Свободни места по класове за учебната 2017г.-2018г. към 16.03.2018г.

Подготвителна група - 6 свободни места
1. клас – 2 свободни места
2. клас – 16 свободни места
3. клас – няма свободни места
4. клас – няма свободни места
5. клас – няма свободни места
6. клас – няма свободни места
7. клас – няма свободни места
8.а клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език“ – 6 свободни места
8.б клас – профил „Физическо възпитание и спорт“ – 7 свободни места
9.а клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език“ – 7 свободни места
9.б клас – профил ,,Информационни технологии" с прием след основно образование - няма свободни места
10.а клас - профил „Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език“ - 7 свободни места
10.б клас – профил ,,Информационни технологии" - няма свободни места
11.а клас – профил „Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език“ - 6 свободни места
11.б клас – профил ,,Информационни технологии" - 7 свободни места
12.а клас – профил „Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език“ - 1 свободно място
12.б клас – профил ,,Информационни технологии" - 6 свободни места
12.в клас – Непрофилирана паралелка - 1 свободно място

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 ГОДИНА

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ПРИЕМ – първи клас

ПРИЕМ – пети клас

ПРИЕМ след основно образование

ПРИЕМ в други форми на образование