СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги, родители и ученици,
Във връзка с обявената Национална грипна епидемия и във връзка с писмо с изх. № РУО1-6640/ 13.03.2020 г. на Началника на РУО – София – град и обявено извънредно положение от 16.03.2020 г. /понеделник/ всеки педагогически специалист е длъжен да бъде в готовност за провеждане на дистанционно обучение.
Всеки ученик е длъжен да се регистрира в електронната платформа www.shkolo.bg.
Провеждането на изпити за ученици в ИФО и СФО се отменят до второ нареждане.

Указания за организацията от 16.03.2020 г.
Указания за организацията от 16.03.2020 г.-Заповед за провеждане на дистанционно обучение
От ръководството на 132. СУ „Ваня Войнова“


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,
Във връзка с обявената национална грипна епидемия, достъпът до сградата се ограничава за външни лица.
За запитвания и въпроси можете да използвате e-mail: 132sou@132sou-bg.org


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,
Във връзка с писмо с рег. № 14-347/11.03.2020 на СРЗИ, Ви информираме, че с решение на щаба за борба с грипа и ОРЗ обявената Национална грипна епидемия се удължава за София – град до 13.03.2020г., включително.
На 12.03.и 13.03.2020г. учебни занятия няма да се провеждат.
На 12.03.и 13.03.2020г. няма да се провеждат и изпити за ученици в индивидуална и самостоятелна форма на обучение. Очаквайте нови графици на сайта на училището!
С уважение,
Детелина Царвулкова - Директор на 132.СУ
11.03.2020г.


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,
от 16.03.2020 г. /понеделник/ от 14:00 ч. се възобновяват всички изпити за ученици в самостоятелна и индивидуална форма на обучение . Графиците по учебни предмети и дати може да намерите в падащо меню ,,Учебен процес"/ ,,Графици изпитни сесии". Пожелаваме на всички ученици успешна сесия!


СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ВИРУСНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Подробна информация може да намерите ТУКВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ ОТ 12 КЛАС ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЗИ 2019/2020
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУКСЪОБЩЕНИЕ

КАК ДА ПРЕДПАЗИМ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ ОТ ВИРУСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Подробна информация може да намерите ТУКСЪОБЩЕНИЕ

УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ВИРУСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Подробна информация може да намерите ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
От понеделник, 27 януари, Столичната регионална здравна инспекция обявява грипна епидемия на територията на област София-град.Преустановяват се учебните занятия от 27.01.2020 г. до 04.02.2020 г. включително.
На 05.02.2020 г. учениците са в междусрочна ваканция!
Първи учебен ден - 06.02.2020 г., с програма за втори срок.
Допълнително ще бъде публикувана програмата за втория учебен срок.
Допълнително ще бъдат публикувани и датите за изпитната сесия за ученици СФО,ИФО и ученици от ДФО за оформяне на срочна оценка за първи срок.


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
във връзка с ангажираност на всички педагогически специалисти Ви информираме, че на 20.12.2019 г. / петък/ учебните занимания за децата от Подготвителните групи -5 и 6 -годишни и за учениците от 1. до 12.клас ще приключат до 12:30 ч. Часовете ще бъдат намалени-по 30 минути, а междучасията-по 10 минути.
За децата от ПГ и за учениците от 1.-4. клас ще се проведе Коледно тържество от 11.00 часа в Големия физкултурен салон на 132. СУ, като преди това от 10.00 часа ще получат подаръците си от Дядо Коледа и Снежанка.
Моля, да организирате прибирането на
децата и учениците от училище до 13:00 часа.
На 20.12.2019г. заниманията по групи ЦДО 1.-7.клас, заниманията по интереси и заниманията по проекта ,,Подкрепа за успех“ няма да се провеждат.
Весели и споделени радости през празничните дни!


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, на 18.12.2019 г. от 12:30 ч. до 14:00 ч. ще се проведе традиционният Коледен базар в 132. Средно училище. Учебните часове ще бъдат намалени /30 минути/, а междучасията на децата и учениците ще са десетминутни. След приключване на Коледния базар в 14.00 ч. учебните занимания продължават по седмично разписание и ЦДО за деца от ПГ
5. и 6-годишни, както и за учениците от 1.- 7.клас до 18:00ч.
На 18.12.2019 г. няма да се провеждат заниманията по интереси
и заниманията по проекта ,,Подкрепа за успех“.


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, предоставяме на вниманието ВИ
мерките и дейностите по безопасност на движението по пътищата
през зимния сезон, празниците, коледната и зимната ваканция.
Подробна информация може да намерите ТУКСЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
Допълнителният държавен план-прием
за учебната 2020/2021 година за ученици,
които завършват първи гимназиален етап
в обединени училища, ще се извършва в:
1.ПГО „Княгиня Мария Луиза“
2. 125 СУ „Боян Пенев“


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИЦИ

Уважаеми родители, как може да ползвате електронните учебници ще намерите ТУКСЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, на 05.11.2019 година ще се проведе екскурзия до
село Чавдар, в която ще участат ученици от 1 до 5 клас (включително).
Информация за екскурзията може да намерите ТУК


Учениците, които ще участват в екскурзията да бъдат в двора на училището в 8:00ч. За учениците, които няма да пътуват, се провеждат учебни занятия по седмично разписание за вторник с начален час: за 1-4. клас от 8:30ч. и за 5.клас от 8:00ч..СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
01.11.2019г./петък/, Денят на народните будители, ще бъде неучебен ден за децата от подготвителните групи и за учениците от 1. до 12.клас, съгласно Заповед № РД09-2148/27.08.2019г. на Министъра на образованието и науката.

Понеделник – 04.11.2019г., - деня след изборите, ще бъде учебен ден с провеждане на учебни занятия за децата от Подготвителните групи и учениците от 1. до 12.клас, с начало на учебните часове 09:30ч.
За децата от ПГ – 5 и 6 - годишни от 09:30ч. - до 18ч.
За учениците от 1. до 4. клас от 09:30ч. до 18:00ч. След приключване на задължителните учебни часове се провеждат занимания по интереси и организиран отдих – до 18ч. с учителите от ЦДО.
За учениците от 5. до 7. клас от 09:30ч. до 15:25ч. – След приключване на задължителните учебни часове се провеждат занимания по интереси и организиран отдих – до 18ч. с учителите от ЦДО.
За учениците от 8. до 12. клас от 09:30ч. до 15:25ч.


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ВЪВ ВРЪЗКА С 85 - ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАНЯ ВОЙНОВА,
132 СУ"ВАНЯ ВОЙНОВА" ОРГАНИЗИРА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТ "ИГРАЕМ И УЧИМ".
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ НА 21.10.2019 ЩЕ БЪДАТ ПО 20 МИНУТИ
И СЕДМИЯТ ЧАС ЩЕ ПРИКЛЮЧИ В 11.20 ЧАСА.
ВСИЧИ ДЕЦА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 5 И 6 ГОДИНИ ДО 12 КЛАС, ВКЛЮЧИТЕЛНО,
ЩЕ УЧАСТВАТ В РАЗЛИНИ МЕРОПРИЯТИЯ, КАКТО СЛЕДВА:
1. ДЕЦАТА 5 И 6 ГОДИНИ ЩЕ ИМАТ СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖЕЛАНИЕ.
ДНЕВНИЯТ РЕЖИМ ЩЕ ПРИКЛЮЧИ В ОБИЧАЙНИЯТ ЧАС (18.00ЧАСА)
2.ОТ ПЪРВИ ДО ПЕТИ КЛАС, ВКЛЮЧИТЕЛНО, УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ ПОСЕТЯТ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В СОФИЯ И ЩЕ СЕ ПРИБЕРАТ В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО ДО 16.00 ЧАСА.
3.ОТ ШЕСТИ ДО ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС ЩЕ УЧАСТВАТ В СПОРТНИ ИГРИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО.

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
1. 8.00 - 8.20
2. 8.30 - 8.50
3. 9.00 - 9.20
4. 9.30 - 9.50
5.10.00 -10.20
6.10.30 - 10.50
7.11.00 - 11.20

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
тези, които до момента са имали проблеми
с регистрацията си в ел.дневник,
вече могат да се регистрират успешно.


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
във връзка с представянето на лична здравно-профилактична карта
на детето ВИ за учебната 2019/2020 година,
те ще се приемат без да са вписани дозите и
серийните номера на вписаните имунизации.
Отсъствието на такава информация няма да води
до административни и по нататъшни последствия.


ПОКАНА


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, списъка с необходимите учебници за новата учебна година може да прочетете ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

СПИСЪК на класираните ученици за 8.а клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“, приети на четвърто класиране за учебната 2019/2020 г.ТУК


СПИСЪК на класираните ученици за 8.б клас, профил „Физическо възпитание и спорт“, приети на четвърто класиране за учебната 2019/2020 г.ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,
откриването на учебната година ще започне от 9.30 часа на 16.09.2019 година.
Всички ученици да се явят в сградата на училището в 9.00 часа.

Съобщение

Заповед на Директора за определяне на заявител
по схемите "Училищен плод" и " Училищно мляко"

ОТВОРЕТЕ ТУК

Свободни места след трето класиране за прием на ученици в 8.клас за учебната 2019/2020 годнина

Паралелка с профил ,,Софтуерни и хардуерни науки - с разширено изучаване на английски език" - 3 свободни места

Паралелка с профил ,,Физическо възпитание и спорт" - 13 свободни места

Заявления за участие в четвърто класиране за свободните места и за двете паралелки се подават от 02.08.2019г. до 02.09.2019г. вкл. в канцеларията на 132.СУ ,,Ваня Войнова" от 08:00ч. до 16:00ч.


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
132 СУ "Ваня Войнова" ще бъде училище - гнездо,
в което ще се подават документи за участие в приема за 8 клас.
На ваше разположение сме от 03.07.2019 год. до 05.07.2019 год.
от 08.00 часа до 18.00 часа.

Съобщение

Тази година подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране
ще бъде само по електронен път.
Това може да стане:
без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието; със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас в рамките на работния ден; със съдействие на друго училище, определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден. Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп. За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното указание..


ОТВОРЕТЕ ТУК

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми зрелостници,
От 01.07.2019 година до 12.07.2019 година се подават
заявления за допускане до ДЗИ - сесия Август.
Получаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ
се получават на 23.08.2019 година в училището.
Заявленията се подават всеки работен ден в канцеларията
на училището от 8.00 часа до 16.30 часа.

За трето класиране за прием в 5.клас няма свободни места.


СЪОБЩЕНИЕ


ЗАПИСАНИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ - НЯМА.

НЕЗАТИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ - 31

Уважаеми родители,
От 21.06 - 13.09.2019 година (включително) се попълват свободните места след трето класиране.

Съобщение

Протокол на комисията за определяне на заявител
по схемите "Училищен плод" и " Училищно мляко"

ОТВОРЕТЕ ТУК

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
във връзка с организирането и провеждането на изпит за проверка на
способностите по физическо възпитание и спорт и съгласно заповед
на Министъра на образованието РД-09-1709/29.08.2018 година,
Ви уведомяваме, че изпита ще се проведе на 25.06 или на 26.06.2019 година.
Информацията на коя дата и къде ще бъде изпитът е посочена в
служебната бележка за НВО, която беше дадена на учениците.
Начален час на изпита е 9.00 часа.
Учениците да се явят в училището не по-късно от 8.30 часа.
В деня на изпита учеиците се явяват със спортно облекло и носят със себе си :
1. Служебна бележка
2. Медицинско свидетелство
3. Застраховка валидна за дните на изпита
Учениците, които вече са представили необходимите документи по т.2 и т.3
не се изисква да ги представят отново.
Желаем на всички ученици успех.

Съобщение

Заповед за назначаване на комисия за определяне на заявител
по схемите "Училищен плод" и " Училищно мляко"

ОТВОРЕТЕ ТУК

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми седмокласници,
уведомяваме Ви, че на 02 юли (вторник) от 13.00 часа в 22 кабинет
официално ще се раздават свидетелствата за основно образование.


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми зрелостници,
уведомяваме Ви, че на 20 юни (четвъртък) от 14.00 часа в актовата зала
официално ще се раздават дипломите на успешно завършилите 12 клас.


СЪОБЩЕНИЕ


На 17.06 (понеделник) и 19.06 (сряда) няма да има изпити за ученици СФО и ИФО -
поради провеждането на НВО за седми клас.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
уведомяваме Ви, че 17 юни (понеделник) и 19 юни (сряда)
са неучебни и неприсъствени дни за учениците от 7 до 11 клас -
поради НВО на седми клас.
18 Юни (вторник) е учебен ден.

Свободни места за прием на ученици към 13.06.2019 година

ОТВОРЕТЕ ТУК

СЪОБЩЕНИЕ


ЗАПИСАНИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ - ДВАМА УЧЕНИЦИ.

НЕЗАТИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ - 31

Уважаеми родители,
От 13.06 - 14.06.2019 година (включително) се подават заявления за участие във трето класиране.

УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

УЧЕНИЦИТЕ НА 132 СУ"ВАНЯ ВОЙНОВА" ТРАДИЦИОННО УЧАСТВАТ В ГРАДСКИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ И СЕ ПРЕДСТАВЯТ ДОСТОЙНО. ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА БАСКЕТБОЛИСТКИТЕ ОТ 8-10 КЛАС ЗАЕХА ВТОРОТО МЯСТО НА
ПЪРВЕНСТВОТО В СОФИЯ, А ДВАТА ОТБОРА ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 8 -10 И 11-12 КЛАС
СТАНАХА ПЪРВИ НА ГРАДСКОТО ПЪРВЕНСТВО В СОФИЯ.
УЧИЛИЩНИТЕ НИ ОТБОРИ ЩЕ ПРЕДСТАВЯТ ГРАД СОФИЯ НА ФИНАЛИТЕ
НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ В БЪЛГАРИЯ.


СЪОБЩЕНИЕ

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ИГРАЕМ И УЧИМ", ФИНАНСИРАН ОТ СО, ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ И МЕСЕЦ МАЙ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ПО КРИКЕТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5, 6 , 7 И 8 КЛАС ОТ ТРЕНЬОРА БОЙКО ИВАНОВСписък на приетите ученици в пети клас на първо класиране за учебната 2019/2020 година

Списък на класираните ОТВОРЕТЕ ТУК

Заявление за записване в първи клас

За повече информация ОТВОРЕТЕ ТУК

https://drive.mobisystems.com/sharelink/7d5dtSQfvxHzNj2PSkEqAL6cDZwaGn7kajNQ08Jgviyh