Ден на безопасно движение по пътищата – м. Юни 2022 г.


Състезание по Безопасно движение по пътищата – м. Май 2021 г.


Открита класна стая – м. Април 2021 г.


Обучение на педагогически специалисти по проект BG05M2OP001-2.010-0001 – “Квалификация за професионално развитие на педагогически специалисти” 

м. Декември 2018 г.


Открит урок по философия в присъствието на проф. Сергей Герджиков от СУ ,,Св. Климент Охридски“ – философски факултет на 17.12.2018 г.

 


Коледно тържество – м. Декември 2018 г.


 

Коледен турнир по спортни игри – м. Декември 2018 г.


 Коледен базар в подкрепа на инициативата ,,Мечтаното училище” – м. Декември 2018 г.


Извънкласни  занимания по ,,Практични финанси” – часове инициирани от  фондация Джуниър Ачийвмънт България

Отбелязване седмицата на предприемачеството м. Ноември 2018 г. – гост Данаил Йорданов от финансова група ,,Карол”


Откриване на обновената училищна библиотека – м. Октомври 2018 г.


Празник на любителското изкуство – м. Април 2018 г.


Мартеничка с кауза – м. Март 2018 г.


Коледен базар – м. Декември 2017 г.


Юбилеен концерт – 60 години 132.СУ ,,Ваня Войнова” през м. Април 2017 г.

« на 2 »

Патронен празнк – м. Март 2017 г.


Седмица на науките – м. Февруари 2017 г.


Спортни турнири


 

Виртуалната разходка