ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ ОТ 132. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ,,ВАНЯ ВОЙНОВА“, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ