Управителен съвет


Председател: Лидия Иванова


Членове: 

Васил Желязков 

Вероника Асенова