Профил – “Физическо възпитание и спорт” – без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – с изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт – 1 паралелка с 26 ученика.


Профилиращи предмети: Биология и здравно образование, Физическо възпитание и спорт и Философия.
В часовете по Биология и здравно образование се изучават следните модули: Клетката – елементарна биологична система, Многоклетъчна организация на биологичните системи,
Биосфера – структура и процеси, Еволюция на биологичните системи и Здравно образование;
В часовете по ФВС се изучават следните модули: Спортно усъвършенстване по вид спорт, Спортна анимация, Олимпизъм и олимпийски принципи, Наука и спорт и История на физическата култура и спорт;
В часовете по Философия се изучават следните модули: История на идеите, Философия и ценности, Култура на мисленето, Социална психология, Философия и политика, Психология на личността и Психоанализ;

“Физическо възпитание и спорт“ без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, подават в 132 СУ “Ваня Войнова” следните документи за участие в приема:

1. Заявление за участие в класиране по образец на училището;
2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование – за сверяване;
3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика;
4. Копие на документ, издаден от МОН, удостоверяващ, че ученикът е класиран на 1, 2 или 3 място на Националния кръг на олимпиадата по БЕЛ в 7 клас и /или на олимпиадата по математика в 7 клас и съдържащ резултата от съответното състезание,
когато кандидата се ползва от правото си;
5. Копие на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища в чужди държави.
6. Служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в Олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство;

За паралелка ,,Физическо възпитание и спорт ”, балът се образува от сбора на:

• 1 път резултата по български език и литература от Националното външно оценяване
• 1 път резултата по математика от Националното външно оценяване
• 2 пъти резултата от изпита за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт
• Oценката по Физическо възпитание и спорт от Свидетелството за основно образование, превърната в точки
• Oценката по Биология и здравно образование от Свидетелството за основно образование, превърната в точки


Тестове за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт след завършен VII клас в 132. СУ “ВАНЯ ВОЙНОВА“


Програма за проверка на способностите
по физическо възпитание и спорт след завършен  VII клас


*** Приемането на ученици в 8 клас за профил “Физическо възпитание и спорт” се извършва и въз основа на резултата от изпита за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт.

***Всички необходими документи за прием в паралелка с профил “Физическо възпитание и спорт” се подават в 132. СУ “Ваня Войнова”.