Свободни места за прием на ученици към 03.08.2020 година

ОТВОРЕТЕ ТУК

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ПРИЕМ – първи клас, за свободните места до 14.09.2020г. включително

ПРИЕМ – пети клас, за свободните места до 14.09.2020г. включително

ПРИЕМ след основно образование

ПРИЕМ в други форми на образование