Уважаеми родители, във връзка с организационни дейности по приема на деца и ученици за новата 2018 - 2019 година, в училище ще се проведат следните родителски срещии:
За прием в подготвителна група - 23.04.2018г./понеделник/ от 17:30ч.
За прием в 5. клас - 24.04.2018г./вторник/ от 18:00ч.
За прием след 7.клас - 26.04.2018г./четвъртък/ от 18:00ч. .

Уважаеми родители, във връзка с празника на любителското изкуство, 19.04.2018г./четвъртък/ е неучебен ден.
Очакваме Ви в зала ,,Средец" от 18ч.
Всички участници в концерта трябва да бъдат в училище в 14:30ч.

График за изпити за определяне на годишна оценка на ученици от 1 -ви до 11-ти клас, в самостоятелна форма на обучение, сесия април , учебна 2017/2018г.

ОТВОРЕТE ТУК

От нищо нещо!

Ние, от 132 СУ „Ваня Войнова“, Ви каним да се включите в благотворителна кампания „Капачки за бъдеще“ на фондация „Лазар Радков“. Целта е събиране на пластмасови капачки от всякакъв вид, цвят, големина и форма стига да са изработени от пластмаса (например от безалкохолни напитки, прясно мляко или почистващи препрати). Събраните капачки се предават за рециклиране, като за 1кг. се получава 0,40 ст. Със събраните средства се закупуват ковьози за болници в малки населени места, където подобно оборудване е твърде старо или изобщо липсва. Училището се ангажира да предаде капачките по обявеното събитие на 14 април 2018г. Събраните капачки може да предавате на определените за това места в училище:
ет. 1 – фоайе при входната врата;
ет. 2 – фоайе пред учителската стая;
ет. 3 - пред кабинет (№31) – Химия и опазване на околната среда.
Кампанията със събиране на капачки, не приключва с това събитие. Капачки продължават да се събират и след това.

РЕЗУЛТАТИ ОТ МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ,,ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ" - 17.03.2018Г.

РЕЗУЛТАТИТЕ СА ОТРАЗЕНИ КАТО СБОР ОТ ТОЧКИТЕ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ 1-ВА ДО 25-ТА.
КРАЙНИЯТ РЕЗУЛТАТ СЕ ОФОРМЯ ОТ ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ, КОЯТО КЪМ ПОСОЧЕНИЯТ В ПРОТОКОЛА РЕЗУЛТАТ ПРИБАВЯ СЪОТВЕТНИТЕ ТОЧКИ ЗА 26-ТА ЗАДАЧА.

1. КЛАС 2. КЛАС 3. КЛАС 4. КЛАС 5. - 6. КЛАС 7. - 8. КЛАС 11. - 12. КЛАС

„Мартеничка с кауза”

Националният конкурс „Мартеничка с кауза”, който е част от проекта „Култура за всички деца” се организира от ННЕК – ЮНЕСКО в помощ на деца с онкологични заболявания. В подкрепа на инициативата се включиха и петокласниците от 132 СУ. „Ваня Войнова”, София. Учениците благотворително разпродадоха изработените от тях тематични мартенички и преведоха събраните средства за децата. Едните тематични мартеници бяха по повод „140 г. от Освобождението на България”, а другите – изобразяващи 9-те български материлни обекта, включени в „Списъка на световното културно и природно наследство” на ЮНЕСКО.
Сред подрастващите се съзпита чувство за социална солидарност и съпричастност, като придобиха и нови знаия по история и културното наследство на България, като създадоха уникални тематични мартеници.


Уважаеми родители и ученици, от учебната 2017/2018 година в 132.СУ ,,Ваня Войнова" е сформиран Екип за допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в училището:

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1.-4. клас за втория учебен срок. В сила от 07.02.2018г. /сряда/
за 1. клас
за 2a.клас за 2б.клас
за 3.клас
за 4.клас

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 5.-12. клас за втория учебен срок.
В сила от 07.02.2018г. /сряда/


СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за учениците от ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВТОРИ СРОК

за ученици от 2. - 8. клас
за ученици от 9. - 12. клас


Свободни места по класове за учебната 2017г.-2018г. към 16.03.2018г.

Подготвителна група - 6 свободни места
1. клас – 2 свободни места
2. клас – 16 свободни места
3. клас – няма свободни места
4. клас – няма свободни места
5. клас – няма свободни места
6. клас – няма свободни места
7. клас – няма свободни места
8.а клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език“ – 6 свободни места
8.б клас – профил „Физическо възпитание и спорт“ – 7 свободни места
9.а клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език“ – 7 свободни места
9.б клас – профил ,,Информационни технологии" с прием след основно образование - няма свободни места
10.а клас - профил „Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език“ - 7 свободни места
10.б клас – профил ,,Информационни технологии" - няма свободни места
11.а клас – профил „Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език“ - 6 свободни места
11.б клас – профил ,,Информационни технологии" - 7 свободни места
12.а клас – профил „Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език“ - 1 свободно място
12.б клас – профил ,,Информационни технологии" - 6 свободни места
12.в клас – Непрофилирана паралелка - 1 свободно място

Резултати от външно оценяване по английски език


След една учебна година интензивно изучаване на английски език, учениците от 8а клас профил ,,Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език" се представиха много добре на изпита за външно оценяване. Петима ученика са издържали изпита с оценка ,,Много добър" и един ученик с оценка ,,Отличен"