ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ПРИЕМ – първи клас, от 21.04.2020г. до 21.05.2020г. включително

ПРИЕМ – пети клас

ПРИЕМ след основно образование

ПРИЕМ в други форми на образование