ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ПРИЕМ – първи клас, от 15.04.2019г. до 15.05.2019г. включително

ПРИЕМ – пети клас

ПРИЕМ след основно образование

ПРИЕМ в други форми на образование