Прием след основно образование

Важна информация за кандидат-гимназисти

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването от НВО в VII клас и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование


За учебната 2023/2024 година в 132.СУ ,,Ваня Войнова“ след основно образование ще се приемат ученици в следните три паралелки:

Професионална паралелка по специалност ,,Пространствен дизайн“с професия ,,Дизайнер“ без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – 1 паралелка с по 26 ученика


Професионална паралелка по специалност,,Спортно-туристическа дейност“ с професия „Помощник – инструктор по спортно-туристическа дейност“ с разширено изучаване на чужд език /английски език/ – 1 паралелка с по 26 ученика


Профил ,,Физическо възпитание и спорт” с разширено изучаване на чужд език /английски език/ – с изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт (провежда се в училището на 21.06.2023г. или 22.06.2023 г.) – 1 паралелка с по 26 ученика


 Прием от минали учебни години в Профил ,,Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на английски език.


ВАЖНО!

***Всички необходими документи за прием в паралелка с професия ,,Дизайнер” по специалност ,,Пространствен дизайн“ без интензивно и без разширено изучаване на чужд език и професионалната паралелка по професия „Помощник – инструктор по спортно-туристическа дейност“ по специалност ,,Спортно-туристическа дейност“ с разширено изучаване начужд език /английски език/ се подават електронно чрез платформата priem.mon.bg или в определените училища за прием на документи за кандидатстване.

***Всички необходими документи за прием в паралелка с профил ,,Физическо възпитание и спорт“ се подават в канцеларията на 132.СУ ,,Ваня Войнова“ от 08:30ч. до 16:30ч.

За кандидастване в паралелка с профил ,, Физическо възпитание и спорт“  с разширено изучаване на чужд език се полага  изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт (провежда се в училището).

Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт се подава в училището, в което се обучава ученикът в периода от 22.05.2023г. до 30.05.2023г. Заявлението може да свалите от тук.

Заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите важи само за прием на ученици по държавен план-прием в VIII клас, както следва:

– изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство: 140. СУ „Иван Богоров“, 144. СУ „Народни будители“, 51. СУ „Елисавета Багряна“, НСУ „София“ и ПГИИ „Проф. Николай Райнов“;

– изпит за проверка на способностите по музика: 144. СУ „Народни будители“;

– изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт: 132. СУ „Ваня Войнова“ и 28. СУ „Алеко Константинов“;

– изпит за проверка на способностите по музика и физическо възпитание и спорт: 144. СУ „Народни будители“.


Списък на класирани ученици след трети етап за VIII Клас, профил ФВС, код 3191, за учебната 2023 /2024 година.


Списък на класирани ученици след втори етап за VIII Клас, профил ФВС, код 3191, за учебната 2023 /2024 година.


Списък на класирани ученици след първи етап за VIII Клас, профил ФВС, код 3191, за учебната 2023 /2024 година.