Какво предлагаме на нашите бъдещи ученици от ПГ:
• Целодневно обучение от 8,30 до 18,00
• Леглова база за 5 годишните
• Самостоятелни междучасия
• Възможност за съхраняване на учебници и учебни помагала в училище за олекотяване на раниците
• Столово хранене

            Необходими документи за записване
1. Заявление за прием – по образец.
2. Копие от акт за раждане.
3. Копие от лична карта на родител – страната с адресна регистрация.
4. Медицински картон с отбелязян годишен медицински преглед, имунизации и данни на личния лекар.
5. Документ, доказващ загубата на членове от семейството – в случай, че детето е сирак / полусирак.
6. Копие на ученическа книжка, стр.1.
7. Документи, доказващи хронично заболяване или специална образователна потребност.
8. Копие от ТЕЛК за т.1.5.

Заявлението може да се изтегли от ТУК или да се попълни на място при подаване на документите.