Свободни места по класове за учебната 2018г.-2019г.
(от подготвителна група до 12-ти клас)

Подготвителна група - 3 свободни места
1А клас –16 свободни места
2А клас – 6 свободни места
3А клас – 10 свободни места
3Б клас – 5 свободни места
4А клас – няма свободни места
5А клас – няма свободни места
6А клас – няма свободни места
7А клас – няма свободни места
8А клас – 1свободно място ,,Софтуерни и хардуерни науки"
8Б клас – 15свободни места ,,Физическо възпитание и спорт"
9А клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език“ – 6 свободни места
9Б клас – профил ,,Информационни технологии" с прием след основно образование - 5 свободни места
10А клас - профил „Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език“ - 5 свободни места
10Б клас – профил ,,Информационни технологии" - няма свободни места
11А клас – профил „Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език“ - 6 свободни места
11Б клас – профил ,,Информационни технологии" - няма свободни места
12А клас – профил „Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език“ - 6 свободно място
12Б клас – профил ,,Информационни технологии" - 7 свободни места
СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПАРАЛЕЛКА ,,ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ", ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ,26.07.2018г.

ОТВОРЕТЕ ТУК

Записване на учениците, приети на ТРЕТО класиране от 27.07.2018г. до 30.07.2018г. включително в канцеларията на училището от 8:30ч. до 16:00ч.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПЪРВИ КЛАС СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ - 16

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В 1.КЛАС ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС

ДО 14.09.2018г.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В 8.КЛАС СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

ОТ 3.08.2018г. ДО 3.09.2018г.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ЗА ПРИЕМ В ПАРАЛЕЛКА С ПРОФИЛ ,,ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ" НА 4.09.2018г. от 9:00ч. В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ 7.09.2018г. ДО 11.09.2018г.

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 ГОДИНА

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ПРИЕМ – първи клас

ПРИЕМ – пети клас

ПРИЕМ след основно образование

ПРИЕМ в други форми на образование