Обществен съвет


Във връзка със Закона за предучилищното и училищното образование към всяко училище се създава Обществен съвет.
Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му. Състои се от нечетен брой членове – родители, представител на финансиращия орган и представител на обществеността.
За член на Обществения съвет всеки родител, излъчен като представител на паралелка, може да номинира себе си или друг родител. В събранието на родителите може да участват по двама представители от паралелка.

Поименен състав на обществения съвет към 132.СУ „Ваня Войнова“ както следва:
I.Основни членове:

 1. Мартин Миланов-представител на СО, р-н Красно село
 2. Ана Чилица – представител на родителите
 3. Лидия Иванова-представител на родителите
 4. Стилия Паунова- представител на родителите
 5. Маргарита Стамова- представител на родителите
 6. Мария Маджарска- представител на родителите
 7. Цветанка Борисова Кътова-представител на обществеността

II.Резервни членове:

 1. Таня Рядкова- представител на родителите
 2. Златан Ракаров- представител на родителите
 3. Милена Минкова- представител на родителите
 4. Лидия Ангова- представител на родителите
 5. Гергана Георгиева- представител на родителите

През месец март, Общественият съвет организира кампания ,,Дари добро“ в помощ на Любомир Ивайлов Еленков -8 в клас.
Кампанията е организирана със съдействието на Директора –Д.Царвулкова, Лидия Иванова – родител на ученик от 9б и представител на Обществения съвет, Веска Петкова кл.р-л на 9б клас и ученици от класа. Те изработиха мартеници и направиха благотворителен базар през периода 20.02-05.03.2017г. Събрани са средства на стойност 420лв., които са предоставени на г-жа С.Христова, баба на Любомир Еленков ученик от 8в клас.


>>Документи<<

Правилник на Обществените съвети
 
Функции на Обществения съвет
 
Календар за деиностите на Обществения съвет-2017г.
 
Протокол №1