Заявление за 1-ви клас 2018/2019

Да бъде приет/а в повереното Ви училище в I клас за учебната 2018/2019
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, Заявявам, че желая синът/дъщеря ми
Декларирам, че синът/дъщеря ми отговаря на следните критерии: