Новини


Съобщение
За децата от подготвителните групи, учениците от 1. и 2. клас и техните родители
Уважаеми деца/ученици, родители и учители!
Информирам Ви , че Министерство на здравеопазването, с подкрепата на Министерство на образование и наука, стартира Национална програма за безплатно поставяне на силанти на първите постоянни молари /6-те зъби/ на деца от 5 до 8 години.
Това е първата по рода си профилактична програма в сферата на Република България, като нейни изпълнители са дентални клиники "ЕО Дент" ЕООД.
При проявен интерес към програмата и дадено информирано съгласие, което се представя на класните ръководители в срок до 09.10.2023 г.,
училището ще се обърне към денталните клиники за посещение на училището от техен мобилен екип.
Г-жа Царвулкова, директор на 132.СУ


Първи творчески изяви на 8. А клас – 2023/2024 уч. год.!
С вдъхновение и настроение!
Арт инсталация ,,Есен”
В 132. училище,
,,Фарос" предлагат
обучение по английски език като допълнителна платена извънкласна дейност
на учениците от 1-ви до 7-ми клас.
За повече информация ТУКУважаеми родители на първокласници,
предлагаме на Вашето внимание необходимите пособия и материали за 1.клас
Свободни места за прием на ученици в 8. клас за учебната 2023/2024 г. за пети етап на класиране:
1. „Пространствен дизайн“ от професия „Дизайнер“ -1 паралелка - 0 места
2. Спортно-туристически дейности – помощник - инструктор АЕ/РЕ -1 паралелка - 0 места
3. Физическо възпитание и спорт - 1 паралалка - 8 свободни места
Срокове за прием на документи и записване за учебната 2023-2024 година – V етап Прием на ученици в VIII. клас Паралелка с профил “Физическо възпитание и спорт“