Бюджет 2019

Отчет – първо тримесечие

Отчет – второ тримесечие

Бюджет 2018

Отчет – първо тримесечие

Отчет – второ тримесечие

Отчет – второ тримесечие

Отчет – трето тримесечие

Отчет –  към 31.12.2018г.

Бюджет 2017

Отчет – първо тримесечие

Отчет – второ тримесечие

Отчет за изпълнението на бюджета на 132. СУ „ВАНЯ ВОЙНОВА” към 31.12.2017г.

Бюджет 2016

Отчетпърво тримесечие

Отчетвторо тримесечие

Отчеттрето тримесечие

Отчетчетвърто тримесечие