УЧЕБЕН ПЛАН – непрофилирана паралелка

УЧЕБЕН ПЛАН – Профил ,,Технологичен“ с разширено изучаване на анлийски език,  прием след VII клас

УЧЕБЕН ПЛАН – Профил ,,Технологичен“ с прием след основно образование

УЧЕБЕН ПЛАН – I-ви А клас

УЧЕБЕН ПЛАН – I-ви Б клас

УЧЕБЕН ПЛАН – V-ти A клас