Дневен режим на 3. подготвителна група – ПГ – 5 год. за учебната 2023/2024 г.

Дневен режим на 4. подготвителна група – ПГ – 6 год. за учебната 2023/2024 г.

Дневен режим за учебната 2023/2024 година за учениците от подготвителна група до 12. клас


Продължителност на дейностите в ЦДО за учебната 2023/2024 година


Седмично разписание ПГ – 5 годишни за учебната 2023/2024 г.

Седмично разписание 1. – 4. клас за първи учебен срок на учебната 2023/2024 г.

Седмично разписание 5. – 12. клас за първи учебен срок на учебната 2023/2024 г.