Свободни места по класове за учебната 2018г.-2019г.
(от подготвителна група до 12-ти клас)

Подготвителна група - 3 свободни места
1А клас –15 свободни места
2А клас – 6 свободни места
3А клас – 10 свободни места
3Б клас – 5 свободни места
4А клас – няма свободни места
5А клас – няма свободни места
6А клас – няма свободни места
7А клас – няма свободни места
8А клас – Прием след завършен 7-ми клас
8Б клас – Прием след завършен 7-ми клас
9А клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език“ – 6 свободни места
9Б клас – профил ,,Информационни технологии" с прием след основно образование - 5 свободни места
10А клас - профил „Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език“ - 5 свободни места
10Б клас – профил ,,Информационни технологии" - няма свободни места
11А клас – профил „Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език“ - 6 свободни места
11Б клас – профил ,,Информационни технологии" - няма свободни места
12А клас – профил „Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език“ - 6 свободно място
12Б клас – профил ,,Информационни технологии" - 7 свободни места
График за записване на приетите ученици след 7-ми клас.

ОТВОРЕТЕ ТУК

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПАРАЛЕЛКА ,,СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ", ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, 13.07.2018г.

ОТВОРЕТЕ ТУК

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПАРАЛЕЛКА ,,ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ", ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, 3.07.2018г.

ОТВОРЕТЕ ТУК

Записване на учениците, приети на първо класиране от 4.07.2018г. до 6.07.2018г. включително.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЕТИ КЛАС,6.06.2018г.

ОТВОРЕТЕ ТУК

Записване на учениците, приети на първо класиране от 7.06.2018г. до 11.06.2018г. включително.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПЪРВИ КЛАС СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ - 15
СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС, 13.06.2018г.

ОТВОРЕТЕ ТУК


Свободни места за трето класиране 14


ГРАФИК ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС

18 юни – до 12 часа - подаване на заявления за трето класиране
18 юни – 18 часа – обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране
19 – 20 юни – до 12 часа – записване на учениците, приети на трето класиране
20 юни – 18 часа – обявяване на свободните места след трето класиране
СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС, 11.06.2018г.

ОТВОРЕТЕ ТУК

Записване на учениците, приети на ВТОРО класиране от 12.06.2018г. до 13.06.2018г. включително до 17ч.

СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС, 7.06.2018г.

ОТВОРЕТЕ ТУК

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ – 16 свободни места за първи клас за учебната 2018/2019г.


СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС, 4.06.2018г.

ОТВОРЕТЕ ТУК

Записване на учениците, приети на първо класиране от 5.06.2018г. до 7.06.2018г. включително до 17ч.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТОВЕ ЗА ПРОВЕРКА НА ДВИГАТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ - 2018Г.

ОТВОРЕТЕ ТУК

Подаване на документи за участие в приема за паралелка ,,Физическо възпитание и спорт" от 20.06.2018г. до 26.06.2018г., включително.
Документите за тази паралелка се подават в канцеларията на 132.СУ ,,Ваня Войнова"

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 ГОДИНА

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ПРИЕМ – първи клас

ПРИЕМ – пети клас

ПРИЕМ след основно образование

ПРИЕМ в други форми на образование