Обществено обсъждане за предложение относно актуализиране