Новини


 

Поздрав от подготвителна група 5 годишни!


Във връзка с писмо на Столична община с вх. №РУО1-40951/20.12.2023 г., Ви уведомявам, че от 17 декември 2023 г. за втора поредна година в София отвори врати новоизградената ледена пързалка /мобилен сезонен леден атракцион в парковото пространство в Княжеска градина.

Леденият парк ще остане на разположение на столичани до 1 март 2024 г. и ще работи всеки ден от 11.00 до 22.00 часа.

Изследванията показват, че Ледените спортове може да се практикуват от всяко дете, помагат на децата да са здрави, спомагат за физическа координация, като по този начин се избягва наднорменото тегло. В тази връзка Фондация „София – Европейска столица на спорта“ като структура на Столична община, насочена към децата на София, организира след 15 януари 2024 г. всеки делничен ден (без петък) безплатно използване на ледената пързалка от учениците в града при следния график (понеделник-четвъртък):

сутрешна сесия от 11.00 до 13.00 часа;
следобедна сесия от 14.00 до 16.00 часа;
За целта е необходимо изготвяне на график по училища, тъй като ще е възможно пързалката да се посещава само от групи ученици по училища (не деца поединично) в посочения часови интервал. Капацитетът на пързалката ще за около 150-200 деца на сесия. Редът за ползване на пързалката ще бъде съответно по реда на записване, като всяко училище ще бъде уведомено за точния ден, според тяхното желание за сутрешна или следобедна сесия. Заявките трябва да съдържат име на училището, желана сесия (сутрин или следобед), брой деца и възраст, както и име и телефон за връзка с учителя, който ще ги придружава и се изпращат на адрес icepark_sofia_request@abv.bg

Ползването на пързалката от групи ученици с учител е безплатно и те няма да заплащат вход за пързалката, но при необходимост от ползване
допълнително на кънки, гардероб, пингвин или инструктор, се заплаща на място, както следва: наем кънки – 3 лв., ползване на гардероб – 2 лв., ползване на помощен пингвин/мечка – 10 лв., ползване на инструктор – 30 лв.

За контакт: Николай Стоилов – 0885 515 030


Свободни места за прием на ученици към 12.12.2023 г. 

Активно участие и творческо представяне
на учениците от 8. а клас в конкурс “Моите будители”
 132. СУ”Ваня Войнова” обявява конкурс за извънкласни дейности за учебната 2023/2024 г. за ученици на 132.СУ


Честит Ден на народните будители!


Уважаеми родители,
информираме Ви, че във връзка със Заповед №РД09- 2047/28.08.2023г.
на министъра на образованието и науката , дните 30.10.2023г, 31.10.2023г. и
01.11.2023г. са обявени за есенна ваканция за децата от Подготвителни групи и
за учениците от 1. до 12.клас.
На 02.11.2023г. учебните занятия продължават по график.


Първи творчески изяви на 8. А клас – 2023/2024 уч. год.!
С вдъхновение и настроение!
Арт инсталация ,,Есен”За децата от подготвителните групи, учениците от 1. и 2. клас и техните родители
Уважаеми деца/ученици, родители и учители!
Информирам Ви , че Министерство на здравеопазването, с подкрепата на Министерство на образование и наука, стартира Национална програма за безплатно поставяне на силанти на първите постоянни молари /6-те зъби/ на деца от 5 до 8 години.
Това е първата по рода си профилактична програма в сферата на Република България, като нейни изпълнители са дентални клиники “ЕО Дент” ЕООД.
При проявен интерес към програмата и дадено информирано съгласие, което се представя на класните ръководители в срок до 09.10.2023 г.,
училището ще се обърне към денталните клиники за посещение на училището от техен мобилен екип.
Г-жа Царвулкова, директор на 132.СУ


 

Дневен консултационен център за деца, юноши и родители
стартира безплатна програма за развитие на родителската компетентност “К.Е Ш.? – Кой е шефът?” и набира желаещи родители да се включат.
Местата са ограничени до 12 души.
Програмта ще се проведе през 2023/2024 учебна година.
Телефон за връзка 02 931 12 02 или 0877 26 98 58.
Желаещите за участие могат да дойдат да се запознаем на 09.10.2023 г. от 17.00 ч. в ДКЦДЮР на адрес: бул. “Сливница” бл.212/Сточна гара/
Програмата е за родители на деца от 11 до 15 годишна възраст.


 

Считано от 01.10.2023 г. започна изпълнението
по Национална програма “Заедно в изкуствата и спорта” в 132. СУ “Ваня Войнова”,
тъй като училището е одобрено за учебната 2023/2024 г. и са формирани два отбора, както следва:

1. Ръководител: Антони Божилов – футбол /8. – 10. клас – юноши/ – 20 ученици;

2. Ръководител: Ирена Симеонова – волейбол /8. – 10. клас – юноши/ – 15 ученици.

Общата стойност за изпълнението на програмата е 14 000 лв.


 


Списък на учебниците и учебните помагала за учебната 2023/2024 година


Необходими пособия 1. клас

 


Необходими лабораторни тестове при постъпване в подготвителна група и лична здравно-профилактична карта за ученици от 1. до 12.клас.


Безплатен очен скрининг на деца и ученици до 18 годишна възраст.


В 132. училище, “Фарос” предлагат
обучение по английски език като допълнителна платена извънкласна дейност

на учениците от 1. до 7. клас. За повече информация ТУК


СЪОБЩЕНИЕ
за зрелостниците за запознаване с изпитните работи от ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ Втори
държавен зрелостен изпит по избор сесия май 2023 г.
Разглеждане на изпитните работи от зрелостниците,
участвали в ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ Втори държавен зрелостен изпит по избор сесия май 2023 г.
– На 12.06.2023 г. /понеделник/ от 08.00 до 16.30 ч.; 13.06.2023 г. /вторник/ от 14.00
до 16.30 ч., 14.06.2023 г. /сряда/ от 08.00 до 16.30 ч. и на 15.06.2023 г.
/четвъртък/ от 08.00 до 15.30 ч., зрелостниците, участвали в ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ
Втори държавен зрелостен изпит по избор сесия май 2023 г., могат да се запознаят
с индивидуалния си резултат и изпитната си работа от ДЗИ при следния ред и
условия:
-Индивидуалният резултат
от ДЗИ се обявява в електронната система на страницата на МОН и достъпът до нея
се осъществява, едновременно с вх. № и с указан индивидуален идентификационен
код. Запознаването се осъществява чрез потребителско име и парола в сайта: results12.mon.bg, като
се гарантира, че достъпът ще се осъществява само от лице от училищната
зре се допуска разглеждане
наелостна комисия. Влизането става с кодпоадмин@edu.mon.bg акаунта на училището.
-Зрелостникът вижда
обявените резултати индивидуално.
-Резултатите не могат да
бъдат снимани, сканирани, отпечатвани и изнасяни от определяната зала за
запознаване.
-Място за проверка и запознаване,
определям зам. – дирекция, ет. 2, вход от централно фоайе.
-Запознаване с оценената
индивидуална работа на зрелостника може да стане във време и място, определено
със Заповед № РД – 09-163/27.01.2023 г. на Министъра на образованието и науката
за утвърждаване на правила за информационна сигурност при организацията,
провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити 2022 – 2023 година.


Важна информация за НВО!


Уважаеми родители и ученици,
информираме Ви, че срокът за подаване на заявление за допускане до национално външно оценяване(НВО) по избираеми предмети през сесия май – юни 2023 година

е от 01.02.2023 г. до 17.02.2023 г.
Заявлението се подава на хартиен носител на място в училището.
Заявление за полагане на НВО по чужд език за 10. клас
Заявление за полагане на НВО по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности в 10. клас

Заявление за полагане на НВО по чужд език за 7. клас


ВАЖНО
за родителите на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителски грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, за прием в осми клас през учебната 2023/2024 г.

Уважаеми родители, във връзка с писмо с изх. № РУО1-11432/24.04.2023 г. на РУО София-град за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности, Ви информираме, че началника на РУО – София-град е сформирал Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности.

Комисията ще приема документи от 03.05.2023 г. (сряда) до 22.05.2023 г. (понеделник), в Регионално управление на образованието – София-град, ул. “Антим I“, № 17, ет. IV, стая 406, както следва:

За насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип, и ученици, настанени в приемни семейства /в присъствието на лекар-педиатър/:
03.05.2023 г. (сряда ) 09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.
05.05.2023 г. .( петък ) 09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.
10.05.2023 г. (сряда ) 09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.
12.05.2023 г. (петък) 09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.
15.05.2023 г. (понеделник) 09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.
18.05.2023 г. (четвъртък ) 09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.
22.05.2023 г. ( понеделник) 14.00 – 17.00 ч.
За насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО:
04.05.2023 г. (четвъртък) 09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.
09.05.2023 г. (вторник ) 09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.
11.05.2023 г. (четвъртък) 09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.
16.05.2023 г. (вторник) 09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.
17.05.2023 г. (сряда ) 09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.
19.05.20223г. (петък ) 09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.
22.05.2023 г. (понеделник) 09.00 – 12.00 ч.
I. Ученици по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип, и ученици, настанени в приемни семейства, представят следните документи /оригинал и две копия/:
заявление (по образец) с подредени желания;
– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия /за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания/;
– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип /за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства/;
• нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето /за учениците, настанени в приемно семейство/.
При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност.
Насочването на ученици с хронични заболявания се извършва по Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици и по Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани от министъра на образованието и науката.
II. Ученици със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуални учебни програми, оценявани с качествен показател, по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, които ще получат удостоверение за завършен VII и X клас представят следните документи /оригинал и три копия/:
• заявление (по образец) за насочване за обучение в профили или в специалности от професии;
• оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
• всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
• протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяващи заболяването.
• служебна бележка за оценяване с качествен показател през настоящата учебна година.
При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност.
ВАЖНО!!! Комисията не насочва ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за основно образование и удостоверение за първи гимназиален етап на средно образование с количествен показател.

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на учениците със специални образователни потребности изготвя становище за насочване на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и X клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.
Резултатите от насочването на учениците ще бъдат обявени на сайта на РУО – София-град в рубриката „Изпити и прием на ученици“ и в сградата на РУО – София-град – ул. „Антим I“ № 17, етаж IV, до 14.06.2023 г. за учениците, завършващи VII и X клас.


Уважаеми ученици,

Уважаеми учители,

Уважаеми родители,
Уважаеми учители, 
132. СУ „Ваня Войнова“ се присъедини
към кампания – състезание на Столична
община и ЕКОПАК България, които организират „ЕКОКЛАС“– кампания-състезание за
популяризиране на разделното събиране и рециклирането сред учениците от 1. до 12.
клас. Кампанията продължава в училищата на територията на район Красно село,
Триадица, Оборище и район Младост и ще има състезателен характер –
състезание между класовете във всяко училище за събиране на рециклируеми пластмасови
бутилки и алуминиеви кенчета.

Във всяко училище – класът, събрал най-голямо количество
алуминиеви кенове и пластмасови бутилки (премерени като килограми) ще спечели голямата
награда – билети за кино прожекция.

1. Финал на кампанията и измерване на събраните количества – 03.05.2023 г.

2. С цел по-добра организация, 132. СУ „Ваня Войнова“ обособи място на територията на училището, където в деня
на финала ще бъдат измервани чувалите на всеки клас. Чувалите на всеки клас
трябва да бъдат групирани заедно с бележка, указваща класа, за който се
отнасят. Може и самите чували да са надписани.

3. На финала на кампанията Екопак
България ще организира измерването на тежестта на предадените чували за всеки
клас и извозването им за рециклиране. След анализ на резултатите ще бъде
проведено и награждаване на класа, събрал най-голямо количество рециклируеми
материали.

Надяваме, се че заедно всички можем да се включим в кампанията – състезание
на Столична община и ЕКОПАК България!


Уважаеми ученици,

Уважаеми учители,

Уважаеми родители,
132. СУ „Ваня Войнова“ се присъединява към всички

инициативи, които са на български и международни организации, свързани с това

да се окаже помощ на Турция и Сирия след земетресението в ранните часове на 06.02.2023г.

132. СУ „Ваня Войнова“, съвместно с Ученическия съвет на училището организира
благотворителна кауза „Да помогнем на Турция и Сирия“. Всеки, който желае да се
включи в каузата може да го направи като за целта е поставена кутия на входа на
училището, в която да се съберат средства.
Надяваме, се че заедно всички можем да помогнем на хората, които сапострадали!
Другите възможности, чрез които можем
да подкрепим хората в Турция и Сирия са следните:
Български инициативи:

Българският Червен кръст 
банкова сметка в лева, на която можете да изпратите дарение: IBAN: G64UNCR76301078660913.
За пострадалите от земетресението в Турция. Можете да подкрепите
кампанията и със SMS на кратък
номер 1466 към всички мобилни оператори.

Издателят Манол Пейков
събира дарения за пострадалите по PayPal: manolpeykov@yahoo.com и на
личната си сметка: IBAN: BG39DEMI92405000305527; Търговска банка Д;
BIC: DEMIBGSF; Титуляр: Манол Костадинов Пейков; Основание: За пострадалите от земетресението.

Пейков и Фондация
Три жени събират и материални дарения като ръкавици,
якета, шалове, шапки, одеяла, палатки, спални чували, памперси, бебешка
храна, дамски превръзки, столчета и маси за къмпинг и други. Те могат да
бъдат изпращани на адрес: в София – Агенция Маккан, ул. Шипка
23, София 1504, тел. +359885999766 или в Пловдив – Манол Пейков,
ИК Жанет 45, бул. Ал. Стамболийски 9, Пловдив 4004, тел.0889377723.

Лазар Радков от „Капачки за бъдеще“с „Каузи.БГ

събира
средства за одеяла, спални чували, шалтета, спасително фолио, походни
легла и други необходими консумативи.

Главното
мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в България

също приема дарения на банковата си сметка: Търговска банка
“Д”, IBAN: BG15DEMI92401000232957, BIC: DEMIBGSF DEMIBGSF.
Трябва да посочите целта на дарението при превода на средствата.

Национална мрежа за децата

 съобщи, че всички дарения, направени към
сметката ѝ до края на февруари, ще бъдат пренасочвани в полза на децата,
пострадали от земетресението в Турция, област Арсуз.

Гората.бг

 набира средства за закупуването на вещи от първа необходимост. Можете да
дарите по PayPal или на сметката на организацията:

Фондация „Гората.бг“, IBAN: BG74RZBB91551011840078, Основание: Земетресение.

“Платформата”  е във връзка с две организации в Турция и една в Сирия.
набира средства в тяхна помощ.

Национална Асоциация на Доброволците в България набира средства, за
да подпомага екипите си. Те имат нужда от
средства за гориво, консумативи, медикаменти и други неща от първа
необходимост, с които да бъдат по-ефективни на терен:

Уникредит Булбанк АД; IBAN: BG11 UNCR
7000 1522 2002 11; BIC: UNCRBGSF

Международни организации:
УНИЦЕФ е международният фонд за децата към ООН. Негови екипи са на терен в Сирия,
където оказват помощ на деца и семейства. При заявка от турското правителство
УНИЦЕФ е готов да окаже помощ и в Турция.

Белите каски са: 
организация, съставена от 3000 доброволци, които работят от много години
в Сирия. Събират средства за оборудване и консумативи.

Екипите на  World Food Programmer – организация на ООН за борба с глада, са
на терен в Сирия и Турция.

International Rescue Committee е на терен в Сирия от 2012 г.
Те предоставят хуманитарна помощ на засегнатите от войната и сега от земетресението.

Global Giving свързва по-малки местни организации с дарители. С
парите ще бъдат осигурени храна, подслон, вода, както и подкрепа на
пострадалите от екипи психолози.

Можете да
подкрепите и работата на Лекари без граници. Те предоставят одеяла и медицински комплекти и
оказват медицинска помощ на ранените в северозападна Сирия.

Забележка: Информацията за горепосочените български
инициативи, както и за международните организации, които събират средства и продукти от първа необходимост за пострадалите в Турция и Сирия е от интернет.

 


Уважаеми ученици,

учители и родители,

132. СУ „Ваня Войнова“ награди ученици завършили основно образование с еднократни
стипендии за постигнати
високи резултати в учебната дейност или в дейности в областта на науките,
технологиите, изкуствата и спорта,
и за преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа до
образование:

1.
За постигнати резултати в областта на науките и спорта – класирани на областен
кръг на олимпиади и призови места (I – III място) с Училищни отбори в
Ученически игри в повече от два вида спорт и участия в Градски първенства са наградени 26 ученици в размер на 135 лева.

2.
За постигнати резултати в областта на спорта – призови места (I – III място) с
Училищни отбори в Ученически игри в един вид спорт са наградени 5 ученици в размер на 100 лева.

3.
За постижения в междуучилищни състезания в страната, постигнати резултати в
учебната дейност и издигане престижа на 132. СУ „Ваня Войнова“ са наградени 12 ученици в размер на 80 лева.

4.
За преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа до
образование са получили 2
ученици в размер на 135 лева.

Стипендиите
са на обща стойност 5240.00 лв. (пет хиляди двеста и четиридесет лева).

Стипендиите
са изплатенипрез месец декември 2022 година.

132. СУ „Ваня Войнова“ поздравява наградените ученици и
им желае здраве, успех, още много завоювани първи места, да продължават с постиженията
в учебната дейност и с издигането престижа на училището!

Ръководството на 132. СУ желае на всички ученици, учители
и родители светли и топли празници!
Посрещнете ги със здраве, мир и благодат!


 

132. СУ”Ваня Войнова” обявява конкурс за извънкласни дейности за учебната 2022/2023 г. за ученици на 132.СУ

132. СУ”Ваня Войнова” обявява конкурс за извънкласни дейности за учебната 2022/2023 г. за ученици на 132.СУ – от . Декември 2022 г. Уважаеми колеги,
Уважаеми родители,
Във връзка с реализираното превишение на СДН на ФПЧ /средно денонощна норма на фини прахови частици/ и качеството на атмосферния въздух,
Ви уведомяваме за следните активирани мерки за утре, 10.11.2022 г.
Активирани мерки:
За 10.11.2022 г. FD
Столична община отправя призив към гражданите да ограничат използването на лични МПС.
По възможност пътуванията да се извършват с обществен транспорт, споделени форми на пътуване, придвижване с велосипед или пеша, (когато е приложимо).
СО призовава гражданите, използващи твърдо гориво за битово отопление, за преминаване, при възможност, към алтернативно отопление,
(когато е приложимо).
СО отправя призив за ограничаване използването на камини с открита горивна камера, в случай, че е втори топло източник, (когато е приложимо).
Столичен инспекторат предприема извънредни проверки за контрол на промишлени, транспортни и битови източници за замърсяване с фини прахови
частици и при необходимост привлича за проверките представители и на други институции и ведомства.
Столичен инспекторат, съвместно с районните администрации и дирекция “Общински строителен контрол”, предприемат проверки на строителните обекти,
генериращи емисии.
Във връзка с горното обръщам внимание на следното:
В 132.СУ ще се преустановят, по възможност, заниманията на открито.
Децата, учениците и служителите, които имат дихателни проблеми може да използват предпазни маски.
Бъдете здрави!
С уважение,

 Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г.

Имената на регионалните координатори и лекарите по дентална медицина, изпълнители по програмата във всички области, са публикувани на интернет страницата на програмата на адрес: www.oralnaprofilaktika.bg.

 Уведомявам Ви, че зрелостниците, които желаят да видят сканираните си и оценени изпитни работи от ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2021/2022 г., могат да го направят в дните 21, 23 и 26 септември 2022 г. в сградата на 132.СУ – от 8:00 до 16:30 ч.

 

 Седмица на пътната безопасност!Скъпи осмокласници и родители!
Кампанията „Да изчистим България заедно“ продължава с нова дата за мащабна акция – 17 септември 2022 г. Екипът на 132. СУ ”Ваня Войнова” сме привърженици на зелената идея и вярваме, че само всички заедно можем да почистим и облагородим страната си при следната организация:
Среща в 10,00 ч. на 17.09.2022 г. (събота) на последната спирка на автобус № 260 в кв. “Горна баня”. Всеки сам си осигурява подходящи ръкавици, чувал/и за събиране на отпадъци и вода за пиене. Участъкът, който сме заявили, е между улици „Софийска панорама” и „Обзор”. Ще приключим до 12 ч., като чувалите трябва да изнесем до контейнерите за смет на изходната ни позиция.
Това ще е първата възможност за учениците, които са избрали да получат гимназиално образование в нашето училище, да се срещнат с представители на ръководството на 132. СУ и със свои бъдещи учители. В този ден ще имаме възможността да общуваме по-свободно и да се опознаем по-бързо.
Надяваме се, че ще се включите в нашата инициатива!
За въпроси можете да се свържете с класните ръководители

 


Списък на класиране ученици от четвърти етап за VIII Клас, профил Софтуерни и хардуерни науки, код 0423, за учебната 2022 /2023 година


Списък на класиране ученици от четвърти етап за VIII Клас, профил ФВС, код 3191, за учебната 2022 /2023 година


РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Уважаеми родители, във връзка с наближаване на началото на новата учебна година, представяме график за провеждане на родителски срещи за новосформирани паралелки:

I. На 08.09.2022 г. /четвъртък/ ще се проведе родителска среща за децата от ПГ – 5 – год., ПГ – 6 – год., 1. А и 1. Б клас от 17.30 ч. в класните стаи на учениците в 132. СУ.
II. На 08.09.2022 г. /четвъртък/ ще се проведе родителска среща за учениците от 5. А клас и 8. А, 8. Б и 8. В клас от 18.00 ч. в класните стаи на учениците в 132. СУ.
III. Дневен ред на родителската среща, както следва:
1. Представяне на класен ръководител, обсъждане на дневен режим и организация на учебния ден;
2. Организационни въпроси.

 


Списък на класираните ученици след трети етап на за VIII клас, с профил ФВС за учебната 2022/2023г.Свободните места след второ класиране за VIII клас, профил ФВС с код 3191 за учебната 2022 /2023 година – 14.


Списък на записаните ученици след първо класиране за VIII клас, профил ФВС с код 3191 за учебната 2022 /2023 година


Списък на класиране ученици след първи етап за VIII Клас, профил ФВС, код 3191, за учебната 2022 /2023 годинаСвободни места за прием на ученици към 19.07.20222 г. до утвърдения училищен и държавен план – прием, които включват незаетите места и/ или освободените през учебната година места


Свободни места след второ класиране
за прием в 5. клас – 26.
Подаване на заявления за записване за трето класиране
от 01.07.2022 г. до 09.09.2022 г.


Списък на класираните и приети ученици на второ класиране за 5. клас за учебната 2022/2023 година


Уважаеми зрелостници, срокът за
подаване на заявления за явяване на ДЗИ
Сесия: август- септември е от 27.06.2022 г. до 08.07.2022 г.
Съобщение за зрелостниците за запознаване с изпитните работи от ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ Втори държавен зрелостен изпит по избор сесия май 2022 г.

Разглеждане на изпитните работи от зрелостниците, участвали в ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ Втори държавен зрелостен изпит по избор сесия май 2022 г.
На 09.06.2022 г. /четвъртък/ от 08.00 до 17.30 ч.; 10.06.2022 г. /петък/
от 08.00 до 17.30 ч., на 13.06.2022 г. /понеделник/ от 08.00 до 17.30 ч., на 14.06.2022г. и на 15.06.2022 г. зрелостниците, участвали в ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ Втори държавен зрелостен изпит по избор сесия май 2022 г., могат да се запознаят с индивидуалния си резултат и изпитната си работа от ДЗИ при следния ред и условия:
– Индивидуалният резултат от ДЗИ се обявява в електронната система на страницата на МОН и достъпът до нея се осъществява, едновременно с
вх. № и с указан индивидуален идентификационен код.
Запознаването се осъществява чрез потребителско име и парола в сайта: results12.mon.bg, като се гарантира, че достъпът ще се осъществява само от лице от училищната зрелостна комисия.
Влизането става с код_по_НЕИСПУО@edu.mon.bg акаунта на училището.
– Зрелостникът изявява своето писмено желание за разглеждане на изпитните
работи от ДЗИ по БЕЛ и Втори държавен зрелостен изпит
по избор сесия май 2022 г.
– Зрелостникът вижда обявените резултати индивидуално.
– Не се допуска разглеждане на други резултати.
– Резултатите не могат да бъдат снимани, сканирани, отпечатвани и изнасяни от определяната зала за запознаване.
– Място за проверка и запознаване, определям
зам. – дирекция, ет. 2, вход от централно фоайе.
– Запознаване с оценената индивидуална работа на зрелостника може да стане във време и място, определено със Заповед № РД – 00-2115/31.01.2022 г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити 2021 – 2022 година.