ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за отпускане на стипендии на учениците от 132. СУ «Ваня Войнова» след завършено основно образование