ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ МЕСЕЦ МАРТ НА УЧЕНИКЪТ В ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЙОРДАН ПЕТРОВ VII A КЛАС от 16.03.2020г. до 01.04.2020г.ТУК


ВСИЧКИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 14.00ч.

НОВ ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ МЕСЕЦ МАРТ/АПРИЛ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ от 16.03.2020г. до 08.04.2020г.ТУК


ВСИЧКИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 14.00ч. В 37 КАБИНЕТ

НОВ ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ МЕСЕЦ Март за ученици в индивидуална форма на обучение от 16.03.2020г. до 20.03.2020г.ТУКВСИЧКИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 14.00ч.