ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ПРИЕМ – първи клас

ПРИЕМ – пети клас

ПРИЕМ след основно образование

ПРИЕМ в други форми на образование

 

СПИСЪЦИ НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ – ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ

1. ,,А“ клас – СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ

5. ,,А“ клас – СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ

8. ,,А“ клас – СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПАРАЛЕЛКА „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“, ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС 2017 г.

8. ,,Б“ клас – СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПАРАЛЕЛКА „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“, ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС 2017 г.

9. ,,Б“ клас – СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПАРАЛЕЛКА ПРОФИЛ „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“, ПРИЕМ СЛЕД 8. КЛАС 2017 г.

9. ,,В“ клас – СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА НЕПРОФИЛИРАНА ПАРАЛЕЛКА , ПРИЕМ СЛЕД 8. КЛАС 2017 г.

Изисквания към учениците при кандидатстване за приема за попълване на незаетите места за 8.клас профил ,,Софтуерни и хардуерни науки“ и ,,Физическо възпитание и спорт“.

 

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка със създаване на възможност на ученици, желаещи да учат в паралелка с профил „Физическо възпитание и спорт“, прием след завършен 7-ми клас, 132.СУ обявява допълнителна дата за провеждане на изпит за проверка на способностите по спорт.
ИЗПИТЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 01.09.2017г./петък/ ОТ 9.00ч. В ДВОРА НА 132.СУ“ВАНЯ ВОЙНОВА“
ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ИЗПИТ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ/по образец/ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО ДО 30.08.2017г.ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8.30ч.ДО 16.30ч.

От 24.07.2017г до 25.08.2017г. от 8:00ч. до 16:00ч. в 132.СУ се подават документи за прием за попълване на незаетите места за паралелка ,,Софтуерни и хардуерни науки с разширено изучаване на английски език“