НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

         2018 – 2019 година

Дати за провеждане на национално външно оценяване за учениците в 4. клас през учебната 2018-2019 година:
    Български език и литература – 09.май 2019г.
    Математика – 10. Май 2019г.
    Човекът и обществото – 14. Май 2019г.
    Човекът и природата – 16. Май 2019г.
Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в 7. клас през учебната 2018-2019 година:
    • Български език и литература – 17. юни 2019 г.
    • Математика – 19. юни 2019 г.
Уважаеми родители и ученици, моля прочетете приложената инструкция преди датите за НВО ОТВОРЕТЕ ТУК

Провеждане на национално външно онлайн оценяване на
дигиталните компетентности на учениците от 10. клас - тренировъчна сесия
    28 - 29. Май 2019г.
Провеждане на национално външно онлайн оценяване на
дигиталните компетентности на учениците от 10. клас
    10 - 11. Юни 2019г.