УЧЕБЕН ПЛАН – I. А клас

УЧЕБЕН ПЛАН – II. А клас

УЧЕБЕН ПЛАН  III. А клас

УЧЕБЕН ПЛАН  IV. А клас

УЧЕБЕН ПЛАН – V. A клас

УЧЕБЕН ПЛАН – V. Б клас

УЧЕБЕН ПЛАН – VI. A клас

УЧЕБЕН ПЛАН – VII. A клас

УЧЕБЕН ПЛАН – VIII. A клас, Профил ,,Софтуерни и хардуерни науки” с разширено изучаване на английски език,  прием след VII. клас

УЧЕБЕН ПЛАН – VIII. Б клас, Профил ,,Физическо възпитание и спорт” без разширено и без интензивно изучаване на чужд език,  прием след VII. клас

УЧЕБЕН ПЛАН – IX. A клас, Профил ,,Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на английски език,  прием след VII. клас

УЧЕБЕН ПЛАН – IX. Б клас, Профил ,,Физическо възпитание и спорт” без разширено и без интензивно изучаване на чужд език,  прием след VII. клас

УЧЕБЕН ПЛАН – X. A клас, Профил ,,Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на английски език,  прием след VII. клас

УЧЕБЕН ПЛАН – X.Б клас, Профил ,,Физическо възпитание и спорт” без разширено и без интензивно изучаване на чужд език,  прием след VII. клас

УЧЕБЕН ПЛАН – XI.А клас, Профил ,,Технологичен” с интензивно изучаване на Английски език,  прием след VII. клас

УЧЕБЕН ПЛАН – XI.Б клас, Профил ,,Технологичен – Информационни технологии”, прием след VII. клас

УЧЕБЕН ПЛАН – XII.А клас, Профил ,,Технологичен” с интензивно изучаване на Английски език,  прием след VII. клас

УЧЕБЕН ПЛАН – XII.Б клас, Профил ,,Технологичен – Информационни технологии”, прием след VII. клас