ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ПРИЕМ – първи клас, за свободните места до 14.09.2022 г. включително

ПРИЕМ – пети клас, за свободните места до 14.09.2022 г. включително

ПРИЕМ след основно образование

ПРИЕМ в други форми на образование