Учебени планове


Подготвителна група – 5 години

Подготвителна група – 6 годишни


 I А клас

 I  Б клас

II А клас

III А клас

IV А клас


 V А клас

 VI А клас

VII А клас


VIII А клас, профил “Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на английски език, прием след VII клас

 VIII Б клас, професионална паралелка “Помощник инструктор по спортно – туристическа дейност”, специалист “Спортно – туристическа дейност”, с разширено изучаване на английски език, прием след VII клас

VIII В клас, профил “Физическо възпитание и спорт”, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, прием след VII клас

IX A клас, профил “Софтуерни и хардуерни науки” с разширено изучаване на английски език, прием след VII клас

IX Б клас, професионална паралелка “Помощник инструктор по спортно – туристическа дейност”, специалист “Спортно – туристическа дейност”, с разширено изучаване на английски език, прием след VII клас

IX В клас, профил “Физическо възпитание и спорт”, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, прием след VII клас

X A клас, профил ,”Софтуерни и хардуерни науки” с разширено изучаване на чужд език, прием след VII клас

X Б клас, професионална паралелка “Помощник инструктор по спортно – туристическа дейност”, специалист “Спортно – туристическа дейност”, с разширено изучаване на английски език, прием след VII клас

XI А клас, профил “Софтуерни и хардуерни науки” с разширено изучаване на чужд език, прием след VII клас

XI Б клас, профил “Физическо възпитание и спорт” без разширено и без интензивно изучаване на чужд език, прием след VII клас

XII А клас,  профил “Софтуерни и хардуерни науки” с разширено изучаване на чужд език, приел след VII клас

XII Б клас,   профил “Физическо възпитание и спорт” без разширено и без интензивно изучаване на чужд език, прием след VII клас