ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ МЕСЕЦ ЯНУАРИ за ученици в индивидуална форма на обучение от 20.01.2020г. до 24.01.2020г.ТУК


ВСИЧКИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 14.00ч.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ МЕСЕЦ ЯНУАРИ за ученици в индивидуална форма на обучение от 13.01.2020г. до 17.01.2020г.ТУК


ВСИЧКИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 14.00ч.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНА СЕСИЯ МЕСЕЦ ЯНУАРИ за ученици в дневна форма на обучение от 06.01.2020г. до 10.01.2020г.ТУК


ВСИЧКИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 14.00ч.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ МЕСЕЦ ЯНУАРИ за ученици в самостоятелна форма на обучение от 06.01.2020г. до 31.01.2020г.ТУК


ВСИЧКИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 14.00ч.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ МЕСЕЦ Декември за ученици в индивидуална форма на обучение от 09.12.2019г. до 13.12.2019г.ТУК


ВСИЧКИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 14.00ч. В 36. КАБИНЕТ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ СЕСИЯ МЕСЕЦ Ноември за ученици в индивидуална форма на обучение от 22.11.2019г. до 29.11.2019г.ТУК


ВСИЧКИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 14.00ч. В 36. КАБИНЕТ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ СЕСИЯ МЕСЕЦ Ноември за ученици в индивидуална форма на обучение от 22.11.2019г. до 29.11.2019г.ТУК


ВСИЧКИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 14.00ч. В 36. КАБИНЕТ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ МЕСЕЦ НОЕМВРИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 самостоятелна форма на обучение от 18.11.2019г. до 22.11.2019г.ТУК


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ за ученици в самостоятелна форма на обучение от 02.09.2019г. до 05.09.2019г.ТУК


ВСИЧКИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 09.00ч. В 24 КАБИНЕТ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ МЕСЕЦ НОЕМВРИ/ДЕКЕМВРИ за ученици в индивидуална форма на обучение от 18.11.2019г. до 22.11.2019г.ТУК


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ МЕСЕЦ Август/Септември за ученици в индивидуална форма на обучение от 21.08.2019г. до 11.09.2019г.ТУК


ВСИЧКИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 09.00ч. В 36. КАБИНЕТ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ за ученици в дневна и индивидуална форма на обучение от 02.09.2019г. до 03.09.2019г.ТУК


ВСИЧКИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 09.00ч. В 24 КАБИНЕТ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ МЕСЕЦ Август/Септември за Николай Малинов от 9 б клас от 16.08.2019г. до 13.09.2019г.ТУК


ВСИЧКИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 09.00ч. В 36. КАБИНЕТ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ МЕСЕЦ ЮНИ за ученици в индивидуална форма на обучение от 18.06.2019г. до 21.06.2019г.ТУК


ВСИЧКИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 14.00ч. В 36. КАБИНЕТ

СЪОБЩЕНИЕ


На 17.06 (понеделник) и 19.06 (сряда) няма да има изпити за ученици СФО и ИФО -
поради провеждането на НВО за седми клас.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ МЕСЕЦ Юни за ученици в индивидуална форма на обучение от 10.06.2019г. до 14.06.2019г.ТУК


ИЗПИТИТЕ НА 10.06 И 11.06 ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОТ 15.00ч., А ОТ 12.06-14.06 ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 14.00ч. ВСИЧКИ ПИСМЕНИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ В 36. КАБИНЕТ

СЪОБЩЕНИЕ


Изпитите за ученици СФО и ИФО на 10.06.2019 година и 11.06.2019 година ще бъдат от 15 00 часа
поради НВО на 10 клас за дигитални компетентности.

График за провеждане на поправителна изпитна сесия месец юни за ученици на самостоятелна форма на обучение - Отворете ТУК

ИЗПИТЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 14.00ч. В 24. КАБИНЕТ

Дата за изпит на ученици самостоятелна форма на обучение на 02.05.2019 год. - Отворете ТУК

ИЗПИТЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 14.00ч. В 24. КАБИНЕТ

График на изпитите за самостоятелна форма на обучение - сесия месец Април 2019г. - Отворете ТУК

ВСИЧКИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 14.00ч. В 24. КАБИНЕТ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ МЕСЕЦ МАРТ за ученици в индивидуална форма на обучениеот 11.03.2019г. до 15.03.2019г.ТУК


ВСИЧКИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 14.00ч. В 36. КАБИНЕТ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ МЕСЕЦ МАРТ за ученици в индивидуална форма на обучениеот 18.03.2019г. до 22.03.2019г.ТУК


ВСИЧКИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 14.00ч. В 36. КАБИНЕТ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНА СЕСИЯ МЕСЕЦ МАРТ от 18.03.2019г. до 02.04.2019г.ТУК


ВСИЧКИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 14.00ч. В 36. КАБИНЕТ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ МЕСЕЦ МАРТ за ученици в индивидуална форма на обучениеот 25.03.2019г. до 04.04.2019г.ТУК


ВСИЧКИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 14.00ч. В 36. КАБИНЕТ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ МЕСЕЦ АПРИЛ за ученици в индивидуална форма на обучениеот 08.04.2019г. до 12.04.2019г.ТУК


ВСИЧКИ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 14.00ч. В 36. КАБИНЕТ