НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

         2017 – 2018 година

Дати за провеждане на национално външно оценяване за учениците в 4. клас през учебната 2017-2018 година:
    Български език и литература – 10.май 2018г.
    Математика – 14. Май 2018г.
    Човекът и обществото – 16. Май 2018г.
    Човекът и природата – 17. Май 2018г.
Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в 7. клас през учебната 2017-2018 година:
    • Български език и литература – 21. май 2018 г.
    • Математика – 23. май 2018 г.
Уважаеми родители и ученици, моля прочетете приложената инструкция преди датите за НВО ОТВОРЕТЕ ТУК

Провеждане на национално външно онлайн оценяване на
дигиталните компетентности на учениците от 10. клас
    11- 15. Юни 2018г.