Екипът на 132. СУ „Ваня Войнова“, гр.София

Име, презиме и фамилия Длъжност
1. Детелина Цветкова Царвулкова Директор
2. Валентина Маринова Найденова ЗДУД – Подготвителна група – 5 – год.,
Подготвителна група – 6 – год., 1. – 4. клас, 5. – 7. клас
3. Фатиме Зекриева Табачка ЗДУД – ученици в ИФО, СФО и КФО
4. Ваня Николова Джурова ЗДУД – 8. 12. клас
5.  Орлин Стоянов Георгиев Ръководител направление „ИКТ“
6. Гергана Михайлова Ангелова Педагогически съветник
7. Пепа Андреева Иванова Логопед
8.  Цветелина Йорданова Контилов Психолог
9. Теменужка Палаханка Ресурсен учител
10. Невенка Георгиева Кабанова Ресурсен учител; Помощник на учителя
11. Татяна Ангелова Стамова Учител по български език и литература
12. Таня Райчева Чобанова Учител по български език и литература
13. Елика Светославова Чанкова Учител по български език и литература
14. Милкана Димитрова Кацарова Учител по английски език
15. Теодора Панева Запрянова Учител по английски език
16. Варвара Вълева Василева Учител по английски език
17. Мария Атанасова Блажева Учител по английски език
18. Диана Йорданова Стоилова Учител по английски език и

учител в начален етап

19. Аделина Владимирова Петрова Учител по руски език
20. Марияна Тодорова Кърлева Учител по математика
21. Катя Мирчева Асенова Учител по компютърно моделиране, компютърно моделиране и информационни технологии, информационни технологии и информатика
22. Ива Василева Рускова Учител по информатика, информационни технологии и Физика и астрономия
23. Фиданка Димитрова Учител по информатика, Информационни технологии, Физика и астрономия, Математика и Музика
24. Ерсой Юсуф Юсуф Учител по история и цивилизации
25. Вероника Николаева Никифорова Учител по география и икономика;Учител по български език и литература
26. Искра Николова Учител по география и икономика;
27. Светла Николаева Петрова Учител по философия и гражданско образование
28. Николай Станков Сусанин Учител по философия и гражданско образование;
Учител в ЦДО – прогимназиален етап
29. Лъчезар Веселинов Ватахов Учител по философия и гражданско образование;

Учител по история и цивилизации

30. Мария Василева Боцева Учител по биология и здравно образование;Учител по химия и опазване на околната среда
31. Ерика Йорданова Любенова Учител по биология и здравно образование; Учител по география и икономика
32. Димитър Божидаров Райнов Учител по физика и астрономия,  човек и природа и математика
33. Светла Димитрова Христова Учител по химия и опазване на околната среда
34. Антоанета Георгиева Димчева Учител по технологии и предприемачество; Учител в ЦДО – прогимназиален етап
35. Таматя Любомирова Димитрова Учител по музика
36. Веска Любенова Петкова Учител по изобразително изкуство, технологии и предприемачество
37. Надежда Христова Пенчева Учител по физическо възпитание и спорт
38. Бистра Борисова Манева Учител по физическо възпитание и спорт
39. Антони Любомиров Божилов Учител по физическо възпитание и спорт;
40. Ефстатиос Политис Сергианидис Учител по физическо възпитание и спорт; Учител по професионални предмети
41. Ирена Недкова Симеонова Учител по физическо възпитание и спорт; Учител по професионални предмети
42. Венислава Павлинова Младжова Учител в подготвителна група 
43. Веселина Радева Василева – Иванова Учител в подготвителна група 
44. Галя Тончева Георгиева Учител в подготвителна група 
45. Стела Иванова Миланова Учител в подготвителна група 
46. Александра Димитрова Борисова Учител в начален етап
47. Тихомира Мариянова Илиева Учител в начален етап
48. Паолина Станиславова Милошева Учител в начален етап и история и цивилизации
49. Саша Станиславова Милошева Учител в начален етап
50. Мария Цветанова Андреева Учител в начален етап и музика
51. Таня Василева Тодорова Учител в начален етап
52. Цвета Вълкова Иванова Учител ЦДО в начален етап; Учител по история и цивилизации
53. Албена Любомирова Маркова – Гаманова Учител ЦДО в начален етап; Учител по технологии и предприемачество
54. Ирина Алексеевна Милева Библиотекар
55. Десислава Борисова Колева Завеждащ административна служба
56. Мариола Димитрова Гьорева Специалист „Човешки ресурси“
57. Десислава Димитрова Алексова Хигиенист
58. Мими Петрова Иванова Хигиенист
59. Пенка Александрова Славова Хигиенист
60. Райна Русева Русева Хигиенист
61. Йорданка Емилова Димитрова Помощник възпитател
62. Георги Христов Кюркчиев   Общ работник по подръжката