УЧЕБЕН ПЛАН – I. А клас

УЧЕБЕН ПЛАН – II. А клас

УЧЕБЕН ПЛАН  III. А клас

УЧЕБЕН ПЛАН – V. A клас

УЧЕБЕН ПЛАН – VI. A клас

УЧЕБЕН ПЛАН – VII. A клас

УЧЕБЕН ПЛАН – VIII. A клас, Профил ,,Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на английски език,  прием след VII. клас

УЧЕБЕН ПЛАН – VIII. Б клас, Профил ,,Физическо възпитание и спорт“ без разширено и без интензивно изучаване на чужд език,  прием след VII. клас

УЧЕБЕН ПЛАН – IX. A клас, Профил ,,Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език,  прием след VII. клас

УЧЕБЕН ПЛАН – IX. Б клас, Профил ,,Физическо възпитание и спорт“ без разширено и без интензивно изучаване на чужд език,  прием след VII. клас

УЧЕБНИ   ПЛАНОВЕ – IV. A; X. A, Б; XI. A,Б; XII. А, Б класове