СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,
на 29.04.2021г./четвъртък/, в двора на училището ще се проведе
Великденски пролетен хепънинг.
Денят ще бъде неучебен ден, но присъствен за децата от подготвителните групи и за учениците от 1. до 4. и 5, 7, 9 и 12 клас
Учениците, които се обучават от разстояние-
6., 8., 10 и 11. клас, ще имат възможност да участват в тържеството онлайн /
чрез подготвения и заснет филм за празника чрез споделяне на линк в Школо/
или по преценка на родител/ настойник да присъстват в училище.
Начало на празничния ден - 10.00 часа, край- 12.00 часа
В празничния ден ще се проведе Великденски благотворителен базар, на който ученици ще предлагат изготвени от тях тематични картички, сувенири и др. Ще има обособени работни кътове, където ученици ще боядисват и украсяват яйца, ще рисуват с пясък картини и др. На голям екран ще бъде представен филм, специално подготвен за празника с помощта на родителите на ученик от 5.а клас, в който децата и учениците от различни класове представят своите изпълнения-песни, танци, драматизации и др.
Организация на дейностите в празничния ден:
Децата и учениците от ПГ и 1-4 клас идват в училище между
08:00ч. и 08:30 ч. / по дневен режим за съответната група, клас/.
Учениците от 5, 7, 9 клас идват в училище в 09:30ч.
Всички деца от ПГ и ученици от 1. до 5. трябва
да бъдат взети от родителите до 13:30 ч.
Създадена е организация на храненето. Учениците от 6. до 12.клас са свободни след края на празничния ден, 12:00 ч. Други дейности в празничния ден:
От 09:00ч. до 09:40 ч. – ще се проведе състезание ,,Таралеж – английски език“
От 08:30ч. – ще се проведе пробна матура по
български език и литература за 12а и 12б клас
Провеждане занимания по проект ,,Подкрепа за успех“ за групи:
5а,б – математика, присъствено от 12:30ч.
6а,б – човекът и природата, в ОРЕС от 14:00ч.
9а,б – руски език, присъствено от 08:30 ч.
10а,б – БЕЛ, в ОРЕС от 08:30 ч.
Уважаеми родители и ученици, обръщаме се към Вас с молба да се спазват стриктно всички противоепидемични мерки –
спазване на дистанция и носене на маски!


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици, родители и колеги
във връзка със заповед №РД-01-173/18.03.2021 год. на Министъра на здравеопазването в периода от 22.03.2021 год. до 31.03.2021 год. се преустановяват изпитите за ученици в самостоятелна
и индивидуална форма на обучение.
Очаквайте допълнителни указания
за провеждане на следващи изпитни сесии!


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици,
Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че в училището ни, през месец януари 2021 г., се проведе училищен кръг на олимпиадата по философия.
В него взеха участие ученици от 9 б клас:
Анджела Артин Стамболян
Маргарита Калинова Василева
Мая Любомирова Башова
Никола Николаев Тодоров
и ученици от 12 а клас:
Анна – Мария Теодорова Иванова
Патриция Теодорова Балова,
които се класираха за следващия, областен кръг на олимпиадата.
На 07.02.2021 г. се състоя областния кръг на олимпиадата
по философия в гр. София.
На нея се явиха:
Мая Любомирова Башова от 9 б клас
Маргарита Калинова Василева от 9 б клас
Анна – Мария Теодорова Иванова от 12 а клас.
Ръководството на училището изказва благодарности на нашите ученици за достойното представяне на 132. СУ и за постигнатите високи резултати, като им желае и бъдещи успехи в следващи състезания и олимпиади.
Ръководството на училището поздравява и
г-жа Христина Красимирова Иванчева, учител по философия,
под чието ръководство учениците се включиха в олимпиадата
и се представиха отлично на нея.

ДНЕС ЧЕСТВАМЕ ПАТРОННИЯТ ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО.

ЗА ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ОТВОРЕТЕ ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ИМА ПРОМЯНА В ГРАФИКА
НА КОЛЕДНАТА ВАКАНЦИЯ.
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД-09-3472/27.11.2020 Г. НА
МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА,
КОЛЕДНАТА ВАКАНЦИЯ ЗАПОЧВА НА 22.12.2020 Г./ВТОРНИК/ И ПРОДЪЛЖАВА ДО 03.01.2021 Г. /НЕДЕЛЯ/ ВКЛЮЧИТЕЛНО.


СЪОБЩЕНИЕ


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги, ученици и родители,
Във връзка с решение на софийският щаб от днешното си заседание,
въведеното обучение в електронна среда за учениците от 8 до 12 клас в дневна форма, индивидуална форма и комбинирана форма на обучение продължава от 12.11.2020 год. до 27.11.2020 год., включително.
Организацията на обучението остава съгласно заповед РД-16 -399 на Директора на 132 СУ“Ваня Войнова“ от 28.10.2020 год. през платформата Школо.бг в синхронно и асинхронно взаимодействие между учители и ученици.
Педагогическите специалисти в периода от 12.11.2020 год до 27.11.2020 год. изпълняват трудовата си норма на преподавателска заетост съгласно Приложение 2 на същата заповед.
От 13.11.2020 год /петък/ до 27.11.2020 година, включително учениците от 6 и 7 клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда.
Очаквайте допълнителни указания по организацията за продължаване и преминаване на обучение в електронна среда.
Предвид епидемиологичната ситуация,
желаем на всички здраве и спокойно обучение!


СЪОБЩЕНИЕ

Осигурена от РЦПППО – София-град възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция
Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30702/03.11.2020 г. относно осигурена психологическа подкрепа на ученици,
родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на обучение от разстояние в електронна среда,
Ви уведомявам, че Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози от РЦПППО – София-град.
Приложено предоставям утвърден от директора на РЦПППО – София-град График за дежурства на специалистите,
които ще провеждат психологическите консултации от дистанция за месец ноември 2020 г., като евентуални промени ще бъдат отразявани на сайта на РЦПППО – София-град http://www.rcsf.bg/.


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги, ученици и родители,
във връзка със Заповед РД 01 – 2980/28.10.2020 г. на Министъра на образованието и науката, Ви уведомяваме следното:
1. Считано от 12.11.2020 г. всички ученици от 8 – 12. клас да се обучават в сградата на 132. СУ. Учебните часове се провеждат от педагогическите специалисти по утвърдените дневни и седмични разписания на паралелките.
2. Считано от 12.11.2020 г. учениците от всички класове в ИФО и КФО със СОП се обучават в сградата на 132. СУ.
Продължителността на учебните часове е 35 минути.
3. Педагогическите специалисти от 12.11.2020 г. се задължават да провеждат учебните часове в сградата на 132. СУ, съгласно утвърдените дневни и седмични разписания на паралелките и учениците от комбинирана и индивидуална форма на обучение.
4. Учениците от 8 – 12. клас продължават да се обучават на класна система на обучение.
Предвид епидемиологичната ситуация, желаем на всички здраве и спокойно обучение в реална среда!


СЪОБЩЕНИЕ


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,
Във връзка със Заповед РД – 01 – 626 / 27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Ви информираме, че от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г., включително, учебните занятия за учениците от 8, 9, 10, 11 и 12 клас, обучаващи се в дневна форма ще се провеждат в електронна среда от разстояние в синхронно и несинхронно взаимодействие между ученик и учител.
За учениците обучаващи се в индивидуална и комбинирана форма за ученици със СОП, учебните занятия продължават да се провеждат в електронна среда от разстояние в синхронно и несинхронно взаимодействие между ученик и учител до 12.11.2020 г.
• Учебните часове се провеждат по утвърденото седмично разписание за паралелките и за учениците от ИФО и КФО.
• Продължителността на учебните часове за учениците в дневна форма на обучение е 30 минути в синхронна среда и
10 минути в несинхронна среда.
• Продължителността на учебните часове за учениците със специални образователни потребности в индивидуална и комбинирана форма на обучение е 20 минути в синхронна среда и 15 минути в асинхронна среда.
• При синхронно взаимодействие се отчита отсъствие.
Педагогическият специалист проследява участието на ученика и при необходимост поставя оценка.
• При асинхронно взаимодействие, педагогическите специалисти изпращат учебни материали на ученика. При асинхронно провеждане на учебния час, отсъствие не се отчита. Педагогическият специалист проследява участието на ученика чрез изпратените учебни материали.
Дните 30.10 2020 г. и 02.11.2020 г. са неучебни за всички ученици – есенна ваканция.
Оставаме на разположение за възникнали въпроси!
Бъдете здрави!


СЪОБЩЕНИЕ


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, ученици и колеги,
уведомяваме Ви, че в 132. СУ „Ваня Войнова“ след направени PCR тестове на педагогическите специалисти
и непедагогическите специалисти, са установени четири положителни случаи на COVID – 19.
Предприети са следните мерки:
- уведомени са СРЗИ;
- направена е крайна дезинфекция на цялото училище;
- преминаване на обучение в електронна среда от разстояние,
поради карантина на контактните ученици от 1. а клас, 2. а клас, 3. а клас, 4. а клас, 5. а клас, 5. б клас.
Периодът на карантината е от 09.10.2020 г. до 22.10.2020 г. вкл. - преминаване на класна система за учениците от 8. – 12. клас;
- забранен е достъпа на външни лица в сградата на 132. СУ;
- засилен медицински филтър за ученици и учители.
Във връзка с горепосоченото, за да преодолеем заедно предизивикателството, разчитаме на Вашата отговорност, изразяваща се в
стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, съпричастност, както и
- Дезинфекция
- Дистанция
- Дисциплина.
От 19.10.2020 г. учениците от 1. – 5. клас продължават да се обучават в електронна среда от разстояние.
Децата от ПГ – 5 – год., ПГ – 6 – год., както и учениците от 6. – 12. клас се обучават присъствено в училище и имат
промяна в организацията на учебната среда. А тя е, че учениците от 8. – 12. клас ще се обучават на класна система.
Ръководството на 132. СУ „Ваня Войнова“ желае на всички здраве и спокойни дни!


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици, във връзка с положителен резултат на педагогически специалист, денят 15.10.2020 г. ще бъде обявен за неучебен, но присъствен ден за цялостна дезинфекция на училището.
Класните ръководители на децата и учениците от ПГ 5.г. и 6г. и учениците от 1. до 12.клас в деня 15.10.2020г. ще проведат в електронна среда от разстояние през платформата shkolo.bg, обучение – беседа на тема: ,,Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет в условията на COVID”.
Часът на класа ще бъде проведен за всички деца и ученици от 09:00ч. с продължителност 20 минути през платформата shkolo.bg.
Учебните занятия ще бъдат възстановени от 16.10.2020 г. по следния ред:
• Децата от ПГ 5 и 6г. – присъствено в училище;
• Учениците от 1., 2., 3., 4. 5.а и 5.б – обучение от разстояние в електронна среда;
• Учениците от 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 10а, 10б, 11а, 11б, 12а, 12б – обучение присъствено в училище.


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, през месец октомври запова реализирането на проект "Здрави и активвни " с учениците от начален етап.


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И КОЛЕГИ,
на 30.09.2020 г. (сряда) в 132 СУ"Ваня Войнова" ще се проведе спортен празник.
Началото на спортния празник е от 11.30 часа до 13.00 часа.
Учебните часове ще бъдат намалени.
От 13.00 часа се възстановяват учебните занятия за децата от подготвителните групи ( 5 - 6 годишни) и учениците от 1 до 6 клас в групи ЦДО.
Учебните занятия за учениците от 7 до 12 клас приключват в 13.00 часа.


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И КОЛЕГИ,
РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО ВИ ПОЗДРАВЯВА С ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ - 22 СЕПТЕМВРИ!
22.09.2020 Г. (ВТОРНИК) Е НЕУЧЕБЕН ДЕН.

НАСОКИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЕ НА COVID - 19

ОТВОРЕТЕ ТУК


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И КОЛЕГИ,
ОТКРИВАНЕТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА
15.09.2020 Г. В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО В 9.30 ЧАСА.
НА ТЪРЖЕСТВОТО МОГАТ ДА ПРИСЪСТВАТ ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ .
ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ, ЗДРАВЕ И УСПЕХ ПРЕЗ НОВАТА
2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА!


СЪОБЩЕНИЕ


СЪОБЩЕНИЕ


ВАЖНО ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ:

  1. Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет на адрес – https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf и линк за сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS
  2. Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ достъпен на адрес – https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на родителите, чиито деца ще постъпят и
посещават подготвителни групи - 5 и 6 год. в 132.СУ "Ваня Войнова",
Министерството на здравеопазването информира родителите, чиито деца ще посещават подготвителна група в училището се изискват следните документи:
• здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни
за имунизационния статус на детето;
• отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и
чревни паразити, извършено не по-рано от
15 дни преди постъпване в детската градина;
• изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
• медицинска бележка от личния лекар за липсата на
контакт със заразно болен.
Обръщаме внимание, че при децата, които възобновяват посещенията си в подготвителна група - 6г., вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.
Допълнително, за деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
Асоциация „Българска книга“ стартира кампания с надслов „Купи 1 книга.
Дари я на своето училище“, зад която стои идеята на първия учебен ден учениците да занесат в училище книга вместо букет с цветя. С този символичен акт учениците ще покажат своето отношение към литературата и към книгите, ще се превърнат в посланици на четенето, ще споделят любимите си книги с приятели и съученици и ще дадат своя принос към училищния живот и образователния процес. Инициативата „Купи 1 книга. Дари я на своето училище“ ще допринесе за обогатяване на училищните библиотеки с нови заглавия, а също така и за създаване на класни библиотеки – всеки клас ще има своя и книгите в тях ще са избрани от самите ученици.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОЧВАНЕТО
НА НОВАТА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА,
ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ СЛЕДНИТЕ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ :
1.НА 09.09.2020 ГОД. ОТ 18.00 ЧАСА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5 А, 5 Б,
8 А - "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ" И 8 Б КЛАС -
"ПОМОЩНИК - ИНСТРУКТОР ПО СПОРТНО - ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ"
2.НА 10.09.2020 ГОД. ОТ 18.00 ЧАСА ЗА ПГ - 5 ГОД., ПГ- 6 ГОД. И 1 А КЛАС
3. НА 17.09.2020 ГОД ОТ 18.00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОРГАНИЗАЦИОННА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ЦЯЛОТО УЧИЛИЩЕ -
ОТ ПГ (5 И 6 ГОДИШНИ) ДО 12 КЛАС.

Свободни места за прием на ученици към 03.08.2020 година

ОТВОРЕТЕ ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И ЗРЕЛОСТНИЦИ,
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 01.07 ДО 21.07.2020 ГОД. СЕ ПОДАВАТ
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЗИ,
СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2019/2020 ГОДИНА.


СЪОБЩЕНИЕ

132 СУ "ВАНЯ ВОЙНОВА" ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА 5 КЛАС, ПОРАДИ ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРОЯВЕН ИНТЕРЕС ОТ РОДИТЕЛИ.


СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПИСАНИ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС - 0,
СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ 23 .


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,
Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. включително. Може да подавате заявления онлайн на електронната система за прием на ученици в първи клас на сайта на училището или в канцеларията на 132 СУ“Ваня Войнова“ , всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа. Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа. За повече информация може да се запознаете на следният линк: https://www.sofia.bg/web/guest/education-messages/-/asset_publisher/ASgDWUFARx2r/content/podavane-na-zaavlenia-za-ucastie-v-v-vtoro-klasirane-za-priem-v-p-rvi-klas?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Feducation-messages%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ASgDWUFARx2r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1


Записването на учениците, приети на първо класиране, започва от 02.06.2020 г. до 05.06.2020 г./вкл./ - всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа в канцеларията на училището.


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

Уважаеми учители,
Драги родители,
Скъпи ученици
132 СУ“Ваня Войнова“ Ви поздравява по случай 24 Май –
ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА!
Уважаеми колеги ,
Макар празникът да е по различен тази година за пореден път доказахте,че за Вас професията учител е призвание, а не просто професия или занимание.
С мотивация, желание и силен дух за път доказахте вашия професионализъм.
В трудна и непозната ситуация открихте възможност,
която успешно използвахте.
Днес подготвяте децата да срещнат света, в който ще живеят.
Продължавайте да работите с хъс, желание и жажда за развитие.
Уважаеми родители и скъпи ученици,
Пожелаваме Ви да сте здрави,устремени и вдъхновени.
Подхождайте винаги с ентусиазъм и желание и не забравайте, че
ДЕНЯТ НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА Е ПРАЗНИК НА ОБЕДИНЕНИЕТО НИ.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, Във връзка с писмо на Столична община с вх. № РУО 1 – 10144/08.05.2020 г. и писмо с изх. № РУО 1 – 10145/08.05.2020 г. на Началника на РУО София – град Ви уведомявам, че от 14.05.2020 г. заявления за кандидатстване за първи клас могат да се приемат на място в училище всеки работен ден от 8.30 до 16.30 ч. в канцеларията на 1321. СУ „Ваня Войнова“, ет. 2.
Вашите въпроси, относно реда и начинът за кандидатстване за първи клас може да задавате на тел. 02/856 28 43 или на 132sou@132sou-bg.org.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Относно подаване на документи за отлагане от постъпване в първи клас и за изготвяне на становище за насочване на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за
завършен 7 клас, Ви информираме следното:
1. Родителите на учениците със специални образователни потребности /СОП/, настойници и лица, които полагат грижи за ученици от домове за деца, лишени от родителски грижи, от центрове за настаняване от семеен тип и такива, настанени в приемни семейства попълват и изпращат по електронен път/ на имейла на РЦПППО – София-град само Заявление съгласно чл.140, ал.2, т. 1 и чл. 139, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование.
2. Заявлението, което родителите могат да попълнят и да изпратят онлайн ще бъде публикувано на сайта на РЦПППО – София-град.
3. Изброените документи в чл. 139, ал.2 и в чл. 140, ал. 2, т.3-5 на Наредбата за приобщаващото образование могат да се изпратят с препоръчано писмо или по куриер до РЦПППО – София-град , а при обективна невъзможност – да бъдат представени на място в РЦПППО – София-град, след отмяна на извънредното положение в страната.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО за родителите на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, за прием в осми клас през учебнат 2020/2021 г.!
Определана е Комисия от Началника на РУО – София-град за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, която ще приема документи в РУО – София-град, ул.“Антим I“, № 17, ет. IV, от 04.05.2020 г. до 21.05.2020 г. включително
За повече информация можете да се обръщате към Силвия Пеева – председател на Комисията, служебен телефон 02/9356093 и към инж. Златка Иванова – заместник-председател на Комисията, служебен телефон 02/9356072. Писмено – на електронна поща - docs@edusofia.bg.
Приложения:
1. Образец на заявление до Председателя на комисията
2. Образец на директора на РЦПППО – София- град

ЗАЯВЛЕНИЯТА МОЖЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУКВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОТ ПГ 5-6 ГОДИШНИ, I – IV клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Във връзка с изпълнението на Наредбата за условията и реда на прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, Ви уведомяваме, че на 30.04.2020 година от 9.00 часа до 10.00 часа в двора на
132. СУ „Ваня Войнова“ ще получите индивидуалните пакети по Схема
„Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Във връзка с изпълнение на Графика на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020 / 2021 г. може да се запознаете с граничните прилежащи райони на 132. СУ "Ваня Войнова" на следния линк: https://www.sofia.bg/web/guest/education-messages/-/asset_publisher/ASgDWUFARx2r/content/granicni-prilezasi-rajoni-na-ucilisata-za-priem-v-i-klas-za-ucebnata-2020-2021-g-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Feducation-messages%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ASgDWUFARx2r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!
ОТ 21.04. 2020 г., МОЖЕТЕ ДА ПОДАВАТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ ОНЛАЙН СИСТЕМА
ЗА ПРИЕМ НА 132 СУ „ВАНЯ ВОЙНОВА“ https://132su.priem1klas.eu.

ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА УЧИЛИЩЕТО.
132sou@132sou-bg.org, като попълните и изпратите Вашето заявление. При невъзможност да изпратите сканирано заявление с Ваш подпис или подписано електронно, 132 СУ ще приеме заявлението и без такъв.
ЗАЯВЛЕНИЯ, ПОДАДЕНИ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА КАМПАНИЯТА / 0:00 ч. – 21.04.2020 г./ НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ.
НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ
ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕРЯВАНИ ПО СЛЕЖЕБЕН ПЪТ.

НА САЙТА НА 132 СУ „ВАНЯ ВОЙНОВА“, РАЗДЕЛ „ГАЛЕРИЯ“, МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С НАШЕТО УЧИЛИЩЕ КАТО
ПОСЕТИТЕ „ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА“.
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ 132 СУ „ВАНЯ ВОЙНОВА“!
ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ И ЗДРАВЕ!


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ПРЕДОСТАВЯМЕ ВИ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА КУПОНА В УЧИЛИЩНИЯ СТОЛ.
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК И ТУКВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ, КОИТО ИМАТ ДЕТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУКВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИЕМ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОНЛАЙН

На сайта на училището ще бъдат публикувани заявленията и редът и начинът за приемането им онлайн – с електронна система на училището или на електронна поща. Заявлението, попълнено от родителя и изпратено на електронната поща на училището или електронна система, ще бъде въведено във входящия дневник на училището.
Родителят на имейл ще получи вх. номер на документа.
Подробна информация за приема в първи клас за учебната 2020-2021 можете да видите в меню Прием първи клас / ТУК/


Уважаеми родители,

Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо да посещавате районните администрации!
Всички необходими документи следва да се предоставят в училището при записване на ученика.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ, КОИТО ИМАТ ДЕТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ / ТУК/


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ, КОИТО ИМАТ ДЕТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАФИКА ЗА ПРИЕМ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУКВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ, КОИТО ИМАТ ДЕТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛЕЖАЩИЯ РАЙОН КЪМ УЧИЛИЩЕТО МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУКСЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги, родители и ученици,
Във връзка със Заповед № РД - 01 -197/11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването, се отменя заповед № - РД – 16 – 1381/06.04.2020 г. на Директора на 132. СУ „Ваня Войнова“ за провеждането на изпитна сесия – месец април 2020 г. на ученици от 12 - ти клас в самостоятелна и индивидуална форма на обучение. Класните ръководители да информират учениците, включени в изпитна сесия – месец април 2020 г. за преустановяването й. Комисията по организиране на изпита /квестори/ НЕ идва в училище за провеждането на изпит. Комисията по оценяване НЕ изпраща изпитни материали. Очаквайте нови указания за организацията и приключването на учениците от 12. клас. Сигурни сме, че заедно ще превъзмогнем трудностите! Ръководството на 132. СУ „Ваня Войнова“ Ви желае, светли и и топли празници!


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги, родители и ученици,
В периода от 13.04.2020 г. до 16.04.2020 г.
132. СУ „Ваня Войнова“ ще работи по олекотен вариант на преподаване. Учебните занятия ще бъдат възстановени, съгласно утвърдено седмично разписание за втори учебен срок от 21.04.2020 г. /вторник/.
Благодарим Ви, за подкрепата и активността
по време на дистанционното обучение!
Екипът на 132. СУ Ви желае светли и топли празници!


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги, родители и ученици,
Във връзка с обявената Национална грипна епидемия и във връзка с писмо с изх. № РУО1-6640/ 13.03.2020 г. на Началника на РУО – София – град и обявено извънредно положение от 16.03.2020 г. /понеделник/ всеки педагогически специалист е длъжен да бъде в готовност за провеждане на дистанционно обучение.
Всеки ученик е длъжен да се регистрира в електронната платформа www.shkolo.bg.
Провеждането на изпити за ученици в ИФО и СФО се отменят до второ нареждане.

Указания за организацията от 16.03.2020 г.
Указания за организацията от 16.03.2020 г.-Заповед за провеждане на дистанционно обучение
От ръководството на 132. СУ „Ваня Войнова“


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,
Във връзка с обявената национална грипна епидемия, достъпът до сградата се ограничава за външни лица.
За запитвания и въпроси можете да използвате e-mail: 132sou@132sou-bg.org


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,
Във връзка с писмо с рег. № 14-347/11.03.2020 на СРЗИ, Ви информираме, че с решение на щаба за борба с грипа и ОРЗ обявената Национална грипна епидемия се удължава за София – град до 13.03.2020г., включително.
На 12.03.и 13.03.2020г. учебни занятия няма да се провеждат.
На 12.03.и 13.03.2020г. няма да се провеждат и изпити за ученици в индивидуална и самостоятелна форма на обучение. Очаквайте нови графици на сайта на училището!
С уважение,
Детелина Царвулкова - Директор на 132.СУ
11.03.2020г.


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,
от 16.03.2020 г. /понеделник/ от 14:00 ч. се възобновяват всички изпити за ученици в самостоятелна и индивидуална форма на обучение . Графиците по учебни предмети и дати може да намерите в падащо меню ,,Учебен процес"/ ,,Графици изпитни сесии". Пожелаваме на всички ученици успешна сесия!


СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ВИРУСНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Подробна информация може да намерите ТУКВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ ОТ 12 КЛАС ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЗИ 2019/2020
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУКСЪОБЩЕНИЕ

КАК ДА ПРЕДПАЗИМ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ ОТ ВИРУСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Подробна информация може да намерите ТУКСЪОБЩЕНИЕ

КАК ДА ПРЕДПАЗИМ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ ОТ ВИРУСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Подробна информация може да намерите ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
От понеделник, 27 януари, Столичната регионална здравна инспекция обявява грипна епидемия на територията на област София-град.Преустановяват се учебните занятия от 27.01.2020 г. до 04.02.2020 г. включително.
На 05.02.2020 г. учениците са в междусрочна ваканция!
Първи учебен ден - 06.02.2020 г., с програма за втори срок.
Допълнително ще бъде публикувана програмата за втория учебен срок.
Допълнително ще бъдат публикувани и датите за изпитната сесия за ученици СФО,ИФО и ученици от ДФО за оформяне на срочна оценка за първи срок.