Уважаеми колеги, Във връзка със Заповед № РД - 01 -197/11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването, се отменя заповед № - РД – 16 – 1381/06.04.2020 г. на Директора на 132. СУ „Ваня Войнова“ за провеждането на изпитна сесия – месец април 2020 г. на ученици от 12 - ти клас в самостоятелна и индивидуална форма на обучение. Класните ръководители да информират учениците, включени в изпитна сесия – месец април 2020 г. за преустановяването й. Комисията по организиране на изпита /квестори/ НЕ идва в училище за провеждането на изпит. Комисията по оценяване НЕ изпраща изпитни материали. Очаквайте нови указания за организацията и приключването на учениците от 12. клас. Сигурни сме, че заедно ще превъзмогнем трудностите! Ръководството на 132. СУ „Ваня Войнова“ Ви желае, светли и и топли празници!