СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И КОЛЕГИ,
РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО ВИ ПОЗДРАВЯВА С ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ - 22 СЕПТЕМВРИ!
22.09.2020 Г. (ВТОРНИК) Е НЕУЧЕБЕН ДЕН.

НАСОКИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЕ НА COVID - 19

ОТВОРЕТЕ ТУК


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И КОЛЕГИ,
ОТКРИВАНЕТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА
15.09.2020 Г. В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО В 9.30 ЧАСА.
НА ТЪРЖЕСТВОТО МОГАТ ДА ПРИСЪСТВАТ ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ .
ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ, ЗДРАВЕ И УСПЕХ ПРЕЗ НОВАТА
2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА!


СЪОБЩЕНИЕ


СЪОБЩЕНИЕ


ВАЖНО ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ:

  1. Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет на адрес – https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf и линк за сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS
  2. Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ достъпен на адрес – https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на родителите, чиито деца ще постъпят и
посещават подготвителни групи - 5 и 6 год. в 132.СУ "Ваня Войнова",
Министерството на здравеопазването информира родителите, чиито деца ще посещават подготвителна група в училището се изискват следните документи:
• здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни
за имунизационния статус на детето;
• отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и
чревни паразити, извършено не по-рано от
15 дни преди постъпване в детската градина;
• изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
• медицинска бележка от личния лекар за липсата на
контакт със заразно болен.
Обръщаме внимание, че при децата, които възобновяват посещенията си в подготвителна група - 6г., вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.
Допълнително, за деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
Асоциация „Българска книга“ стартира кампания с надслов „Купи 1 книга.
Дари я на своето училище“, зад която стои идеята на първия учебен ден учениците да занесат в училище книга вместо букет с цветя. С този символичен акт учениците ще покажат своето отношение към литературата и към книгите, ще се превърнат в посланици на четенето, ще споделят любимите си книги с приятели и съученици и ще дадат своя принос към училищния живот и образователния процес. Инициативата „Купи 1 книга. Дари я на своето училище“ ще допринесе за обогатяване на училищните библиотеки с нови заглавия, а също така и за създаване на класни библиотеки – всеки клас ще има своя и книгите в тях ще са избрани от самите ученици.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОЧВАНЕТО
НА НОВАТА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА,
ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ СЛЕДНИТЕ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ :
1.НА 09.09.2020 ГОД. ОТ 18.00 ЧАСА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5 А, 5 Б,
8 А - "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ" И 8 Б КЛАС -
"ПОМОЩНИК - ИНСТРУКТОР ПО СПОРТНО - ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ"
2.НА 10.09.2020 ГОД. ОТ 18.00 ЧАСА ЗА ПГ - 5 ГОД., ПГ- 6 ГОД. И 1 А КЛАС
3. НА 17.09.2020 ГОД ОТ 18.00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОРГАНИЗАЦИОННА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ЦЯЛОТО УЧИЛИЩЕ -
ОТ ПГ (5 И 6 ГОДИШНИ) ДО 12 КЛАС.

Свободни места за прием на ученици към 03.08.2020 година

ОТВОРЕТЕ ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И ЗРЕЛОСТНИЦИ,
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 01.07 ДО 21.07.2020 ГОД. СЕ ПОДАВАТ
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЗИ,
СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2019/2020 ГОДИНА.


СЪОБЩЕНИЕ

132 СУ "ВАНЯ ВОЙНОВА" ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА 5 КЛАС, ПОРАДИ ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРОЯВЕН ИНТЕРЕС ОТ РОДИТЕЛИ.


СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПИСАНИ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС - 0,
СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ 23 .


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,
Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. включително. Може да подавате заявления онлайн на електронната система за прием на ученици в първи клас на сайта на училището или в канцеларията на 132 СУ“Ваня Войнова“ , всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа. Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа. За повече информация може да се запознаете на следният линк: https://www.sofia.bg/web/guest/education-messages/-/asset_publisher/ASgDWUFARx2r/content/podavane-na-zaavlenia-za-ucastie-v-v-vtoro-klasirane-za-priem-v-p-rvi-klas?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Feducation-messages%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ASgDWUFARx2r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1


Записването на учениците, приети на първо класиране, започва от 02.06.2020 г. до 05.06.2020 г./вкл./ - всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа в канцеларията на училището.


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

Уважаеми учители,
Драги родители,
Скъпи ученици
132 СУ“Ваня Войнова“ Ви поздравява по случай 24 Май –
ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА!
Уважаеми колеги ,
Макар празникът да е по различен тази година за пореден път доказахте,че за Вас професията учител е призвание, а не просто професия или занимание.
С мотивация, желание и силен дух за път доказахте вашия професионализъм.
В трудна и непозната ситуация открихте възможност,
която успешно използвахте.
Днес подготвяте децата да срещнат света, в който ще живеят.
Продължавайте да работите с хъс, желание и жажда за развитие.
Уважаеми родители и скъпи ученици,
Пожелаваме Ви да сте здрави,устремени и вдъхновени.
Подхождайте винаги с ентусиазъм и желание и не забравайте, че
ДЕНЯТ НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА Е ПРАЗНИК НА ОБЕДИНЕНИЕТО НИ.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, Във връзка с писмо на Столична община с вх. № РУО 1 – 10144/08.05.2020 г. и писмо с изх. № РУО 1 – 10145/08.05.2020 г. на Началника на РУО София – град Ви уведомявам, че от 14.05.2020 г. заявления за кандидатстване за първи клас могат да се приемат на място в училище всеки работен ден от 8.30 до 16.30 ч. в канцеларията на 1321. СУ „Ваня Войнова“, ет. 2.
Вашите въпроси, относно реда и начинът за кандидатстване за първи клас може да задавате на тел. 02/856 28 43 или на 132sou@132sou-bg.org.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Относно подаване на документи за отлагане от постъпване в първи клас и за изготвяне на становище за насочване на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за
завършен 7 клас, Ви информираме следното:
1. Родителите на учениците със специални образователни потребности /СОП/, настойници и лица, които полагат грижи за ученици от домове за деца, лишени от родителски грижи, от центрове за настаняване от семеен тип и такива, настанени в приемни семейства попълват и изпращат по електронен път/ на имейла на РЦПППО – София-град само Заявление съгласно чл.140, ал.2, т. 1 и чл. 139, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование.
2. Заявлението, което родителите могат да попълнят и да изпратят онлайн ще бъде публикувано на сайта на РЦПППО – София-град.
3. Изброените документи в чл. 139, ал.2 и в чл. 140, ал. 2, т.3-5 на Наредбата за приобщаващото образование могат да се изпратят с препоръчано писмо или по куриер до РЦПППО – София-град , а при обективна невъзможност – да бъдат представени на място в РЦПППО – София-град, след отмяна на извънредното положение в страната.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО за родителите на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, за прием в осми клас през учебнат 2020/2021 г.!
Определана е Комисия от Началника на РУО – София-град за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, която ще приема документи в РУО – София-град, ул.“Антим I“, № 17, ет. IV, от 04.05.2020 г. до 21.05.2020 г. включително
За повече информация можете да се обръщате към Силвия Пеева – председател на Комисията, служебен телефон 02/9356093 и към инж. Златка Иванова – заместник-председател на Комисията, служебен телефон 02/9356072. Писмено – на електронна поща - docs@edusofia.bg.
Приложения:
1. Образец на заявление до Председателя на комисията
2. Образец на директора на РЦПППО – София- град

ЗАЯВЛЕНИЯТА МОЖЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУКВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОТ ПГ 5-6 ГОДИШНИ, I – IV клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Във връзка с изпълнението на Наредбата за условията и реда на прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, Ви уведомяваме, че на 30.04.2020 година от 9.00 часа до 10.00 часа в двора на
132. СУ „Ваня Войнова“ ще получите индивидуалните пакети по Схема
„Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Във връзка с изпълнение на Графика на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020 / 2021 г. може да се запознаете с граничните прилежащи райони на 132. СУ "Ваня Войнова" на следния линк: https://www.sofia.bg/web/guest/education-messages/-/asset_publisher/ASgDWUFARx2r/content/granicni-prilezasi-rajoni-na-ucilisata-za-priem-v-i-klas-za-ucebnata-2020-2021-g-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Feducation-messages%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ASgDWUFARx2r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!
ОТ 21.04. 2020 г., МОЖЕТЕ ДА ПОДАВАТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ ОНЛАЙН СИСТЕМА
ЗА ПРИЕМ НА 132 СУ „ВАНЯ ВОЙНОВА“ https://132su.priem1klas.eu.

ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА УЧИЛИЩЕТО.
132sou@132sou-bg.org, като попълните и изпратите Вашето заявление. При невъзможност да изпратите сканирано заявление с Ваш подпис или подписано електронно, 132 СУ ще приеме заявлението и без такъв.
ЗАЯВЛЕНИЯ, ПОДАДЕНИ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА КАМПАНИЯТА / 0:00 ч. – 21.04.2020 г./ НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ.
НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ
ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕРЯВАНИ ПО СЛЕЖЕБЕН ПЪТ.

НА САЙТА НА 132 СУ „ВАНЯ ВОЙНОВА“, РАЗДЕЛ „ГАЛЕРИЯ“, МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С НАШЕТО УЧИЛИЩЕ КАТО
ПОСЕТИТЕ „ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА“.
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ 132 СУ „ВАНЯ ВОЙНОВА“!
ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ И ЗДРАВЕ!


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ПРЕДОСТАВЯМЕ ВИ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА КУПОНА В УЧИЛИЩНИЯ СТОЛ.
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК И ТУКВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ, КОИТО ИМАТ ДЕТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУКВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИЕМ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОНЛАЙН

На сайта на училището ще бъдат публикувани заявленията и редът и начинът за приемането им онлайн – с електронна система на училището или на електронна поща. Заявлението, попълнено от родителя и изпратено на електронната поща на училището или електронна система, ще бъде въведено във входящия дневник на училището.
Родителят на имейл ще получи вх. номер на документа.
Подробна информация за приема в първи клас за учебната 2020-2021 можете да видите в меню Прием първи клас / ТУК/


Уважаеми родители,

Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо да посещавате районните администрации!
Всички необходими документи следва да се предоставят в училището при записване на ученика.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ, КОИТО ИМАТ ДЕТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ / ТУК/


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ, КОИТО ИМАТ ДЕТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАФИКА ЗА ПРИЕМ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУКВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ, КОИТО ИМАТ ДЕТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛЕЖАЩИЯ РАЙОН КЪМ УЧИЛИЩЕТО МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУКСЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги, родители и ученици,
Във връзка със Заповед № РД - 01 -197/11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването, се отменя заповед № - РД – 16 – 1381/06.04.2020 г. на Директора на 132. СУ „Ваня Войнова“ за провеждането на изпитна сесия – месец април 2020 г. на ученици от 12 - ти клас в самостоятелна и индивидуална форма на обучение. Класните ръководители да информират учениците, включени в изпитна сесия – месец април 2020 г. за преустановяването й. Комисията по организиране на изпита /квестори/ НЕ идва в училище за провеждането на изпит. Комисията по оценяване НЕ изпраща изпитни материали. Очаквайте нови указания за организацията и приключването на учениците от 12. клас. Сигурни сме, че заедно ще превъзмогнем трудностите! Ръководството на 132. СУ „Ваня Войнова“ Ви желае, светли и и топли празници!


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги, родители и ученици,
В периода от 13.04.2020 г. до 16.04.2020 г.
132. СУ „Ваня Войнова“ ще работи по олекотен вариант на преподаване. Учебните занятия ще бъдат възстановени, съгласно утвърдено седмично разписание за втори учебен срок от 21.04.2020 г. /вторник/.
Благодарим Ви, за подкрепата и активността
по време на дистанционното обучение!
Екипът на 132. СУ Ви желае светли и топли празници!


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги, родители и ученици,
Във връзка с обявената Национална грипна епидемия и във връзка с писмо с изх. № РУО1-6640/ 13.03.2020 г. на Началника на РУО – София – град и обявено извънредно положение от 16.03.2020 г. /понеделник/ всеки педагогически специалист е длъжен да бъде в готовност за провеждане на дистанционно обучение.
Всеки ученик е длъжен да се регистрира в електронната платформа www.shkolo.bg.
Провеждането на изпити за ученици в ИФО и СФО се отменят до второ нареждане.

Указания за организацията от 16.03.2020 г.
Указания за организацията от 16.03.2020 г.-Заповед за провеждане на дистанционно обучение
От ръководството на 132. СУ „Ваня Войнова“


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,
Във връзка с обявената национална грипна епидемия, достъпът до сградата се ограничава за външни лица.
За запитвания и въпроси можете да използвате e-mail: 132sou@132sou-bg.org


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,
Във връзка с писмо с рег. № 14-347/11.03.2020 на СРЗИ, Ви информираме, че с решение на щаба за борба с грипа и ОРЗ обявената Национална грипна епидемия се удължава за София – град до 13.03.2020г., включително.
На 12.03.и 13.03.2020г. учебни занятия няма да се провеждат.
На 12.03.и 13.03.2020г. няма да се провеждат и изпити за ученици в индивидуална и самостоятелна форма на обучение. Очаквайте нови графици на сайта на училището!
С уважение,
Детелина Царвулкова - Директор на 132.СУ
11.03.2020г.


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,
от 16.03.2020 г. /понеделник/ от 14:00 ч. се възобновяват всички изпити за ученици в самостоятелна и индивидуална форма на обучение . Графиците по учебни предмети и дати може да намерите в падащо меню ,,Учебен процес"/ ,,Графици изпитни сесии". Пожелаваме на всички ученици успешна сесия!


СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ВИРУСНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Подробна информация може да намерите ТУКВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ ОТ 12 КЛАС ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЗИ 2019/2020
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУКСЪОБЩЕНИЕ

КАК ДА ПРЕДПАЗИМ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ ОТ ВИРУСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Подробна информация може да намерите ТУКСЪОБЩЕНИЕ

УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ВИРУСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Подробна информация може да намерите ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
От понеделник, 27 януари, Столичната регионална здравна инспекция обявява грипна епидемия на територията на област София-град.Преустановяват се учебните занятия от 27.01.2020 г. до 04.02.2020 г. включително.
На 05.02.2020 г. учениците са в междусрочна ваканция!
Първи учебен ден - 06.02.2020 г., с програма за втори срок.
Допълнително ще бъде публикувана програмата за втория учебен срок.
Допълнително ще бъдат публикувани и датите за изпитната сесия за ученици СФО,ИФО и ученици от ДФО за оформяне на срочна оценка за първи срок.


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
във връзка с ангажираност на всички педагогически специалисти Ви информираме, че на 20.12.2019 г. / петък/ учебните занимания за децата от Подготвителните групи -5 и 6 -годишни и за учениците от 1. до 12.клас ще приключат до 12:30 ч. Часовете ще бъдат намалени-по 30 минути, а междучасията-по 10 минути.
За децата от ПГ и за учениците от 1.-4. клас ще се проведе Коледно тържество от 11.00 часа в Големия физкултурен салон на 132. СУ, като преди това от 10.00 часа ще получат подаръците си от Дядо Коледа и Снежанка.
Моля, да организирате прибирането на
децата и учениците от училище до 13:00 часа.
На 20.12.2019г. заниманията по групи ЦДО 1.-7.клас, заниманията по интереси и заниманията по проекта ,,Подкрепа за успех“ няма да се провеждат.
Весели и споделени радости през празничните дни!


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, на 18.12.2019 г. от 12:30 ч. до 14:00 ч. ще се проведе традиционният Коледен базар в 132. Средно училище. Учебните часове ще бъдат намалени /30 минути/, а междучасията на децата и учениците ще са десетминутни. След приключване на Коледния базар в 14.00 ч. учебните занимания продължават по седмично разписание и ЦДО за деца от ПГ
5. и 6-годишни, както и за учениците от 1.- 7.клас до 18:00ч.
На 18.12.2019 г. няма да се провеждат заниманията по интереси
и заниманията по проекта ,,Подкрепа за успех“.


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, предоставяме на вниманието ВИ
мерките и дейностите по безопасност на движението по пътищата
през зимния сезон, празниците, коледната и зимната ваканция.
Подробна информация може да намерите ТУКСЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
Допълнителният държавен план-прием
за учебната 2020/2021 година за ученици,
които завършват първи гимназиален етап
в обединени училища, ще се извършва в:
1.ПГО „Княгиня Мария Луиза“
2. 125 СУ „Боян Пенев“


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИЦИ

Уважаеми родители, как може да ползвате електронните учебници ще намерите ТУКСЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, на 05.11.2019 година ще се проведе екскурзия до
село Чавдар, в която ще участат ученици от 1 до 5 клас (включително).
Информация за екскурзията може да намерите ТУК


Учениците, които ще участват в екскурзията да бъдат в двора на училището в 8:00ч. За учениците, които няма да пътуват, се провеждат учебни занятия по седмично разписание за вторник с начален час: за 1-4. клас от 8:30ч. и за 5.клас от 8:00ч..СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
01.11.2019г./петък/, Денят на народните будители, ще бъде неучебен ден за децата от подготвителните групи и за учениците от 1. до 12.клас, съгласно Заповед № РД09-2148/27.08.2019г. на Министъра на образованието и науката.

Понеделник – 04.11.2019г., - деня след изборите, ще бъде учебен ден с провеждане на учебни занятия за децата от Подготвителните групи и учениците от 1. до 12.клас, с начало на учебните часове 09:30ч.
За децата от ПГ – 5 и 6 - годишни от 09:30ч. - до 18ч.
За учениците от 1. до 4. клас от 09:30ч. до 18:00ч. След приключване на задължителните учебни часове се провеждат занимания по интереси и организиран отдих – до 18ч. с учителите от ЦДО.
За учениците от 5. до 7. клас от 09:30ч. до 15:25ч. – След приключване на задължителните учебни часове се провеждат занимания по интереси и организиран отдих – до 18ч. с учителите от ЦДО.
За учениците от 8. до 12. клас от 09:30ч. до 15:25ч.


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ВЪВ ВРЪЗКА С 85 - ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАНЯ ВОЙНОВА,
132 СУ"ВАНЯ ВОЙНОВА" ОРГАНИЗИРА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТ "ИГРАЕМ И УЧИМ".
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ НА 21.10.2019 ЩЕ БЪДАТ ПО 20 МИНУТИ
И СЕДМИЯТ ЧАС ЩЕ ПРИКЛЮЧИ В 11.20 ЧАСА.
ВСИЧИ ДЕЦА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 5 И 6 ГОДИНИ ДО 12 КЛАС, ВКЛЮЧИТЕЛНО,
ЩЕ УЧАСТВАТ В РАЗЛИНИ МЕРОПРИЯТИЯ, КАКТО СЛЕДВА:
1. ДЕЦАТА 5 И 6 ГОДИНИ ЩЕ ИМАТ СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖЕЛАНИЕ.
ДНЕВНИЯТ РЕЖИМ ЩЕ ПРИКЛЮЧИ В ОБИЧАЙНИЯТ ЧАС (18.00ЧАСА)
2.ОТ ПЪРВИ ДО ПЕТИ КЛАС, ВКЛЮЧИТЕЛНО, УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ ПОСЕТЯТ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В СОФИЯ И ЩЕ СЕ ПРИБЕРАТ В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО ДО 16.00 ЧАСА.
3.ОТ ШЕСТИ ДО ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС ЩЕ УЧАСТВАТ В СПОРТНИ ИГРИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО.

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
1. 8.00 - 8.20
2. 8.30 - 8.50
3. 9.00 - 9.20
4. 9.30 - 9.50
5.10.00 -10.20
6.10.30 - 10.50
7.11.00 - 11.20

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
тези, които до момента са имали проблеми
с регистрацията си в ел.дневник,
вече могат да се регистрират успешно.


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
във връзка с представянето на лична здравно-профилактична карта
на детето ВИ за учебната 2019/2020 година,
те ще се приемат без да са вписани дозите и
серийните номера на вписаните имунизации.
Отсъствието на такава информация няма да води
до административни и по нататъшни последствия.


ПОКАНА


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, списъка с необходимите учебници за новата учебна година може да прочетете ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

СПИСЪК на класираните ученици за 8.а клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“, приети на четвърто класиране за учебната 2019/2020 г.ТУК


СПИСЪК на класираните ученици за 8.б клас, профил „Физическо възпитание и спорт“, приети на четвърто класиране за учебната 2019/2020 г.ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,
откриването на учебната година ще започне от 9.30 часа на 16.09.2019 година.
Всички ученици да се явят в сградата на училището в 9.00 часа.

Съобщение

Заповед на Директора за определяне на заявител
по схемите "Училищен плод" и " Училищно мляко"

ОТВОРЕТЕ ТУК

Свободни места след трето класиране за прием на ученици в 8.клас за учебната 2019/2020 годнина

Паралелка с профил ,,Софтуерни и хардуерни науки - с разширено изучаване на английски език" - 3 свободни места

Паралелка с профил ,,Физическо възпитание и спорт" - 13 свободни места

Заявления за участие в четвърто класиране за свободните места и за двете паралелки се подават от 02.08.2019г. до 02.09.2019г. вкл. в канцеларията на 132.СУ ,,Ваня Войнова" от 08:00ч. до 16:00ч.


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
132 СУ "Ваня Войнова" ще бъде училище - гнездо,
в което ще се подават документи за участие в приема за 8 клас.
На ваше разположение сме от 03.07.2019 год. до 05.07.2019 год.
от 08.00 часа до 18.00 часа.

Съобщение

Тази година подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране
ще бъде само по електронен път.
Това може да стане:
без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието; със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас в рамките на работния ден; със съдействие на друго училище, определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден. Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп. За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното указание..


ОТВОРЕТЕ ТУК

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми зрелостници,
От 01.07.2019 година до 12.07.2019 година се подават
заявления за допускане до ДЗИ - сесия Август.
Получаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ
се получават на 23.08.2019 година в училището.
Заявленията се подават всеки работен ден в канцеларията
на училището от 8.00 часа до 16.30 часа.

За трето класиране за прием в 5.клас няма свободни места.


СЪОБЩЕНИЕ


ЗАПИСАНИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ - НЯМА.

НЕЗАТИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ - 31

Уважаеми родители,
От 21.06 - 13.09.2019 година (включително) се попълват свободните места след трето класиране.

Съобщение

Протокол на комисията за определяне на заявител
по схемите "Училищен плод" и " Училищно мляко"

ОТВОРЕТЕ ТУК

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
във връзка с организирането и провеждането на изпит за проверка на
способностите по физическо възпитание и спорт и съгласно заповед
на Министъра на образованието РД-09-1709/29.08.2018 година,
Ви уведомяваме, че изпита ще се проведе на 25.06 или на 26.06.2019 година.
Информацията на коя дата и къде ще бъде изпитът е посочена в
служебната бележка за НВО, която беше дадена на учениците.
Начален час на изпита е 9.00 часа.
Учениците да се явят в училището не по-късно от 8.30 часа.
В деня на изпита учеиците се явяват със спортно облекло и носят със себе си :
1. Служебна бележка
2. Медицинско свидетелство
3. Застраховка валидна за дните на изпита
Учениците, които вече са представили необходимите документи по т.2 и т.3
не се изисква да ги представят отново.
Желаем на всички ученици успех.

Съобщение

Заповед за назначаване на комисия за определяне на заявител
по схемите "Училищен плод" и " Училищно мляко"

ОТВОРЕТЕ ТУК

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми седмокласници,
уведомяваме Ви, че на 02 юли (вторник) от 13.00 часа в 22 кабинет
официално ще се раздават свидетелствата за основно образование.