Прием след основно образование
       Прием след завършен 7.клас
• Прием в профилирана паралелка ,,Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на английски език
Начин на балообразуване: 3*Резултатът от НВО БЕЛ+1*Резултатът от НВО Математика+1*Оценката по БЕЛ от свидетелството+ 1*Оценката по ИТ от свидетелството
Максимален брой точки: 500
Профилиращи предмети: английски език, информационни технологии, информатика, български език и литература
Втори чужд език: испански език
В часовете по информационни технологии и информатика се изучават следните модули: -архивиране на данни,
-компютърни мрежи,
-създаване и публикуване на Интернет сайт със статично съдържание,
-компютърна текстообработка и електронни таблици, -компютърна графика,
-3D моделиране,
-предпечатна подготовка,
-събитийно програмиране.

• Прием в профилирана паралелка ,,Физическо възпитание и спорт”
Начин на балообразуване: 1*Резултатът от НВО БЕЛ+1*Резултатът от НВО Математика+2*Резултатът от изпит ,,Проверка на способностите по спорт”+1*Оценката по биология и здр.образование от свидетелството+ 1*Оценката по ФВС от свидетелството
Максимален брой точки: 500
Профилиращи предмети: биология и здравно образование, физическо възпитание и спорт, философия
Втори чужд език: испански език

      Прием след завършен 8.клас
• Прием в профилирана паралелка – профил Технологичен ,,Информационни технологии”
Начин на балообразуване: 3*Оценката по БЕЛ от свидетелството+1* Оценката по Математика от свидетелството +1*Оценката по чужд език от свидетелството+ 1*Общ успех от свидетелството
Профилиращи предмети: информационни технологии, английски език, български език и литература
Втори чужд език: испански език
В часовете по информационни технологии и информатика се изучават следните модули:
-компютърна текстообработка и електронни таблици,
-компютърна графика,
-3D моделиране,
-предпечатна подготовка,
-събитийно програмиране.

Прием в Непрофилирана паралелка
Начин на балообразуване: 3*Оценката по БЕЛ от свидетелството+1*Оценката по чужд език от свидетелството+2*Общ успех от свидетелството
Втори чужд език: испански език

Легенда: *Умножение


      Прием след основно образование
       Прием след завършен 7.клас
• Прием в профилирана паралелка ,,Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на английски език
Начин на балообразуване: 3*Резултатът от НВО БЕЛ+1*Резултатът от НВО Математика+1*Оценката по БЕЛ от свидетелството+ 1*Оценката по ИТ от свидетелството
Максимален брой точки: 500
Профилиращи предмети: английски език, информационни технологии, информатика, български език и литература
Втори чужд език: испански език
В часовете по информационни технологии и информатика се изучават следните модули: -архивиране на данни,
-компютърни мрежи,
-създаване и публикуване на Интернет сайт със статично съдържание,
-компютърна текстообработка и електронни таблици, -компютърна графика,
-3D моделиране,
-предпечатна подготовка,
-събитийно програмиране.

• Прием в профилирана паралелка ,,Физическо възпитание и спорт”
Начин на балообразуване: 1*Резултатът от НВО БЕЛ+1*Резултатът от НВО Математика+2*Резултатът от изпит ,,Проверка на способностите по спорт”+1*Оценката по биология и здр.образование от свидетелството+ 1*Оценката по ФВС от свидетелството
Максимален брой точки: 500
Профилиращи предмети: биология и здравно образование, физическо възпитание и спорт, философия
Втори чужд език: испански език

      Прием след завършен 8.клас
• Прием в профилирана паралелка – профил Технологичен ,,Информационни технологии”
Начин на балообразуване: 3*Оценката по БЕЛ от свидетелството+1* Оценката по Математика от свидетелството +1*Оценката по чужд език от свидетелството+ 1*Общ успех от свидетелството
Профилиращи предмети: информационни технологии, английски език, български език и литература
Втори чужд език: испански език
В часовете по информационни технологии и информатика се изучават следните модули:
-компютърна текстообработка и електронни таблици,
-компютърна графика,
-3D моделиране,
-предпечатна подготовка,
-събитийно програмиране.

Прием в Непрофилирана паралелка
Начин на балообразуване: 3*Оценката по БЕЛ от свидетелството+1*Оценката по чужд език от свидетелството+2*Общ успех от свидетелството
Втори чужд език: испански език

Легенда: *Умножение


ВАЖНО

за родителите на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от седми и осми клас!
Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, ще приема документи в РУО – София-град, ул.“Антим I“, № 17, ет. IV, стая 412, от 03.05.2017 г. до 19.05.2017 г. включително.
За повече информация натиснете

ТУК