ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,
Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. включително. Може да подавате заявления онлайн на електронната система за прием на ученици в първи клас на сайта на училището или в канцеларията на 132 СУ“Ваня Войнова“ , всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа. Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа. За повече информация може да се запознаете на следният линк: https://www.sofia.bg/web/guest/education-messages/-/asset_publisher/ASgDWUFARx2r/content/podavane-na-zaavlenia-za-ucastie-v-v-vtoro-klasirane-za-priem-v-p-rvi-klas?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Feducation-messages%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ASgDWUFARx2r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Във връзка с изпълнение на Графика на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020 / 2021 г. може да се запознаете с граничните прилежащи райони на 132. СУ "Ваня Войнова" на следния линк: https://www.sofia.bg/web/guest/education-messages/-/asset_publisher/ASgDWUFARx2r/content/granicni-prilezasi-rajoni-na-ucilisata-za-priem-v-i-klas-za-ucebnata-2020-2021-g-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Feducation-messages%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ASgDWUFARx2r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!
ОТ 21.04. 2020 г., МОЖЕТЕ ДА ПОДАВАТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ ОНЛАЙН СИСТЕМА
ЗА ПРИЕМ НА 132 СУ „ВАНЯ ВОЙНОВА“ https://132su.priem1klas.eu.

ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА УЧИЛИЩЕТО.
132sou@132sou-bg.org, като попълните и изпратите Вашето заявление При невъзможност да изпратите сканирано заявление с Ваш подпис или подписано електронно, 132 СУ ще приеме заявлението и без такъв.
ЗАЯВЛЕНИЯ, ПОДАДЕНИ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА КАМПАНИЯТА / 0:00 ч. – 21.04.2020 г./ НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ.
НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ
ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕРЯВАНИ ПО СЛЕЖЕБЕН ПЪТ.

НА САЙТА НА 132 СУ „ВАНЯ ВОЙНОВА“, РАЗДЕЛ „ГАЛЕРИЯ“, МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С НАШЕТО УЧИЛИЩЕ КАТО
ПОСЕТИТЕ „ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА“.
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ 132 СУ „ВАНЯ ВОЙНОВА“!
ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ И ЗДРАВЕ!

Ежегодно 132 СУ „Ваня Войнова“ приема ученици в първи клас. Ще се приемат две паралелки от 24 ученика или общо 48 ученика. Приемът в I клас се осъществява съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община


Система за прием на ученици в 1.клас за учебната
2020 - 2021 година

ППРИЕМ ПЪРИ КЛАС 2020-2021
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИЕМ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОНЛАЙН На сайта на училището ще бъдат публикувани заявленията и редът и начинът за приемането им онлайн – с електронна система на училището или на електронна поща. Заявлението, попълнено от родителя и изпратено на електронната поща на училището или електронна система, ще бъде въведено във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи вх. номер на документа.
Прилежащ район на училището:
ул. „Хайдушко изворче“ всички номера,
ул. „Славия“ всички номера,
ул. „Хайдушка поляна“ всички номера,
ул. „691-ва“ всички номера,
бул. „Цар Борис III“ от 124А – 130,
ул. „Житница“ от 1 до 5А и 21-23,
жк. „Славия“ блокове от 1 до 40 + 26А

ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗАПОЧВА ОТ 21.04.2020 год. и ЗАВЪРШВА НА 21.05.2020 год.


ВНИМАНИЕ! ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕ Е САМО ПЪРВАТА СТЪПКА . ПРОВЕРЕТЕ КАКВИ ДОКУМЕНТИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЩЕ ТРЯБВА ДА ДОНЕСЕТЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ДЕТЕТО, ЗА ДА УДОСТОВЕРИТЕ НАЛИЧИЕТО НА ДАДЕН КРИТЕРИЙ!

Училището осигурява:


• Целодневно обучение от 8:30 ч. до 18:00 ч.;
• Извънкласни дейности - вокална група, народни и спортни танци, футбол, шах, таекуондо и хип-хоп танци;
• Допълнителна чуждоезикова подготовка по английски и руски език;
• Лятна академия;
• Столово хранене;
• Безплатна закуска;
• Безплатна застраховка;

Допълнителни избираеми учебни часове (ИУЧ) по:
• български език и литература;
• математика;
• английски език;
• изобразително изкуство;
Забележка: Избираемите учебни часове се определят от три предмета.

Факултативно избираеми учебни часове (ФУЧ) по:
• Предприемачество
Забележка: Избира се само по желание на родителите.


Прилежащ район към училището


район „Красно село“ в частта:
ул. „Хайдушко изворче" всички номера, ул. „Славия" всички номера,
ул. „Хайдушка поляна" всички номера, ул. „691-ва" всички номера,
бул. „Цар Борис III" от 124 А - 130, ул. „Житница" от 1 до 5А и 21-23,
жк. „Славия" блокове от 1 до 40 + 26А

Картa на прилежащите територии на 132. СУ „Ваня Войнова“ за прием на първокласници:

     НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ


І. За кандидатстване:

   1. Заявление за кандидатстване за Първи клас – по образец– до 21.05.2020г.; /Заявлението може да се изтегли от ТУК Вашето заявление, ще бъде въведено във входящия дневник на училището и ще получите входящия номер на документа на вашия имейл.

   2. Копие на удостоверение за раждане на детето;

   3. Необходими документи, съгласно посочените критерии – оригиналите се представят за сверка на място в училището при подаване на заявлението и копия на съответните документи;

II. За записване:

   1.Удостоверение за задължително предучилищно образование – оригинал за завършена подготвителна група или клас;

   2.Родителите попълват ЗАЯВЛЕНИЕ – образец / Заявлението може да се изтегли от ТУК или да се попълни на място в училището/;.

   3. Анкетна карта за проучване интересите на родители и ученици за прием в първи клас за учебната 2020/2021 година. / Анкетата може да се изтегли от ТУК или да се попълни на място при подаване на документите/

   4.Родителите попълват декларация – образец, предоставена от училището за верността на данните посочени в задължителните документи / Декларацията може да се изтегли от ТУК или да се попълни на място в училището/;.

   5.Необходими документи, съгласно посочените критерии – представят се оригинали и копия на документите, съответно по критерии

Комисия определена със Заповед №РД-16-1321/23.03.2020г. на Директора на 132.СУ"Ваня Войнова" за изпълнение
на училищния план - прием в първи клас за учебната 2020/2021 година в състав:
Председател: Мария Андреева - старши учител начален етап
Членове:
1.Паолина Милошева - старши учител
2. Таня Василева - старши учител
3. Албена Маркова - старши учител
4. Цвета Иванова - старши учител