СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1.-4. клас за втория учебен срок. В сила от 07.02.2018г. /сряда/
за 1. клас
за 2a.клас Уважаеми родители, извиняваме се за забавеното обявяване на седмичното разписание на 2.а клас на сайта на училището.
за 2б.клас
за 3.клас
за 4.клас


СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 5.-12. клас за втория учебен срок.
В сила от 07.02.2018г. /сряда/


СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за учениците от ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВТОРИ СРОК

за ученици от 2. - 8. клас
за ученици от 9. - 12. клас