ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ МЕСЕЦ МАРТ за ученици в индивидуална форма на обучениеот 22.04.2019г. до 25.04.2019г.ТУК


ВСИЧКИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 14.00ч. В 36. КАБИНЕТ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ МЕСЕЦ МАРТ за ученици в индивидуална форма на обучениеот 15.04.2019г. до 19.04.2019г.ТУК


ВСИЧКИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 14.00ч. В 36. КАБИНЕТ

График на изпитите за самостоятелна форма на обучение - сесия месец Април 2019г. - Отворете ТУК

ВСИЧКИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 14.00ч. В 24. КАБИНЕТ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ МЕСЕЦ МАРТ за ученици в индивидуална форма на обучениеот 11.03.2019г. до 15.03.2019г.ТУК


ВСИЧКИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 14.00ч. В 36. КАБИНЕТ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ МЕСЕЦ МАРТ за ученици в индивидуална форма на обучениеот 18.03.2019г. до 22.03.2019г.ТУК


ВСИЧКИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 14.00ч. В 36. КАБИНЕТ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНА СЕСИЯ МЕСЕЦ МАРТ от 18.03.2019г. до 02.04.2019г.ТУК


ВСИЧКИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 14.00ч. В 36. КАБИНЕТ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ МЕСЕЦ МАРТ за ученици в индивидуална форма на обучениеот 25.03.2019г. до 04.04.2019г.ТУК


ВСИЧКИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 14.00ч. В 36. КАБИНЕТ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ МЕСЕЦ АПРИЛ за ученици в индивидуална форма на обучениеот 08.04.2019г. до 12.04.2019г.ТУК


ВСИЧКИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 14.00ч. В 36. КАБИНЕТ