УЧЕБЕН ПЛАН – Подготвителна група – 5 годишни

УЧЕБЕН ПЛАН – Подготвителна група – 6 годишни

УЧЕБЕН ПЛАН – I. А клас

УЧЕБЕН ПЛАН – II. А клас

УЧЕБЕН ПЛАН – III. А клас

УЧЕБЕН ПЛАН – IV. А клас

УЧЕБЕН ПЛАН – V. А клас

УЧЕБЕН ПЛАН – VI. А клас

УЧЕБЕН ПЛАН – VI. Б клас

УЧЕБЕН ПЛАН – VII. А клас

УЧЕБЕН ПЛАН – VII. Б клас

УЧЕБЕН ПЛАН – VIII. А клас, Профил “Софтуерни и хардуерни науки” с разширено изучаване на английски език,  прием след VII. клас

УЧЕБЕН ПЛАН – VIII. Б клас, Професионална паралелка “Помощник инструктор на спортно – туристическа дейност”, Специалност “Спортно – туристическа дейност”, с разширено изучаване на Английски език,  прием след VII. клас

УЧЕБЕН ПЛАН – VIII. В клас, Профил “Физическо възпитание и спорт”, без разширено и без разширено изучаване на чужд език,  прием след VII. клас

УЧЕБЕН ПЛАН – IX. A клас, Профил “Софтуерни и хардуерни науки” с разширено изучаване на английски език,  прием след VII. клас

УЧЕБЕН ПЛАН – IX. Б клас, Профил “Физическо възпитание и спорт” без разширено и без интензивно изучаване на чужд език,  прием след VII. клас

УЧЕБЕН ПЛАН – X. A клас, Профил ,”Софтуерни и хардуерни науки” с разширено изучаване на чужд език,  прием след VII. клас

УЧЕБЕН ПЛАН – X.Б клас, Профил “Физическо възпитание и спорт” без разширено и без интензивно изучаване на чужд език,  прием след VII. клас

УЧЕБЕН ПЛАН – XI.А клас, Профил “Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на чужд език,  прием след VII. клас

УЧЕБЕН ПЛАН – XI.Б клас, Профил “Физическо възпитание и спорт” без разширено и без интензивно изучаване на чужд език, прием след VII. клас

УЧЕБЕН ПЛАН – XII.А клас, Профил “Технологичен” с интензивно изучаване на Английски език,  прием след VII. клас

УЧЕБЕН ПЛАН – XII.Б клас, Профил “Технологичен – Информационни технологии”, прием след VIII. клас