ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ - месец Ноември - Декември
ЗА УЧЕНИЦИ ИФО форма на обучение ОТВОРЕТЕ ТУКГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ - месец Ноември - Декември
ЗА УЧЕНИЦИ ИФО, СФО, КФО и дневна форма на обучение ОТВОРЕТЕ ТУКГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ - месец Ноември - Декември
ЗА УЧЕНИЦИ ИФО и дневна форма на обучение ОТВОРЕТЕ ТУКГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ - месец Ноември - Декември
ЗА УЧЕНИЦИ ИФО, СФО, КФО и дневна форма на обучение ОТВОРЕТЕ ТУК

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ -
ЗА УЧЕНИЦИ ДФО И СФО форма на обучение ОТВОРЕТЕ ТУКГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ -
ЗА УЧЕНИЦИ ДФО И СФО форма на обучение ОТВОРЕТЕ ТУКГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ -
МЕСЕЦ АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ ЗА УЧЕНИЦИ ДФО, ИФО И СФО форма на обучение ОТВОРЕТЕ ТУКГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ -
МЕСЕЦ ЮЛИ ЗА УЧЕНИЦИ НА ДФО ОТ 5 до 11 КЛАС ОТВОРЕТЕ ТУКГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ -
МЕСЕЦ ЮЛИ ЗА УЧЕНИЦИ НА СФО ОТ 5 до 11 КЛАС ОТВОРЕТЕ ТУКГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ -
МЕСЕЦ ЮЛИ ЗА УЧЕНИЦИ НА ДФО, КФО И СФО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ОТВОРЕТЕ ТУКГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ -
МЕСЕЦ ЮЛИ ЗА УЧЕНИЦИ НА ДФО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРОЧНА ОЦЕНКА ЗА 2 СРОК ОТВОРЕТЕ ТУКГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ -
МЕСЕЦ ЮНИ/ЮЛИ ЗА УЧЕНИЦИ НА ИФО ОТ 4 до 11 КЛАС ОТВОРЕТЕ ТУКГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ -
МЕСЕЦ ЮНИ/ЮЛИ ЗА УЧЕНИЦИ НА ИФО ОТ 7 И 10 КЛАС ОТВОРЕТЕ ТУКГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ -
МЕСЕЦ ЮНИ/ЮЛИ ЗА УЧЕНИЦИ НА СФО ОТ 1 ДО 5 КЛАС ОТВОРЕТЕ ТУКГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ -
МЕСЕЦ МАЙ / ЮНИ ЗА УЧЕНИЦИ НА СФО ОТВОРЕТЕ ТУКГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ -
МЕСЕЦ АВГУСТ / СЕПТЕМВРИ ЗА УЧЕНИЦИ НА СФО И ИФО ОТВОРЕТЕ ТУКГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ - МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ ОТВОРЕТЕ ТУКГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ -
МЕСЕЦ АВГУСТ / СЕПТЕМВРИ ОТ 25.08.2020 ГОД. ДО 11.09.2020 ГОД. ОТВОРЕТЕ ТУК

Уважаеми колеги, Във връзка със Заповед № РД - 01 -197/11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването, се отменя заповед № - РД – 16 – 1381/06.04.2020 г. на Директора на 132. СУ „Ваня Войнова“ за провеждането на изпитна сесия – месец април 2020 г. на ученици от 12 - ти клас в самостоятелна и индивидуална форма на обучение. Класните ръководители да информират учениците, включени в изпитна сесия – месец април 2020 г. за преустановяването й. Комисията по организиране на изпита /квестори/ НЕ идва в училище за провеждането на изпит. Комисията по оценяване НЕ изпраща изпитни материали. Очаквайте нови указания за организацията и приключването на учениците от 12. клас. Сигурни сме, че заедно ще превъзмогнем трудностите! Ръководството на 132. СУ „Ваня Войнова“ Ви желае, светли и и топли празници!