За учебната 2019/2020 година 132.СУ ,,Ваня Войнова“ обявява
прием на една паралелка 5. клас – 26 ученика

Подаването на заявления за прием в 5.клас започва на на 27.05.2019г.

  „Онлайн заявление за кандидатстване в 5. клас“.
Внимание! Подаването на заявление е само първата стъпка. Проверете какви документи задължително ще трябва да донесете при записване на детето, за да удостоверите наличието на даден критерий!
Училището предлага:


• Целодневно обучение от 8,00 ч. до 18,00 ч.;
• Занимания по интереси (вокална група, спортни, народни и хип-хоп танци, шах, таекуондо и др.);
• Безплатна застраховка;
• Стол, бюфет;
• Медицински кабинет и медицинско обслужване;
• Приобщаващ екип – логопед, психолог, ресурсен учител и педагогически съветник;
• Работа по проекти;
• Библиотечно–информационен център.

Разширена подготовка в избираеми учебни часове (ИУЧ) по:
• Български език и литература;
• Математика;
• Човекът и природата;
• Технологии и предприемачество;
Забележка: Избираемите часове се определят до три предмета.

Допълнителна подготовка във факултативни учебни часове (ФУЧ) по:
• Технологии и предприемачество;
• Руски език;
• Човекът и природата;
Забележка: Факултативните учебни часове се определят до два предмета.
График на дейностите за прием на ученици в 5. клас за учебната 2019/2020
Подаване на заявление за участие в 1-во класиране:
от 27.05.2019г. до 31.05.19г. вкл.

Обявяване на списъците от 1-во класиране:
05.06.2019г., 17:00ч.

Записване на учениците от 1-во класиране:
от 06.06.2019г. до 11.06.2109г. вкл.
Обявяване на свободните места за 2-ро класиране:
12.06.2019г., 17:00ч.
Попълване на свободните места от 2-ро класиране:
от 13.06.2019г. до 18.06 2019г. вкл.
Обявяване на списъците от 2-ро класиране:
19.06.2019г., 17:00ч.
Записване на учениците от второ класиране:
от 20.06.2019г. до 21.06.2019г. вкл.
Обявяване на свободните места за 3-то класиране:
21.06.2019г., 17:00ч.
Попълване на свободните места:
от 24.06.2019г. до 13.09.2019г.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
І. За кандидатстване:
1. Заявление за кандидатстване за 5.клас – по образец – до 31.05.2019г. ; /Заявлението може да се изтегли от ТУК или да се попълни на място при подаване на документите/;
2. Копие на удостоверение за раждане на детето;
3. Необходими документи, съгласно посочените критерии – копия
4. Анкетна карта за проучване интересите на родители и ученици за прием в пети клас за учебната 2019/2020година. / Анкетата може да се изтегли от ТУК или да се попълни на място при подаване на документите/.

II. За записване:
1. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал
2. Родителите попълват Заявление с приложена декларация – образец, предоставена от училището за верността на задължителните документи;
3. Необходими документи, съгласно посочените критерии – представят се оригинали / копия на документите.