители и ученици, от учебната 2017/2018 година в 132.СУ ,,Ваня Войнова" е сформиран Екип за допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в училището: