Прием след основно образование

Списък на класирани ученици след първи етап за VIII Клас, профил ФВС, код 3191, за учебната 2022 /2023 година


Прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година за учебната 2022/2023 година в 132.СУ ,,Ваня Войнова“ ще се приемат ученици в следните три паралелки по профили и професия:


Профил – ,,Софтуерни и хардуерни науки”


Професионална паралелка по специалност – “Спортно -туристическа дейност” с професия “Помощник инструктор по спортно – туристическа дейност”


Профил – “Физическо възпитание и спорт” 


ЗАБЕЛЕЖКА:

*** Приемането на ученици в 8 клас за профил “Физическо възпитание и спорт” се извършва и въз основа на резултата от изпита за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт.

***Всички необходими документи за прием в паралелка ,,Софтуерни и хардуерни науки” с разширено изучаване на английски език и професионалната паралелка по професия „Помощник – инструктор по спортно-туристическа дейност“ с разширено изучаване на английски език се подават електронно чрез платформата priem.mon.bg или в определените училища за прием на документи за кандидатстване.
***Всички необходими документи за прием в паралелка с профил “Физическо възпитание и спорт” се подават в 132. СУ “Ваня Войнова”.

***Необходими документи за кандидатстване съгласно Наредба №10 от 1.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование.

***При подаване на копията на документите учениците представят оригиналите им за сверяване на място от длъжностните лица.