НовиниУведомявам Ви, че зрелостниците, които желаят да видят сканираните си и оценени изпитни работи от ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2021/2022 г., могат да го направят в дните 21, 23 и 26 септември 2022 г. в сградата на 132.СУ - от 8:00 до 16:30 ч.
Седмица на пътната безопасност!
Скъпи осмокласници и родители!
Кампанията „Да изчистим България заедно“ продължава с нова дата за мащабна акция - 17 септември 2022 г. Екипът на 132. СУ ”Ваня Войнова” сме привърженици на зелената идея и вярваме, че само всички заедно можем да почистим и облагородим страната си при следната организация:
Среща в 10,00 ч. на 17.09.2022 г. (събота) на последната спирка на автобус № 260 в кв. "Горна баня". Всеки сам си осигурява подходящи ръкавици, чувал/и за събиране на отпадъци и вода за пиене. Участъкът, който сме заявили, е между улици „Софийска панорама” и „Обзор”. Ще приключим до 12 ч., като чувалите трябва да изнесем до контейнерите за смет на изходната ни позиция.
Това ще е първата възможност за учениците, които са избрали да получат гимназиално образование в нашето училище, да се срещнат с представители на ръководството на 132. СУ и със свои бъдещи учители. В този ден ще имаме възможността да общуваме по-свободно и да се опознаем по-бързо. Надяваме се, че ще се включите в нашата инициатива!
За въпроси можете да се свържете с класните ръководителиРОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ


Уважаеми родители, във връзка с наближаване на началото на новата учебна година, представяме график за провеждане на родителски срещи за новосформирани паралелки:
I. На 08.09.2022 г. /четвъртък/ ще се проведе родителска среща за децата от ПГ – 5 – год., ПГ – 6 – год., 1. А и 1. Б клас от 17.30 ч. в класните стаи на учениците в 132. СУ.
II. На 08.09.2022 г. /четвъртък/ ще се проведе родителска среща за учениците от 5. А клас и 8. А, 8. Б и 8. В клас от 18.00 ч. в класните стаи на учениците в 132. СУ.
III. Дневен ред на родителската среща, както следва:
1. Представяне на класен ръководител, обсъждане на дневен режим и организация на учебния ден;
2. Организационни въпроси.
Свободните места след второ класиране за VIII клас, профил ФВС с код 3191 за учебната 2022 /2023 година - 14.


Списък на записаните ученици след първо класиране за VIII клас, профил ФВС с код 3191 за учебната 2022 /2023 година


Свободни места след второ класиране
за прием в 5. клас - 26.
Подаване на заявления за записване за трето класиране
от 01.07.2022 г. до 09.09.2022 г.


Уважаеми зрелостници, срокът за
подаване на заявления за явяване на ДЗИ
Сесия: август- септември е от 27.06.2022 г. до 08.07.2022 г.Съобщение за зрелостниците за запознаване с изпитните работи от ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ Втори държавен зрелостен изпит по избор сесия май 2022 г.

Разглеждане на изпитните работи от зрелостниците, участвали в ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ Втори държавен зрелостен изпит по избор сесия май 2022 г.
На 09.06.2022 г. /четвъртък/ от 08.00 до 17.30 ч.; 10.06.2022 г. /петък/
от 08.00 до 17.30 ч., на 13.06.2022 г. /понеделник/ от 08.00 до 17.30 ч., на 14.06.2022г. и на 15.06.2022 г. зрелостниците, участвали в ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ Втори държавен зрелостен изпит по избор сесия май 2022 г., могат да се запознаят с индивидуалния си резултат и изпитната си работа от ДЗИ при следния ред и условия:
- Индивидуалният резултат от ДЗИ се обявява в електронната система на страницата на МОН и достъпът до нея се осъществява, едновременно с
вх. № и с указан индивидуален идентификационен код.
Запознаването се осъществява чрез потребителско име и парола в сайта: results12.mon.bg, като се гарантира, че достъпът ще се осъществява само от лице от училищната зрелостна комисия.
Влизането става с код_по_НЕИСПУО@edu.mon.bg акаунта на училището.
- Зрелостникът изявява своето писмено желание за разглеждане на изпитните
работи от ДЗИ по БЕЛ и Втори държавен зрелостен изпит
по избор сесия май 2022 г.
- Зрелостникът вижда обявените резултати индивидуално.
- Не се допуска разглеждане на други резултати.
- Резултатите не могат да бъдат снимани, сканирани, отпечатвани и изнасяни от определяната зала за запознаване.
- Място за проверка и запознаване, определям
зам. – дирекция, ет. 2, вход от централно фоайе.
- Запознаване с оценената индивидуална работа на зрелостника може да стане във време и място, определено със Заповед № РД - 00-2115/31.01.2022 г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити 2021 – 2022 година.