УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО


Покана за дарение – 2020 – 2023 г.

Училищното Настоятелство при 132. СУ “Ваня Войнова” град София е независимо, доброволно сдружение от родители, учители, научни и културни дейци, общественици и бизнесмени.

То осъществява своята дейност с училището по отношение на учебно – възпитателния процес, стопанското и материално осигуряване на 132. СУ “Ваня Войнова”.

Събраните средства през учебната 2015/2016 г. са изразходвани за:

>> подмяна на вратите в коридора на ет.1;
>> подмяна на осветлението на ет.2 и 3;
>> отремонтиране на санитарните помещения на ет.1 и 2 (северно крило);
>> изграждане на музей ,,Историята на 132.СУ”;
>> ремонт, боядисване, циклене и лакиране на паркет в кабинети №16, 22, 24, 25, 26, 28, 38, 39;
>> поставяне на посетителски пейки в коридорите на ет.2 и 3;
>> изграждане на библиотечно-информационен център;
>> закупуване на модулни маси и столчета и оборудване и обзавеждане на два нови кабинета за 1.клас;
>> закупуване и монтиране на 11 броя бели дъски;
>> поставяне на милтимедийно информационно табло (LED телевизор) във фоайето на ет.1

Ръководството на 132. СОУ “Ваня Войнова” благодари за активната работа на училищното настоятелство, което организира първата дарителска кампания за учебната 2016/2017 г. Тя се проведе със съдействието на всички класни ръководители и най-вече благодарение на съпричастността, разбирането и щедростта на родителите. Те оказаха не само финансова подкрепа според възможностите си, но помогнаха със
своя труд, както и с материали.

Специални благодарности към художничката Десислава Станева – майка на Калоян Аспарухов от 12.а клас и Любомира Аспарухова завършила 132.СУ, която нарисува красивите стенописи на първия етаж, както и към родителите, включили се с по-големи суми като г-жа Цветанка Ялъмова, майка на Калоян Георгиев. 

Женя Александрова Ценова – постоянен дарител.

Елена Благоева Михайлова – родител на Теодор Якимов от 12.б клас

Училищното ръководство информира, че с началото на втори учебен срок започва и втората дарителска кампания за тази учебна година и приканва членовете на училищното настоятелство, колегите и родителите да се включат активно, за да е възможно в това трудно и кризисно време да се осигури приятна и спокойна
атмосфера, в която да учат нашите деца.

Събраните средства ще се използват целенасочено – за поддръжка и ремонт на учебната база, за консумативи, както и за предстоящите традиционни празници и ритуали.

Покана за дарение 2015-2019 г.

БЛАГОДАРИМ ВИ!


Устав


Банкова сметка


Управетелен съвет