Новини
Уважаеми ученици,
Уважаеми учители,
Уважаеми родители,
Уважаеми ученици,
Уважаеми родители,
Уважаеми учители,
132. СУ „Ваня Войнова“ се присъединява към кампания – състезание на Столична община и ЕКОПАК България, които организират „ЕКОКЛАС“ – кампания-състезание за популяризиране на разделното събиране и рециклирането сред учениците от 1 до 12 клас. Кампанията продължава в училищата на територията на район Красно село, Триадица, Оборище и район Младост и ще има състезателен характер - състезание между класовете във всяко училище за събиране на рециклируеми пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета. Тази кампания е естествено продължение на изключително успешните инициативи, които проведе заедно със Столична Община през 2022 г. - за поставяне на съдове за разделно събиране в училищата в София и пилотното издание на състезанието през 2021 г., което е посрещнато с огромен интерес и активно участие на ученици, учители и родители. Целта е да мотивира учениците и техните семейства да събрат разделно и да рециклират пластмасови и алуминиеви отпадъци и така да помогнат за чистотата на природата, града и района, в който живеят. Във всяко училище – класът, събрал най-голямо количество алуминиеви кенове и пластмасови бутилки (премерени като килограми) ще спечели голямата награда – билети за кино прожекция.
1. До финала на кампанията децата и семействата им събират в жълти чували вкъщи празни пластмасови бутилки и алуминиеви кенове, като ги смачкват и затварят с капачка, за да заемат по-малко обем.

2. Финал на кампанията и измерване на събраните количества
o Училищата от район Триадица и Красно село – 24 април до 5 май 2023
3. С цел по-добра организация, 132. СУ „Ваня Войнова“ ще обособи място на територията на училището, където в деня на финала ще бъдат измервани чувалите на всеки клас. Чувалите на всеки клас трябва да бъдат групирани заедно с бележка, указваща класа, за който се отнасят. Може и самите чували да са надписани.
4. На финала на кампанията Екопак България ще организира измерването на тежестта на предадените чували за всеки клас и извозването им за рециклиране. След анализ на резултатите ще бъде проведено и награждаване на класа, събрал най-голямо количество рециклируеми материали.

Надяваме, се че заедно всички можем да се включим в кампанията – състезание на Столична община и ЕКОПАК България!


Уважаеми ученици,
Уважаеми учители,
Уважаеми родители,
132. СУ „Ваня Войнова“ се присъединява към всички
инициативи, които са на български и международни организации, свързани с това
да се окаже помощ на Турция и Сирия след земетресението в ранните часове на 06.02.2023г.

132. СУ „Ваня Войнова“, съвместно с Ученическия съвет на училището организира
благотворителна кауза „Да помогнем на Турция и Сирия“. Всеки, който желае да се
включи в каузата може да го направи като за целта е поставена кутия на входа на
училището, в която да се съберат средства.
Надяваме, се че заедно всички можем да помогнем на хората, които сапострадали!
Другите възможности, чрез които можем да подкрепим хората в Турция и Сирия са следните:
Български инициативи:

Българският Червен кръст
банкова сметка в лева, на която можете да изпратите дарение: IBAN: G64UNCR76301078660913.
За пострадалите от земетресението в Турция. Можете да подкрепите
кампанията и със SMS на кратък
номер 1466 към всички мобилни оператори.

Издателят Манол Пейков
събира дарения за пострадалите по PayPal: manolpeykov@yahoo.com и на
личната си сметка: IBAN: BG39DEMI92405000305527; Търговска банка Д;
BIC: DEMIBGSF; Титуляр: Манол Костадинов Пейков; Основание: За пострадалите от земетресението.


Пейков и Фондация
Три жени събират и материални дарения като ръкавици,
якета, шалове, шапки, одеяла, палатки, спални чували, памперси, бебешка
храна, дамски превръзки, столчета и маси за къмпинг и други. Те могат да
бъдат изпращани на адрес: в София - Агенция Маккан, ул. Шипка
23, София 1504, тел. +359885999766 или в Пловдив - Манол Пейков,
ИК Жанет 45, бул. Ал. Стамболийски 9, Пловдив 4004, тел.0889377723.

Лазар Радков от
„Капачки за бъдеще“с „Каузи.БГ“ събира
средства за одеяла, спални чували, шалтета, спасително фолио, походни
легла и други необходими консумативи.

Главното
мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в България също
приема дарения на банковата си сметка: Търговска банка
"Д", IBAN: BG15DEMI92401000232957, BIC: DEMIBGSF DEMIBGSF.
Трябва да посочите целта на дарението при превода на средствата.

Национална
мрежа за децата съобщи, че всички дарения, направени към
сметката ѝ до края на февруари, ще бъдат пренасочвани в полза на децата,
пострадали от земетресението в Турция, област Арсуз.

Гората.бг набира
средства за закупуването на вещи от първа необходимост. Можете да
дарите по
PayPal или на сметката на организацията: Фондация
„Гората.бг“, IBAN: BG74RZBB91551011840078, Основание: Земетресение.

"Платформата" е
във връзка с две организации в Турция и една в Сирия.
набира средства в тяхна помощ.

Национална
Асоциация на Доброволците в България набира средства, за
да подпомага екипите си. Те имат нужда от
средства за гориво, консумативи, медикаменти и други неща от първа
необходимост, с които да бъдат по-ефективни на терен:

Уникредит Булбанк АД; IBAN: BG11 UNCR
7000 1522 2002 11; BIC: UNCRBGSF

Международни организации:


УНИЦЕФ е
международният фонд за децата към ООН. Негови екипи са на терен в Сирия,
където оказват помощ на деца и семейства. При заявка от турското правителство
УНИЦЕФ е готов да окаже помощ и в Турция.

Белите каски са:
организация, съставена от 3000 доброволци, които работят от много години
в Сирия. Събират средства за оборудване и консумативи.

Екипите на World
Food Programme - организация на ООН за борба с глада, са
на терен в Сирия и Турция.

International
Rescue Committee е на терен в Сирия от 2012 г.
Те предоставят хуманитарна помощ на засегнатите от войната и сега от земетресението.


Global Giving свързва по-малки местни организации с дарители. С
парите ще бъдат осигурени храна, подслон, вода, както и подкрепа на
пострадалите от екипи психолози.

Можете да
подкрепите и работата на Лекари
без граници. Те предоставят одеяла и медицински комплекти и
оказват медицинска помощ на ранените в северозападна Сирия.

Забележка: Информацията за горепосочените български
инициативи, както и за международните организации, които събират средства и продукти
от първа необходимост за пострадалите в Турция и Сирия е от интернет.

Уважаеми родители и ученици,
информираме Ви, че срокът за подаване на заявление за допускане до национално външно оценяване(НВО) по избираеми предмети през сесия май – юни 2023 година
е от 01.02.2023 г. до 17.02.2023 г.
Заявлението се подава на хартиен носител на място в училището.
Заявление за полагане на НВО по чужд език за 10. клас

Заявление за полагане на НВО по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности в 10. клас

Заявление за полагане на НВО по чужд език за 7. клас
Уважаеми родители и ученици,
информираме Ви, че срокът за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) през сесия май – юни 2023 година е от 06.02.2023 г. до 21.02.2023 г.
Заявлението се подава на хартиен носител на място в училището.
Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) през сесия май – юни 2023г., може да подават и ученици завършили 12. клас през минали години,
които не са положили успешно ДЗИ или не са се явили. Както и ученици в самостоятелна, индивидуална и комбинирана форма на обучение.
Заявление за допускане до ДЗИ


Заповед за определян на дати за провеждане на държавни зрелостни изпити


Уважаеми ученици, учители и родители,
132. СУ „Ваня Войнова“ награди ученици завършили основно образование с еднократни
стипендии за постигнати
високи резултати в учебната дейност или в дейности в областта на науките,
технологиите, изкуствата и спорта,
и за преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа до
образование:
1. За постигнати резултати в областта на науките и спорта – класирани на областен кръг на олимпиади и призови места (I – III място) с Училищни отбори в Ученически игри в повече от два вида спорт и участия в Градски първенства са наградени 26 ученици в размер на 135 лева.
2. За постигнати резултати в областта на спорта – призови места (I – III място) с Училищни отбори в Ученически игри в един вид спорт са наградени 5 ученици в размер на 100 лева.
3. За постижения в междуучилищни състезания в страната, постигнати резултати в учебната дейност и издигане престижа на 132. СУ „Ваня Войнова“ са наградени 12 ученици в размер на 80 лева.
4. За преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа до образование са получили 2 ученици в размер на 135 лева.
Стипендиите са на обща стойност 5240.00 лв. (пет хиляди двеста и четиридесет лева).
Стипендиите са изплатенипрез месец декември 2022 година.
132. СУ „Ваня Войнова“ поздравява наградените ученици и
им желае здраве, успех, още много завоювани първи места, да продължават с постиженията
в учебната дейност и с издигането престижа на училището!
Ръководството на 132. СУ желае на всички ученици, учители
и родители светли и топли празници!
Посрещнете ги със здраве, мир и благодат!
Уважаеми родители,
на 12.12.2022г./понеделник/ ще се проведе родителска среща
за децата и учениците от Подготвителни групи до 12.клас с начални часове, както следва:
за децата от ПГ - 5год., ПГ - 6год. и учениците от 1. А, 1.Б, 2.А, 3.А, 4.А и 8.В клас от 17:30 ч.
за учениците от 5.А, 6.А, 7.А, 8.А, 8.Б, 9.А, 9.Б, 9.В, 10.А, 10.Б, 11.А, 11.Б, 12.А и 12.Б от 18:00ч.Уважаеми колеги,
Уважаеми родители,
Във връзка с реализираното превишение на СДН на ФПЧ /средно денонощна норма на фини прахови частици/ и качеството на атмосферния въздух,
Ви уведомяваме за следните активирани мерки за утре, 10.11.2022 г.
Активирани мерки:
За 10.11.2022 г. FD
Столична община отправя призив към гражданите да ограничат използването на лични МПС.
По възможност пътуванията да се извършват с обществен транспорт, споделени форми на пътуване, придвижване с велосипед или пеша, (когато е приложимо).
СО призовава гражданите, използващи твърдо гориво за битово отопление, за преминаване, при възможност, към алтернативно отопление,
(когато е приложимо).
СО отправя призив за ограничаване използването на камини с открита горивна камера, в случай, че е втори топло източник, (когато е приложимо).
Столичен инспекторат предприема извънредни проверки за контрол на промишлени, транспортни и битови източници за замърсяване с фини прахови
частици и при необходимост привлича за проверките представители и на други институции и ведомства.
Столичен инспекторат, съвместно с районните администрации и дирекция "Общински строителен контрол", предприемат проверки на строителните обекти,
генериращи емисии.
Във връзка с горното обръщам внимание на следното:
В 132.СУ ще се преустановят, по възможност, заниманията на открито.
Децата, учениците и служителите, които имат дихателни проблеми може да използват предпазни маски.
Бъдете здрави!
С уважение,
Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г.
Имената на регионалните координатори и лекарите по дентална медицина, изпълнители по програмата във всички области, са публикувани на интернет страницата на програмата на адрес: www.oralnaprofilaktika.bg.
Уведомявам Ви, че зрелостниците, които желаят да видят сканираните си и оценени изпитни работи от ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2021/2022 г., могат да го направят в дните 21, 23 и 26 септември 2022 г. в сградата на 132.СУ - от 8:00 до 16:30 ч.
Седмица на пътната безопасност!
Скъпи осмокласници и родители!
Кампанията „Да изчистим България заедно“ продължава с нова дата за мащабна акция - 17 септември 2022 г. Екипът на 132. СУ ”Ваня Войнова” сме привърженици на зелената идея и вярваме, че само всички заедно можем да почистим и облагородим страната си при следната организация:
Среща в 10,00 ч. на 17.09.2022 г. (събота) на последната спирка на автобус № 260 в кв. "Горна баня". Всеки сам си осигурява подходящи ръкавици, чувал/и за събиране на отпадъци и вода за пиене. Участъкът, който сме заявили, е между улици „Софийска панорама” и „Обзор”. Ще приключим до 12 ч., като чувалите трябва да изнесем до контейнерите за смет на изходната ни позиция.
Това ще е първата възможност за учениците, които са избрали да получат гимназиално образование в нашето училище, да се срещнат с представители на ръководството на 132. СУ и със свои бъдещи учители. В този ден ще имаме възможността да общуваме по-свободно и да се опознаем по-бързо. Надяваме се, че ще се включите в нашата инициатива!
За въпроси можете да се свържете с класните ръководителиРОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ


Уважаеми родители, във връзка с наближаване на началото на новата учебна година, представяме график за провеждане на родителски срещи за новосформирани паралелки:
I. На 08.09.2022 г. /четвъртък/ ще се проведе родителска среща за децата от ПГ – 5 – год., ПГ – 6 – год., 1. А и 1. Б клас от 17.30 ч. в класните стаи на учениците в 132. СУ.
II. На 08.09.2022 г. /четвъртък/ ще се проведе родителска среща за учениците от 5. А клас и 8. А, 8. Б и 8. В клас от 18.00 ч. в класните стаи на учениците в 132. СУ.
III. Дневен ред на родителската среща, както следва:
1. Представяне на класен ръководител, обсъждане на дневен режим и организация на учебния ден;
2. Организационни въпроси.
Свободните места след второ класиране за VIII клас, профил ФВС с код 3191 за учебната 2022 /2023 година - 14.


Списък на записаните ученици след първо класиране за VIII клас, профил ФВС с код 3191 за учебната 2022 /2023 година


Свободни места след второ класиране
за прием в 5. клас - 26.
Подаване на заявления за записване за трето класиране
от 01.07.2022 г. до 09.09.2022 г.


Уважаеми зрелостници, срокът за
подаване на заявления за явяване на ДЗИ
Сесия: август- септември е от 27.06.2022 г. до 08.07.2022 г.Съобщение за зрелостниците за запознаване с изпитните работи от ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ Втори държавен зрелостен изпит по избор сесия май 2022 г.

Разглеждане на изпитните работи от зрелостниците, участвали в ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ Втори държавен зрелостен изпит по избор сесия май 2022 г.
На 09.06.2022 г. /четвъртък/ от 08.00 до 17.30 ч.; 10.06.2022 г. /петък/
от 08.00 до 17.30 ч., на 13.06.2022 г. /понеделник/ от 08.00 до 17.30 ч., на 14.06.2022г. и на 15.06.2022 г. зрелостниците, участвали в ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ Втори държавен зрелостен изпит по избор сесия май 2022 г., могат да се запознаят с индивидуалния си резултат и изпитната си работа от ДЗИ при следния ред и условия:
- Индивидуалният резултат от ДЗИ се обявява в електронната система на страницата на МОН и достъпът до нея се осъществява, едновременно с
вх. № и с указан индивидуален идентификационен код.
Запознаването се осъществява чрез потребителско име и парола в сайта: results12.mon.bg, като се гарантира, че достъпът ще се осъществява само от лице от училищната зрелостна комисия.
Влизането става с код_по_НЕИСПУО@edu.mon.bg акаунта на училището.
- Зрелостникът изявява своето писмено желание за разглеждане на изпитните
работи от ДЗИ по БЕЛ и Втори държавен зрелостен изпит
по избор сесия май 2022 г.
- Зрелостникът вижда обявените резултати индивидуално.
- Не се допуска разглеждане на други резултати.
- Резултатите не могат да бъдат снимани, сканирани, отпечатвани и изнасяни от определяната зала за запознаване.
- Място за проверка и запознаване, определям
зам. – дирекция, ет. 2, вход от централно фоайе.
- Запознаване с оценената индивидуална работа на зрелостника може да стане във време и място, определено със Заповед № РД - 00-2115/31.01.2022 г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити 2021 – 2022 година.