Учебени планове


Подготвителна група – 5 годишни

Подготвителна група – 6 годишни


 I А клас

II А клас

III А клас

IV А клас


 V А клас

 VI А клас

VI Б клас

VII А клас

 VII Б клас


VIII А клас, профил “Софтуерни и хардуерни науки” с разширено изучаване на английски език,  прием след VII клас

 VIII Б клас, професионална паралелка “Помощник инструктор на спортно – туристическа дейност”, специалност “Спортно – туристическа дейност”, с разширено изучаване на Английски език,  прием след VII клас

VIII В клас, профил “Физическо възпитание и спорт”, без разширено и без разширено изучаване на чужд език,  прием след VII клас

IX A клас, профил “Софтуерни и хардуерни науки” с разширено изучаване на английски език,  прием след VII клас

IX Б клас, профил “Физическо възпитание и спорт” без разширено и без интензивно изучаване на чужд език,  прием след VII клас

X  A клас, профил ,”Софтуерни и хардуерни науки” с разширено изучаване на чужд език,  прием след VII клас

X Б клас, профил “Физическо възпитание и спорт” без разширено и без интензивно изучаване на чужд език,  прием след VII клас

XI А клас, профил “Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на чужд език,  прием след VII клас

XI Б клас, профил “Физическо възпитание и спорт” без разширено и без интензивно изучаване на чужд език, прием след VII клас

XII А клас, профил “Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на чужд език, приел след VII клас

XII Б клас,  профил “Физическо възпитание и спорт” без разширено и без интензивно изучаване на чужд език, прием след VII клас