Новини


Уважаеми ученици,

учители и родители,

132. СУ „Ваня Войнова“ награди ученици завършили основно образование с еднократни
стипендии за постигнати
високи резултати в учебната дейност или в дейности в областта на науките,
технологиите, изкуствата и спорта,
и за преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа до
образование:

1.
За постигнати резултати в областта на науките и спорта – класирани на областен
кръг на олимпиади и призови места (I – III място) с Училищни отбори в
Ученически игри в повече от два вида спорт и участия в Градски първенства са наградени 26 ученици в размер на 135 лева.

2.
За постигнати резултати в областта на спорта – призови места (I – III място) с
Училищни отбори в Ученически игри в един вид спорт са наградени 5 ученици в размер на 100 лева.

3.
За постижения в междуучилищни състезания в страната, постигнати резултати в
учебната дейност и издигане престижа на 132. СУ „Ваня Войнова“ са наградени 12 ученици в размер на 80 лева.

4.
За преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа до
образование са получили 2
ученици в размер на 135 лева.

Стипендиите
са на обща стойност 5240.00 лв. (пет хиляди двеста и четиридесет лева).

Стипендиите
са изплатенипрез месец декември 2022 година.

132. СУ „Ваня Войнова“ поздравява наградените ученици и
им желае здраве, успех, още много завоювани първи места, да продължават с постиженията
в учебната дейност и с издигането престижа на училището!

Ръководството на 132. СУ желае на всички ученици, учители
и родители светли и топли празници!
Посрещнете ги със здраве, мир и благодат!


 

132. СУ”Ваня Войнова” обявява конкурс за извънкласни дейности за учебната 2022/2023 г. за ученици на 132.СУ

132. СУ”Ваня Войнова” обявява конкурс за извънкласни дейности за учебната 2022/2023 г. за ученици на 132.СУ – от . Декември 2022 г. Уважаеми колеги,
Уважаеми родители,
Във връзка с реализираното превишение на СДН на ФПЧ /средно денонощна норма на фини прахови частици/ и качеството на атмосферния въздух,
Ви уведомяваме за следните активирани мерки за утре, 10.11.2022 г.
Активирани мерки:
За 10.11.2022 г. FD
Столична община отправя призив към гражданите да ограничат използването на лични МПС.
По възможност пътуванията да се извършват с обществен транспорт, споделени форми на пътуване, придвижване с велосипед или пеша, (когато е приложимо).
СО призовава гражданите, използващи твърдо гориво за битово отопление, за преминаване, при възможност, към алтернативно отопление,
(когато е приложимо).
СО отправя призив за ограничаване използването на камини с открита горивна камера, в случай, че е втори топло източник, (когато е приложимо).
Столичен инспекторат предприема извънредни проверки за контрол на промишлени, транспортни и битови източници за замърсяване с фини прахови
частици и при необходимост привлича за проверките представители и на други институции и ведомства.
Столичен инспекторат, съвместно с районните администрации и дирекция “Общински строителен контрол”, предприемат проверки на строителните обекти,
генериращи емисии.
Във връзка с горното обръщам внимание на следното:
В 132.СУ ще се преустановят, по възможност, заниманията на открито.
Децата, учениците и служителите, които имат дихателни проблеми може да използват предпазни маски.
Бъдете здрави!
С уважение,

 Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г.

Имената на регионалните координатори и лекарите по дентална медицина, изпълнители по програмата във всички области, са публикувани на интернет страницата на програмата на адрес: www.oralnaprofilaktika.bg.

 Уведомявам Ви, че зрелостниците, които желаят да видят сканираните си и оценени изпитни работи от ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2021/2022 г., могат да го направят в дните 21, 23 и 26 септември 2022 г. в сградата на 132.СУ – от 8:00 до 16:30 ч.

 

 Седмица на пътната безопасност!Скъпи осмокласници и родители!
Кампанията „Да изчистим България заедно“ продължава с нова дата за мащабна акция – 17 септември 2022 г. Екипът на 132. СУ ”Ваня Войнова” сме привърженици на зелената идея и вярваме, че само всички заедно можем да почистим и облагородим страната си при следната организация:
Среща в 10,00 ч. на 17.09.2022 г. (събота) на последната спирка на автобус № 260 в кв. “Горна баня”. Всеки сам си осигурява подходящи ръкавици, чувал/и за събиране на отпадъци и вода за пиене. Участъкът, който сме заявили, е между улици „Софийска панорама” и „Обзор”. Ще приключим до 12 ч., като чувалите трябва да изнесем до контейнерите за смет на изходната ни позиция.
Това ще е първата възможност за учениците, които са избрали да получат гимназиално образование в нашето училище, да се срещнат с представители на ръководството на 132. СУ и със свои бъдещи учители. В този ден ще имаме възможността да общуваме по-свободно и да се опознаем по-бързо.
Надяваме се, че ще се включите в нашата инициатива!
За въпроси можете да се свържете с класните ръководители

 


Списък на класиране ученици от четвърти етап за VIII Клас, профил Софтуерни и хардуерни науки, код 0423, за учебната 2022 /2023 година


Списък на класиране ученици от четвърти етап за VIII Клас, профил ФВС, код 3191, за учебната 2022 /2023 година


РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Уважаеми родители, във връзка с наближаване на началото на новата учебна година, представяме график за провеждане на родителски срещи за новосформирани паралелки:

I. На 08.09.2022 г. /четвъртък/ ще се проведе родителска среща за децата от ПГ – 5 – год., ПГ – 6 – год., 1. А и 1. Б клас от 17.30 ч. в класните стаи на учениците в 132. СУ.
II. На 08.09.2022 г. /четвъртък/ ще се проведе родителска среща за учениците от 5. А клас и 8. А, 8. Б и 8. В клас от 18.00 ч. в класните стаи на учениците в 132. СУ.
III. Дневен ред на родителската среща, както следва:
1. Представяне на класен ръководител, обсъждане на дневен режим и организация на учебния ден;
2. Организационни въпроси.

 


Списък на класираните ученици след трети етап на за VIII клас, с профил ФВС за учебната 2022/2023г.Свободните места след второ класиране за VIII клас, профил ФВС с код 3191 за учебната 2022 /2023 година – 14.


Списък на записаните ученици след първо класиране за VIII клас, профил ФВС с код 3191 за учебната 2022 /2023 година


Списък на класиране ученици след първи етап за VIII Клас, профил ФВС, код 3191, за учебната 2022 /2023 годинаСвободни места за прием на ученици към 19.07.20222 г. до утвърдения училищен и държавен план – прием, които включват незаетите места и/ или освободените през учебната година места


Свободни места след второ класиране
за прием в 5. клас – 26.
Подаване на заявления за записване за трето класиране
от 01.07.2022 г. до 09.09.2022 г.


Списък на класираните и приети ученици на второ класиране за 5. клас за учебната 2022/2023 година


Уважаеми зрелостници, срокът за
подаване на заявления за явяване на ДЗИ
Сесия: август- септември е от 27.06.2022 г. до 08.07.2022 г.
Съобщение за зрелостниците за запознаване с изпитните работи от ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ Втори държавен зрелостен изпит по избор сесия май 2022 г.

Разглеждане на изпитните работи от зрелостниците, участвали в ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ Втори държавен зрелостен изпит по избор сесия май 2022 г.
На 09.06.2022 г. /четвъртък/ от 08.00 до 17.30 ч.; 10.06.2022 г. /петък/
от 08.00 до 17.30 ч., на 13.06.2022 г. /понеделник/ от 08.00 до 17.30 ч., на 14.06.2022г. и на 15.06.2022 г. зрелостниците, участвали в ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ Втори държавен зрелостен изпит по избор сесия май 2022 г., могат да се запознаят с индивидуалния си резултат и изпитната си работа от ДЗИ при следния ред и условия:
– Индивидуалният резултат от ДЗИ се обявява в електронната система на страницата на МОН и достъпът до нея се осъществява, едновременно с
вх. № и с указан индивидуален идентификационен код.
Запознаването се осъществява чрез потребителско име и парола в сайта: results12.mon.bg, като се гарантира, че достъпът ще се осъществява само от лице от училищната зрелостна комисия.
Влизането става с код_по_НЕИСПУО@edu.mon.bg акаунта на училището.
– Зрелостникът изявява своето писмено желание за разглеждане на изпитните
работи от ДЗИ по БЕЛ и Втори държавен зрелостен изпит
по избор сесия май 2022 г.
– Зрелостникът вижда обявените резултати индивидуално.
– Не се допуска разглеждане на други резултати.
– Резултатите не могат да бъдат снимани, сканирани, отпечатвани и изнасяни от определяната зала за запознаване.
– Място за проверка и запознаване, определям
зам. – дирекция, ет. 2, вход от централно фоайе.
– Запознаване с оценената индивидуална работа на зрелостника може да стане във време и място, определено със Заповед № РД – 00-2115/31.01.2022 г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити 2021 – 2022 година.